Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Christian Fuchs The contemp. www: social medium or new space of accumulation? “The contemporary world wide web: social medium or new space of accumulation?”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Christian Fuchs The contemp. www: social medium or new space of accumulation? “The contemporary world wide web: social medium or new space of accumulation?”"— Præsentationens transcript:

1 Christian Fuchs The contemp. www: social medium or new space of accumulation? “The contemporary world wide web: social medium or new space of accumulation?” In The political economies of media. The transformation of the global media industries, eds. Dwayne Winseck and Dal Yong Jin, 201-220. London: Bloomsbury. http://fuchs.uti.at/wp-content/uploads/PEI.pdf

2 Christian Fuchs The contemp. www: social medium or new space of accumulation? Internettet er blevet mere og mere - socialt, - demokratisk - fællesskabsorienteret, - samarbejdsunderstøttende, og - baseret på brugergeneret indhold (participatory) (Tim O’reilly, Jenkins m.fl.) Fuchs kritik: Skaber web 2.0 reel social forandring eller er det en ny form for profitskabelse? Påstand, som Fuchs argumenterer imod:

3 Christian Fuchs The contemp. www: social medium or new space of accumulation? Web 1.0: Kognition (cognition) (individuel mental informationsbehandling, jf. Emile Durkheim) Web 2.0: Kommunikation (communication) (sociale handlinger der gør brug af tegn og symboler, jf. Max Weber) Web 3.0: Samarbejde (co-operation) (flere handler sammen for at opnå et fælles mål eller fælles gode, jf. Karl Marx m.fl. ) Pointe 1: Web 2.0 og 3.0 er de sites der understøtter sociale netværk, commmunities, fildeling, fælles videnproduktion samt interactive blogs. Pointe 2: Mange hævder at vi er godt på vej mod et web 2.0/3.0 dominans på internettet, men Fuchs undersøgelser viser noget andet for de dominerende websites I USA. Tre former for menneskelig socialitet er knyttet til udviklingen af www

4 Christian Fuchs The contemp. www: social medium or new space of accumulation? Kun 4 ud af 20 websites var i 2010 domineret af web 3.0 (samarbejde): Facebook, Wikipedia, answers.com,ehow.com, hvor brugerne samarbejder om at skabe indhold og opbygger fællesskaber. Øvrige sites understøttede primært publicering af information, søgning (web 1.0) og symbolsk interaktion (web 2.0), fx via mailfunktion. Pointe 3: Internettet har udviklet sig i retning af mere samarbejde siden 1998, men det er kun i underskoven at de nye web 3.0-muligheder for alvor trives i 2010. Pointe 4: Internettets udvikling er i ligeså høj grad som mere traditionelle industrier styret af kapitalisme og udnyttelse af gratis arbejdskraft til profitmaksimering og akkumulering af velstand hos de få. Undersøgelser af top 20 websites i USA i 1998 og 2010 viser at:

5 Christian Fuchs The contemp. www: social medium or new space of accumulation? Kun 28% af trafikken på top 50 sites i USA I 2009 kan betegnes som web 2.0 eller 3.0. Resten (72%) tilbyder statisk information, søgning efter information, shopping eller email-service. 12 ud af 13 top sites med web 2.0/3.0 er profitstyrede og har målrettet intelligent bannerannoncering (behavioural targeting). Kun wikipedia er non profit, reklamefri med creative commons licenser. Pointe 5: Er disse web 2.0/3.0 sites udtryk for brugerinddragelse og fællesskab når: - brugerne ikke ejer deres indhold og må acceptere at deres personlige informationer sælges videre uden at de selv har del i profitten, - og fx kun 18 personer ejer næsten 99% af Googles aktier? Pointe 6: Ideen om øget brugerindflydelse, brugerdemokrati og forbrugermagt på internettet er “falsk bevidsthed”. Brugerinddragelse og brugerdemokrati er ”falsk bevidsthed”

6 Christian Fuchs The contemp. www: social medium or new space of accumulation? Ideologi, jf. (def. fra Slovoj Zizek og Georg Lukacs): - en social realitet hvis blotte eksistens indebærer uvidenhed hos dens deltagere om ideologiens essens. - en påstand om en bestemt type realitet, som ikke korresponderer med den virkelige realitet. - den forfører mennesker og foregøgler forandring mens ingen social forandring i realiteten finder sted. - ideologi er derfor falsk bevidsthed, dvs. en forkert tolkning eller forkert systematisering af erfaringer, en forvrænget forståelse af den ydre virkelighed. Pointe 7: Web. 2.0-ideologerne og medieteoretikere som Jenkins, Bruns mfl., der taler om internettet som forandringsagent for demokrati og brugerindflydelse overser hvordan kapitalistiske interesser, profitskabelse og udnyttelse af både medarbejderes og brugeres arbejdskraft stadig dominerer internettets dynamikker. Fra ideologi til falsk bevidsthed

7 Øvelse Hvad ville der ske hvis alle brugerne på Facebook, You tube og Google bestemte sig for ikke at logge på i en måned? Hvad ville det betyder for virksomhederne bag disse sites? Hvad ville det betyde for brugerne? For dig? Hvad ville der ske hvis disse tjenester fremover kostede penge at tilgå men blev reklamefri og du havde 100% kontrol over dit indhold? Ville du betale? Hvor meget? Hvilke indhold har du selv skabt i den seneste uge i form af blogindlæg eller upload og deling af videoer og billeder ? Og via hvilke sites? Hvad tænker du om begrebet ‘falsk bevidsthed’ i forhold til din egen medieadfærd? Er der situationer hvor du føler du dig udnyttet eller snydt på nettet som bruger? Hvorfor? Hvad kunne der være af alternativer til gratis indhold? Et tankeeksperiment


Download ppt "Christian Fuchs The contemp. www: social medium or new space of accumulation? “The contemporary world wide web: social medium or new space of accumulation?”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google