Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ungemiljø på Rosengårdskolen 13. februar 2011

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ungemiljø på Rosengårdskolen 13. februar 2011"— Præsentationens transcript:

1 Ungemiljø på Rosengårdskolen 13. februar 2011
Den entreprenante skole Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Danmarks Pædagogiske Universitetsskole/Aarhus Universitet

2 En præsentation Far til Sofie, Rosa og Rasmus
Medlem af skolebestyrelsen Lektor i kommunikative kompetencer Arbejder med fagdidaktik og faglighed generelt Og danskfaget og it-didaktik specielt Har udviklet mange digitale læremidler Dansk leder af International Information and Computer Literacy Study (ICILS)

3 To udfordringer Viden- og netværkssamfund Meningsfuld undervisning
Forbereder skolen eleverne på det? Meningsfuld undervisning Kunne vi mon bruge computere og andre teknologier til at understøtte progressiv undervisning?

4 Faglige udfordringer i viden- og netværkssamfundet
Ansigtsløs kommunikation Mobile teknologier, communities osv. Informationssøgning – og kritisk læsning Samarbejde med anvendelse af mange teknologier Deltagelse i det demokratiske samfund – og globalt Forbruger i et kommunikationssamfund – stadig mere tilrettelagt kommunikationen Osv., osv., osv.

5 Faglighed? Basale færdigheder og kundskaber
Læse, regne, skrive Historiske begivenheder, store forfattere, det periodiske system, bevis for ligninger Færdighederne tilegnes og kundskaberne læres Som byggesten der lægges lag på lag

6 Det vigtigste spørgsmål!
”Hvad skal vi bruge det her til?” Det mest relevante spørgsmål man kan stille! Skab (autentiske) situationer med integrerede udfordringer Faglighed består i at anvende metoder, perspektiver, viden og forståelsesformer fra fagene Elevernes udfordringer, lærerens faglighed

7 Den entreprenante skole
Partnerskab med virksomheder, foreninger, politikere, andre klasser osv. Om at løse virkelige opgaver i virkelige situationer Hjælp til at kommunikere til unge, eller til at nedbringe virksomhedens forurening Hjælp til at skaffe nye trænere eller til at få udsmykket klubhuset osv. Opgaverne er fyldt med faglighed eleverne kan se meningen med at lære om forurening, kommunikationsplaner og rummets æstetik Komplekse sociale kompetencer og innovations- og problemløsningskompetencer osv.

8 Future City Future City er i problemer
Bruger for meget energi fra kulkraftværker, forurener åer og søer, har mest tung industri osv. Arbejdsløshed, dårlige skoler etc. Eleverne er rådgivende ingeniører. Mål: At præsentere den bedste plan for Future City.

9 En ingeniørarbejdsplads...

10 Organiserer samarbejdet – og understøtter lærerens overblik

11 Ekstra Bladet Redaktionen
Elever producerer avis online Avisen trykkes i 1000 eksemplarer Gratis

12 Elevernes arbejde struktureres
Faser fra profil over planlægning, research, foto, fokus og skrivning til Layout og Deadline 12

13 Kaos håndteres Organisering af arbejdet fra start til slut
Eleverne opretter artikler … fordeler opgaver … sætter deadlines … Eleverne ved hvad de skal Læreren har overblikket Læreren kan sætte ind hvor der er behov. 13

14 Samarbejdsplatform: Dynamitbogen
Elever arbejder sammen om at skabe dynamiske lærebøger til hinanden på internettet på tværs af skoler, klasser og årgange. 14

15 Dynamitbogen Væsentligste begrundelse
Kommunikationssituationen er autentisk At skrive til konkrete modtagere De sociale relationer indgår som integreret del af projektet Der er klare faglige mål som kan nås i den funktionelle sammenhæng 15

16 I forløbet indgår Overvejelser over modtagergruppens forudsætninger og interesser Valg af genre og tiltaleform. Informationssøgning og fokusering og problemformulering Skrivning og gensidig responsgivning Løbende publicering og opbygning af hypertekststrukturen. 16

17 Drabssag Melved

18 Andre forløb Forfatterskole Musical Hockeybane Retten er sat
Inviter en forfatter Musical Skrive, instruere, opføre Komponere/vælge musik, dirigere, opføre Udvikle scenografi, producere kulisser, udklædning Lave markedsføring, info-materiale osv. Hockeybane Politisk lobbyisme Designe banen, finde placering, undersøge udgifter Lave forening, udarbejde vedtægter, producere info-materiale Retten er sat Eleverne spiller rollerne i en retssag Sætter sig ind i retssamfundets opbygning og juraen om sagen osv.

19 Lidt simplere organiseringer
Nyhedsupdate Dagens nyheder fra DR Update vises på IWB Hvorfor er de valgt? Hvad er relevanskriterierne mon? Hvad er baggrunden? Er de faktisk vigtige? Diskuter nyhedens indhold, holdninger, konsekvenser osv. Arbejd videre med nyhederne Skriv et speak til en af nyhederne En anden elev læser korrektur Nogle speaks læses op af den anden elev og diskuteres

20 Lidt simplere organiseringer
Samfundskendskab: Hvilke jobs findes? Skriv til bedsteforældre og forældre og spørg dem om deres jobs Saml jobs i nogle grupper Informationslæsning, konkret->abstrakt Læg det på hjemmesiden Skriv om egne fremtidsdrømme Send mail til bedsteforældre Osv.

21 Faglighed! Meningsfulde og autentiske arbejdspraksisser
eleverne producerer noget, de kan vise frem og som gør en forskel, og de får oplevelsen af at de er i stand til at deltage og handle Engagement, ikke aktivisme Faglighed Lærerne udvælger særlige faglige fokusområder Undervisningsmaterialer/interaktive assistenter vælges/udvikles Det giver mening for eleverne at det, de skal lære, er relevant Men hvad så med fagligheden og eksamen? Faglighed er helt central Eksamen skal eleverne sættes i stand til at klare Eksempel KOMPIS –

22 Organisering? Flere sammenhængende perioder?
Fx fire uger spredt over året hvor hele skolen arbejder entreprenant Et situeret fokus i enkeltfaglig undervisning? Tværfaglighed? Hvilke redskaber, metoder, hvilken viden kan eleverne drage nytte af fra de forskellige fag i denne sammenhæng? Udskolingens indretning?

23 Visionen for fremtiden skole i Odense
Målrettede miljøer for børn og unge Det betyder (bl.a.): At skolen i højere grad skal arbejde tværfagligt og med temaer end med specifikke enkeltfag. At der skal være fokus på både teori og praksis og koblingen mellem disse At der skal være mulighed for, at flere fagpersoner arbejder sammen om at skabe rammerne for læring At undervisningen bygger på flere forskellige arbejdsformer og metoder. Det stiller krav til fleksibiliteten både i skolehverdagen, og til hvordan man indretter skolerne fysisk.

24 Visionen for fremtiden skole i Odense
Eleverne skal kunne handle på egen hånd Det betyder (bl.a.): At eleverne skal have mere at skulle have sagt, så de bliver trænet i at blive inddraget og have indflydelse. At elever og lærere får mulighed for at påvirke og selv skabe spændende læringsmiljøer

25 Tak for nu www.jeppe.bundsgaard.net jebu@dpu.dk
Spørgsmål og kommentarer?


Download ppt "Ungemiljø på Rosengårdskolen 13. februar 2011"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google