Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indledning ATV 30. okt. 2009 Produktion, anvendelse og begrænsninger - Ny Geovejledning - Ny Geovejledning Henrik Olesen, Orbicon.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indledning ATV 30. okt. 2009 Produktion, anvendelse og begrænsninger - Ny Geovejledning - Ny Geovejledning Henrik Olesen, Orbicon."— Præsentationens transcript:

1 Indledning ATV 30. okt. 2009 Produktion, anvendelse og begrænsninger - Ny Geovejledning - Ny Geovejledning Henrik Olesen, Orbicon

2 Indledning ATV 30. okt. 2009 Vejledningen kan sammenfattes ved: Definition af potentialekort Fremstilling af potentialekort Vedligeholdelse af potentialekort Navngivning og datastruktur

3 Definition af et potentialekort ATV 30. okt. 2009 4 Potentialekorttyper:  Regionalt potentialekort – primære grundvandsmagasiner  Regionalt potentialekort – sekundære grundvandsmagasiner  Magasinspecifikke potentialekort  Lagspecifikt potentialekort

4 Definition af et potentialekort ATV 30. okt. 2009 Regionalt potentialekort for det primære grundvandsmagasin: ”Det magasin hvor indvindingen foregår” ”Større regionalt område” (MC, kommune) ”Sammenhængende magasin – både og”

5 Definition af et potentialekort ATV 30. okt. 2009 Magasinspecifikt potentialekort: ”Velafgrænset grundvandsmagasin”

6 Definition af et potentialekort ATV 30. okt. 2009 Ved anvendelse af potentialekort: ”Hvilket magasin dækker kortet?” Ved optegning af potentialekort: ”Hvilket magasin skal kortet dække?”

7 Fremstilling af potentialekort ATV 30. okt. 2009 Indledende overvejelser: ”Formål med potentialekortet” ”Afklaring af de geologiske, hydrologiske og indvindingsmæssige forhold” Anbefaling Det anbefales, at der med udgangspunkt i formålet med potentialekortet laves en indledende gennemgang/screening af de geologiske og hydrologiske forhold samt det overordnede datagrundlag.

8 Fremstilling af potentialekort ATV 30 Okt. 2009 Screening:

9 Databehandlingen kan opdeles i 6 steps: Fremstilling af potentialekort ATV 30. okt. 2009

10 Step 1: Valg af boringer til potentialekortet: Anbefaling Det anbefales, at der som led i optegning af et potentialekort foretages en vurdering og kvalitetssætning af boringsoplysningerne Kendt filterinterval Geologisk beskrevne jordprøver Jordprøver beskrevet af brøndborer Boring indmålt med præcision*) Samlet Datakvalitet Ja A NejJa B NejB JaNejJaNejC JaNej JaC NejMuligvisJa C Nej D MuligvisJaNejD MuligvisE Fremstilling af potentialekort ATV 30. okt. 2009

11 Step 2: Optegning af pejletidsserier NB. Det angives i et kommentarfelt i boringstabellen, såfremt seneste pejling ikke er repræsentativ Fremstilling af potentialekort ATV 30. okt. 2009

12 Kvalitet af pejletidsserier: Samlet længde af serie (1)Seneste pejlefrekvens (2)Samlet score (1+2) > 20 år -> 4 point >= 4 pejlinger pr. år + 2 point 6 point 10-20 år -> 3 point >= 4 pejlinger pr. år + 2 point 5 point 3-10 år -> 2 point >= 4 pejlinger pr. år + 2 point 4 point 1 point >= 4 pejlinger pr. år + 2 point 3 point > 20 år -> 4 point < 4 pejlinger pr. år + 0 point 4 point 10-20 år -> 3 point < 4 pejlinger pr. år + 0 point 3 point 3-10 år -> 2 point < 4 pejlinger pr. år + 0 point 2 point 1 point < 4 pejlinger pr. år + 0 point 1 point Fremstilling af potentialekort ATV 30. okt. 2009

13 Step 3: Valg af pejlinger til potentialekortet Anbefaling Det anbefales, at pejlinger udført som del af en synkronpejlerunde prioriteres højere end den seneste pejling i samme boringer. Det anbefales endvidere, at pejlinger fra boringer med lange tidsserier indgår i potentialekortet. Fremstilling af potentialekort ATV 30. okt. 2009 Kvalitet af pejlinger: D = d å rlig kvalitet M = middel kvalitet G = god kvalitet Null (tomt felt) = ukendt I Jupiter er det angivet, om pejlingen er foretaget i drift eller ro: 1 = drift 0 = rovandsspejl Null (tomt felt) = ukendt

14 Step 3: Valg af pejlinger til potentialekortet Fravalg af pejlinger markeres og bemærkes i et kommentarfelt i pejletabellen Fremstilling af potentialekort ATV 30. okt. 2009

15 Step 5: Pejlinger + støttepunkter = Samlet punkttema til konturering/gridning Fremstilling af potentialekort ATV 30. okt. 2009 Vandløbskontakt: Pejlepunkter Medianminimum Potentialelinier Koteforhold

16 Step 6: Gridning og optegning af potentialelinier Fremstilling af potentialekort ATV 30. okt. 2009

17 Forbedring og vedligeholdelse af potentialekort: Anbefaling Det anbefales, at der i forbindelse med udarbejdelse af et potentialekort også opstilles forslag til indsamling af yderligere pejledata, som kan forbedre kortet. Vedligeholdelse af potentialekort ATV 30. okt. 2009 Datasvage områder:  Der mangler boringer  Der er boringer, men ingen pejlinger  Boringerne er ikke indmålt  Pejlingerne er gamle og/eller utroværdige

18 Forbedring og vedligeholdelse af potentialekort: Anbefaling Det anbefales, at der udarbejdes et forslag til et fremtidigt pejleprogram i forbindelse med udarbejdelse af potentialekort.. Vedligeholdelse af potentialekort ATV 30. okt. 2009 Opstilling af pejleprogram:  Udvælg præcisionsindmålte pejleboringer  Udvælg pejleboringer med lange tidsserier  Bestem pejlefrekvens efter fluktuation  Anvend kontinuerte pejlinger ved store årstidsvariationer eller indvindinger

19 Vedligeholdelse af potentialekort ATV 30. okt. 2009 Fremtidigt pejleprogram (overvågning)

20 Navngivning af potentialekort ATV 30. okt. 2009 Produkt-type Anvendt forkortelse Eksempel på navn RapportrapKS2_rap_Magasin8 MetadatametKS2_met_Magasin8 BoringsdokumentationborKS2_bor_Magasin8 PejledokumentationpejKS2_pej_Magasin8 StøttepunkterstpKS2_stp_Magasin8 Vandspejlskoter samletvskKS2_vsk_Magasin8 Tidsserier korteaarKS2_aar Magasin8 Tidsserier langeltuKS2_ltu Magasin8 PotentialelinierpotKS2_pot_Magasin8 GridsgrdKS2_grd_Magasin8 GridpunktergrpKS2_grp_Magasin8 GrundvandsskelgskKS2_gsk_Magasin8 StrømpilepilKS2_pil_Magasin8 Forslag til supplerende datasupKS2_sup_Magasin8 Forslag til pejleprogrampprKS2_ppr_Magasin8 Navngivning af kortprodukter: Anbefaling Det anbefales, at navngivningen af data- og GIS tabeller følger denne vejledning, og at antallet af datafelter i hver GIS-tabel som minimum følger denne vejledning. Pejlepunkter Tabellen med pejlepunkter navngives XX_pej_YY, hvor XX er referencelaget og YY er områdenavnet: DGU nr Indtagsnr Koordinater Terrænkote Kommentar Dato for pejlingen Vandspejlskoten Data oprindelse (navn og sti til database) Medtag (Tilvalgt/fravalgt pejling) Datafelter i GIS tabel:

21 Afrunding ATV 30. okt. 2009 Diskussionsemner/spørgsmål: Afgrænsningen af magasiner: hvordan? Støttepunkter: hvor og hvor mange? Vandløbskontakt: hvor? Gridningsrutiner: hvilke hvornår? Optegnet potentiale  model potentiale Stadig vigtigt med hydrogeologisk videnden


Download ppt "Indledning ATV 30. okt. 2009 Produktion, anvendelse og begrænsninger - Ny Geovejledning - Ny Geovejledning Henrik Olesen, Orbicon."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google