Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Adresser – nu med meget mere ’geo’

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Adresser – nu med meget mere ’geo’"— Præsentationens transcript:

1 Adresser – nu med meget mere ’geo’
Hvad er der i det for brugerne? Morten Lind, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

2 Adresseprogrammet - en del af grunddataprogrammet
Adresser Administrative inddelinger Stednavne Kortdage Adresser, administrative inddelinger og stednavne

3 Organisering og projekter
Styregruppe MBBL, GST, KL, CPR , ERST, SKAT, DIGST Arbejds- grupper Projektforum Program-sekretariat Interessent- forum Administrative inddelinger Stednavne Adresse-register Adresse-tjenester Adresse- regler Supplerende adresser CPR adresse-grundlag CVR adresse-grundlag SKAT adresse-grundlag Rune Lyngbo Kristiensen GST Jens Bo Rykov GST Karen Skjelbo MBBL Fin Jordal MBBL NN MBBL Else-Marie Ulvsgaard MBBL Jeanne Olsen CPR Lone Kai Hansen ERST NN SKAT KL 9 projekter Kortdage Adresser, administrative inddelinger og stednavne

4 Adresser, administrative inddelinger og stednavne
Adresseprogrammet Delprogrammets skal gennemføre en ambitiøs’ forbedring’ af de grunddata, som det offentlige kan stille til rådighed, og af de services, som skal levere data sikkert og effektivt. Kortdage Adresser, administrative inddelinger og stednavne

5 Adresser, administrative inddelinger og stednavne
Denne præsentation … … vil illustrere de vigtigste aftalte og planlagte forbedringer af adressedata en for en … (1-9) Kortdage Adresser, administrative inddelinger og stednavne

6 Adresser, administrative inddelinger og stednavne
... på kort Kortdage Adresser, administrative inddelinger og stednavne

7 Ny, stabilt hovedobjekt
1 Ny, stabilt hovedobjekt En justeret datamodel sætter ”adresse” i centrum som det nye hovedobjekt Adressen fødes tidligt – og forbliver stabil over tid Kortdage Adresser, administrative inddelinger og stednavne

8 Adresser, administrative inddelinger og stednavne
Kortdage Adresser, administrative inddelinger og stednavne

9 Adresse-id: 0a3f507b-01ac-32b8-e ba298018

10 Bemærk: Adresse og id skifter ikke (som i dag) når huset er bygget og boligen registreres i BBR
Adresse-id: 0a3f507b-01ac-32b8-e ba298018

11 Adresser, administrative inddelinger og stednavne
2 Stabil og unik ID En unik identifikation af typen URI/UUID sikrer at adressen kan fastholdes, selv om vejnavn og husnummer ændres Kortdage Adresser, administrative inddelinger og stednavne

12 Adresser, administrative inddelinger og stednavne
Adresse-id: 0a3f507b-01ac-32b8-g ba298020 Kommunekode: Østerby kommune Vejkode/navn: Nørmarksvej Husnummer: Kortdage Adresser, administrative inddelinger og stednavne

13 Adresse-id: 0a3f507b-01ac-32b8-g ba298020 Kommunekode: Østerby kommune Vejkode/navn: Nørmarksvej Husnummer:

14 Adresse-id: 0a3f507b-01ac-32b8-g ba298020 Kommunekode: Østerby kommune Vejkode/navn: Lille Nørmarksvej Husnummer:

15 Ejendomsrelationer vedligeholdes geografisk
3 Ejendomsrelationer vedligeholdes geografisk Adressens relation til ejendom (SFE) og bygning (BBR) bliver mere pålidelig når den opdateres geografisk Kortdage Adresser, administrative inddelinger og stednavne

16 Adresser, administrative inddelinger og stednavne
Adresse-id: 0a3f507b-01ac-32b8-a ba298020 BFE: Matr.nr: Bygningsid: Kortdage Adresser, administrative inddelinger og stednavne

17 Adresse-id: 0a3f507b-01ac-32b8-a ba298020 BFE: Matr.nr: Bygningsid:

18 Adresse-id: 0a3f507b-01ac-32b8-a ba298020 BFE: Matr.nr: 3ac, Lilleby Øster Bygningsid: 4b3a608c-12bd-02b9-c fa298402

19 Komplette oplysninger om administrative inddelinger
4 Komplette oplysninger om administrative inddelinger Oplysning om adressens beliggenhed i administrativ enhed er altid inkluderet fx post, kommune, region, sogn, valg, politi, retskreds … Kortdage Adresser, administrative inddelinger og stednavne

20 Adresser, administrative inddelinger og stednavne
Kortdage Adresser, administrative inddelinger og stednavne

21

22

23

24

25 Adresse-id: 0a3f507b-01ac-32b8-a ba298020 Postnummer: Kommune: Region: Sogn: Opstillingskr.: Afstem.omr.: Retskreds: Politikreds:

26 Alle vejnavne ved hvor de ligger
5 Alle vejnavne ved hvor de ligger Ethvert vejnavn er stedfæstet omtrentligt ved hjælp af en rektangel e.l.*), så en vejnavnesøgning altid kan anvende geografien som parameter, uanset om der adresser på vejen eller ej. *) Baseret på adresserne og FOT’s geometri Kortdage Adresser, administrative inddelinger og stednavne

27 Adresser, administrative inddelinger og stednavne
Kortdage Adresser, administrative inddelinger og stednavne

28

29

30

31

32

33

34 Alle adresser har to ’adressepunkter’
6 Alle adresser har to ’adressepunkter’ Ud over det adressepunkt vi kender i dag, vil hver adresse være knyttet til et punkt på den tilhørende vejmidte. Vejpunktet vil gøre ruteberegning nemmere og give et mere sikkert resultat Kortdage Adresser, administrative inddelinger og stednavne

35 Adresser, administrative inddelinger og stednavne
Kortdage Adresser, administrative inddelinger og stednavne

36

37

38

39 Vejnavne og adresser fødes tidligt
7 Vejnavne og adresser fødes tidligt Fastsættelsen af vejnavne og adresser integreres i udstykningsprocessen mhp. at sikre en tidlig etablering af grunddata Kortdage Adresser, administrative inddelinger og stednavne

40 Adresser, administrative inddelinger og stednavne
Fremtidigt lokalplanlagt byudviklingsområde Kortdage Adresser, administrative inddelinger og stednavne 40

41 Kommunen modtager et udstykningsforslag fra landinspektøren

42 På udstyningsforslaget har landinspektøren allerede markeret vejadgang til de fremtidige ejendomme

43 Adressemyndigheden forbereder fastsættelsen af vejnavnet ved at angive det ”vejnavneområde” som vejnavnet skal betjene – samt tilslutningen til øvrigt vejnet

44 Hvis adressemyndigheden har de nødven-dige informationer kan den omtrentlige placering af vejnavnet alternativt markeres i form af en foreløbig ”vejnavnelinje”

45 Senest samtidig med kommunens godken-delse af udstykningsplanen, skal der være fastsat foreløbige adresser, også selv om vejnavn og husnumre ikke er fastsat

46 Når adressemyndigheden er sikker på at der kun skal fastsættes et vejnavn, kan husnumrene fastsættes

47 GST godkender udstykningen, så de foreløbige BFE-numre bliver gældende
GST godkender udstykningen, så de foreløbige BFE-numre bliver gældende. Adressemyndigheden skal ikke opdatere referencen til BFE-nummer eller matr.nr. – det sker automatisk.

48 Når vejnavnet godkendes, opdaterer Adresseregisteret automatisk oplysningen på de tilhørende adresser.

49 Når FOT opretter den korrekte vejmidte med vejnavn/kode, bortfalder en eventuel foreløbige vejnavnelinje. For hver adresse autoberegnes nu et ”vejpunkt”

50 Adresser, administrative inddelinger og stednavne
Kortdage Adresser, administrative inddelinger og stednavne

51 Der vil være flere adresser
8 Der vil være flere adresser Der vil blive fastsat præcise adresser i områder, hvor der i dag kun er få eller ingen adresser Fx butikscentre, større erhvervsejendomme, skoler/institutioner, sygehuse og universiteter, kolonihaver, feriebebyggelser mm. Kortdage Adresser, administrative inddelinger og stednavne

52 Adresser, administrative inddelinger og stednavne
Kortdage Adresser, administrative inddelinger og stednavne

53

54 CPR, CVR og BBR anvender samme adressegrundlag
9 CPR, CVR og BBR anvender samme adressegrundlag Grunddata om personer, virksomheder og ejendomme vil anvende samme adressereference Alle som anvender data fra CPR, CVR eller BBR vil kunne linke data ved hjælp af adressen Kortdage Adresser, administrative inddelinger og stednavne

55 Adresser, administrative inddelinger og stednavne
BBR – bygning, ejendom Adresse-id: 0a3f507b-01ac-32b8-a ba298020 BygningsID: Anvendelse: Antal etager: Etageareal: Opførelsessår: CVR – Virksomhed Adresse-id: 0a3f507b-01ac-32b8-a ba298020 CVR-nr. P-Nr.: Virksomh.navn: Branche: CPR – Person, husstand Adresse-id: 0a3f507b-01ac-32b8-a ba298020 Personnr. Fornavn: Efternavn:: Kortdage Adresser, administrative inddelinger og stednavne

56 Adresser, administrative inddelinger og stednavne
Og hvornår så ? 2013 Eksisterende adressetjenester publiceret samlet på Nye adressetjenester udstiller adresser (så vidt muligt) i den nye datamodel Det nye adresseregisters data udstilles fuldt ud via Datafordeleren 2014 Kortdage Adresser, administrative inddelinger og stednavne

57 Mere info om Adresseprogrammet
Kortdage Adresser, administrative inddelinger og stednavne

58 Adresser, administrative inddelinger og stednavne
Kortdage Adresser, administrative inddelinger og stednavne

59 Adresser, administrative inddelinger og stednavne
Kontakt Adresseprogrammet: Tanja Haagh Jensen, Programsekretær, MBBL: Morten Lind, Programleder, MBBL: Karen Skjelbo, Projektleder Adresseregister: Finn Jordal, Projektleder Adressetjenester, (aws.dk): Else Marie Ulvsgaard, Projektleder Taskforce, MBBL: Tine Garbers, KL, Kommunernes kontaktperson: KL’s websted findes ved at Google eller Bing’e: ”KL Adresseprogrammet” Delprogrammets websted: NB - Nyt websted for adresser: NB - Adressetjenester: AWS-suiten: Administrative inddelinger, DAGI og Stednavne: Twitter: @DKAdresser Rune Lyngbo Kristiensen Projektleder Rentemestervej 8 2400 København NV Tlf: Jens Bo Rykov Projektleder Rentemestervej 8 2400 København NV Tlf: Kortdage Adresser, administrative inddelinger og stednavne


Download ppt "Adresser – nu med meget mere ’geo’"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google