Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forældremøde på Outrup Skole

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forældremøde på Outrup Skole"— Præsentationens transcript:

1 Forældremøde på Outrup Skole
Onsdag den 13. august 2014

2 Forældremødets indhold
Skoletanterne (- og onkler?) Kontakt, mødetider, mv. Lektiecafé (og fagligfordybelse) Bevægelsesbånd Punkt fra skolebestyrelsen Sundhedsprofiler – Varde Kommune Tilfredshedsundersøgelse – Varde Kommune Øvrige informationer (Juniorklub, SFO mv.) Samarbejde

3 Onsdag kl. 8.30 – 14. Tors- og fredag kl. 8. 30 – 11.30
Kontakt til skolen Kontaktlærere – ikke klasselærere – besked i klasserne Kontakt til skolens kontor – sekretær 12 timer/ugen Onsdag kl – 14. Tors- og fredag kl – 11.30 Mødetid er kl – opsyn med eleverne 10 min. før Busserne kører efter lektiecafeernes ophør – navne på elever, der ikke er kørselsberettigede til kontaktlærere

4 Sundhedsprofiler Pilotprojekt Skolesundhedsprofiler 2012-14
Fra 1. august bruges på alle Varde Kommunes skoler – samtidig tilknyttes en sundhedsplejerske (6-15 år) til alle skoler Profilerne lever op til folkeskolens krav om trivselsmålinger Forældrene udfylder for bh. klasse 1. – 3. klasse senest 1. marts 2015 4. – 6. klasse senest 15. juni 2015

5 Sundhedsprofiler Mål: Valide sammenlignelige data om sundhedstilstand
Data bruges til kvalificering af det tværfaglige samarbejde Opleves bedre trivsel og sundhed på skolerne Data kan anvendes på kommunalt niveau som beslutningsgrundlag i prioriteringen af sundhedsindsatsen for børn og unge

6 Sundhedsprofiler Succeskriterier: Svarprocent på mere end 85%
Data giver konkrete beslutninger på alle niveauer På 4 ud af 5 skoler opleves bedre trivsel og sundhed Årsrapporten anvendes som beslutningsgrundlag i prioriteringen af sundhedsindsatsen for børn og unge

7 Sundhedsprofiler Skolerne:
Indhenter forældreaccept til at gennemføre undersøgelsen på alle klassetrin. Det er frivilligt, men hvis profilerne skal kunne anvendes til forbedring af børn og unges sundhed og trivsel, er det vigtigt, at så mange som muligt deltager (kun sundhedsplejen, der har adgang til data på individniveau) Lærere og sundhedsplejersker aftaler afvikling og efterbehandling

8 Tilfredshedsundersøgelse
Varde Kommune udsender en tilfredshedsundersøgelse i perioden 25. august til 24. oktober 2014 (offentliggørelse omkring januar 2015) Udsendes kun til én forælder pr. mail – moderen. Personlige breve modtager skolerne i uge 33 Computere til rådighed på skolen Tolkeservice Alle forældre bør deltage (ønskes en svarprocent på over 60)

9 Samarbejde Den privatpraktiserende kultur Den samarbejdende kultur
”Jeg passer mit, og du passer dit” Forældre/lærere/pædagoger opfatter sig om et ”jeg” og ”mit barn/min klasse/mit fag” Den samarbejdende kultur Forældre og lærere/pædagoger opfatter sig som et ”vi” og tager fælles ansvar for elever, klasser – hele skolen ”Her løfter vi i flok”

10 Det ved vi om den samarbejdende kultur
Bedre læring hos eleverne – både faglig og social læring Et bedre læringsmiljø Mindre belastning af lærerne og pædagoger Bedre elevadfærd Forældrene føler sig mere inddraget Forældrene tager medansvar for andre forældre og deres børn

11 Forældrestøtte i forhold til eget barn
Vise engagement og interesse for skolegangen Være positive og tale positivt om skolen Signalere, at skolen er vigtig som aldrig før Spørge ind, rose, opmuntre, hjælpe med lektier Forældrerollen – udvise autoritet og lederskab Forældrene er lærernes vigtigste støtte Skolen har aldrig været vigtigere end nu Unge uden ungdomsuddannelse får et dårlige liv som voksne At forældrene sidder på nøglen til den gode klasse eller skole De voksne som rollemodeller er altafgørende

12 Forældres betydning – andres børn
Børn trives kun, når de andre børn også trives Børn trives kun, når de voksne trives Trivsel og inklusion afspejles i sproget Vi er den historie, som fortælles om os, for sproget skaber virkelighed Du kan være den, der gør en forskel for et barn i klassen Derfor: ”Har vi aldrig med et andet menneske at gøre uden, at vi holder noget af dets liv i vore hænder”

13 Hvad kan forældrene gøre?
Vise interesse for fagene og skolearbejdet Være aktive i skole-hjem-samarbejdet Tale elever, klasse, lærere og skolen op Være tolerante overfor forskellighed og ’vinkler’ Tage ansvar for hele klassen – alle elever Tage hånd om de elever og forældre i klassen, som har det svært Åbne hjemmet for alle klassens elever Være positive rollemodeller – Tag autoriteten på jer Være åbne og anerkendende

14 Hvad kan skolen gøre? Formidle vigtig viden til forældrene
Arbejde for ligeværdighed i samarbejdet Tale elever, forældre og klassen op ’Feed forward’ – drøfte problemer i fredstid Være åbne og anerkendende Være tolerante overfor forskellighed og ’vinkler’ Igangsætte og organisere forældresamarbejdet Sætte fokus på værdier og ’den gode klasse’ Arbejde på at få alle forældre med Dele ansvaret med forældrene Være positive rollemodeller – Tag autoriteten på os

15 Til overvejelse… Kan voksne tale et barn ud af en klasse?
Kan voksne tale et barn ind i et fællesskab? Kan voksne tale en hel klasse ’ned’? Kan du rumme ALLE børn i dit barns klasse? Kan du rumme alle forældre i dit barns klasse? Hvordan kan sprog være med til at skabe virkeligheden? Har vi kun særlige udfordringer med drenge? Hvordan når vi alle forældre? Hvordan skaber vi i fællesskab Vardes bedste skole?

16 ”Alt det andet” Udviklingsprogram for Fælles Mål – vi ansøgt om deltagelse i Børnehaveklasse – Humanistiske fag (engelsk og tysk) samt de Praktisk-musiske fag (håndværk og design samt idræt) – både lærerne i fagene samt ledelsen Deltagende skole i evaluering af reformen – over 5 år (ansøgt og fået) 200 skoler – elever 4. og 6. klasse samt lærere Forsøgsprogram om modersmålsbaseret undervisning Almen sprogforståelse 5. klasse – kontrolgruppe 4. kasse Testafprøvning 8. – 26. september – kun opgaverne – én årgang opgaver til én test (op til tre opgavesæt svarende til ca. tre lektioner)


Download ppt "Forældremøde på Outrup Skole"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google