Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Effektive gødskningsstrategier til afhjælpning af manganmangel

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Effektive gødskningsstrategier til afhjælpning af manganmangel"— Præsentationens transcript:

1 Effektive gødskningsstrategier til afhjælpning af manganmangel
Kristian Holst Laursen Susanne Feldthusen, Pai Pedas & Søren Husted

2 Afhjælpning af manganmangel
PEU=95-100 Ingen Mn-mangel Langsigtede strategier PEU=90-94 Svag Mn-mangel PEU=75-89 Moderat Mn-mangel Kortsigtede strategier (Bladgødskning) PEU=60-74 Stærk Mn-mangel PEU=40-59 Meget stærk Mn-mangel PEU<40 Ekstrem Mn-mangel Ingen afhjælpning mulig

3 Langsigtede strategier -iværksættes senest ved etablering
Forebyg høje reaktionstal Undgå overkalkning Brug forsurende gødninger (evt. placeret) Reducer iltindholdet i jorden Jordpakning, lav harvedybde Brug ammoniumgødninger med reducerede svovlforbindelser Udsæd Mn-berigelse af kerne Mn-bejdsning af udsæd Optimal afgrøde og sortsvalg Ved at kombinere disse metoder kan svag Mn-mangel forebygges og effektivt afhjælpes Svovlsur ammoniak (NH4)2SO4 Ammoniumthiosulfat (NH4)2S2O3 Ved ekstrem Mn-mangel er ingen af disse metoder tilstrækkelige Vinterbyg (Lonni)

4 Kortsigtede strategier -iværksættes midt i vækstsæsonen
Bladgødskning med Mn-holdige salte Den eneste effektive afhjælpning ved akut og kraftig Mn-mangel Nuværende strategi Forebyggende sprøjtning Ved konstateret mangel (visuelle symptomer) Gentagne behandlinger Ingen umiddelbar kvantificering af effekten Ny strategi Ved konstateret mangel (fluorescens målinger) Inden visuelle symptomer er tilstede Kvantificering af effekten Sprøjt ikke forebyggende!

5 Bladgødskning er ikke en forebyggende strategi!
Mn Mn Mn Mn Mn Mn Mn Mn Mn Mn Mn Mn remobiliseres ikke! Mn Mn Mn

6 Hvornår er der behov for behandling?
Mål fluorescens ved begyndende vækst (3-4 bladstadiet) Sprøjt når PEU<90 Længe før visuelle symptomer er tilstede Overvintring sikres ved PEU>90 PEU = 70 PEU = 95

7 Fluorescens-assisteret gødskning
11. Maj 2006 Behandling med 2,5 kg MnSO4 i vinterbyg ved PEU<90 PEU=94 PEU=92 PEU=73 PEU=81 PEU=71 Fluorescens assisteret 2 x Eft. 2 x Eft. + 1 x for.

8 Hvornår er en behandling mest effektiv?
Under optimale forhold kan effekten af en sprøjtning måles efter få timer Høj luftfugtighed, 15oC, ingen nedbør, lys er nødvendigt men pas på svidning! Behandling med 0,1% Mn Der skal bruges lys til at reparere fotosystemerne

9 Hvilket middel skal benyttes?
Sulfat, nitrat, karbonat, klorid eller i cheleret form med en organisk kemisk forbindelse? Pris, blandbarhed og tendens til udfældning Optimal dosis og effekten af klæbemiddel Kort- og langtidseffekten Kombiner fluorescens resultater med kerneudbytte

10 Behandling med 0,1% Mn i 6 timer
Hvilket middel skal benyttes? -måling af korttidseffekt med fluorescens Behandling med 0,1% Mn i 6 timer Langtidseffekten kan være helt anderledes!

11 Der er brug for nye Landsforsøg!
Adskillige Mn forsøg bør gentages og styres med fluorescens Middel, dosis, antal sprøjtninger, sortsvalg osv. Vurder aldrig effekten af en behandling ud fra merudbytter alene Vælg homogene forsøgsarealer ud fra fluorescensmålinger Mål løbende gennem vækstsæsonen Mål både kort- og langtidseffekten af en behandling Skab reproducerbare forsøgsresultater!

12 Effektiv gødskningsstrategi
En effektiv gødskningsstrategi bør baseres på fluorescensmålinger Kombiner de langsigtede metoder og mål effekten af disse Estimer behovet for bladgødskning tidligt i vækstsæsonen og følg det løbende Bladgødskning efter visuelle symptomer er uhensigtsmæssigt Bladgødsk ikke forebyggende! Opnå optimal Mn-status om efteråret (PEU>90) - herved sikres overvintring Hold udkig efter fremtidige Landsforsøg!

13 Tak for opmærksomheden!


Download ppt "Effektive gødskningsstrategier til afhjælpning af manganmangel"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google