Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Naja Marie Aidt Bavian.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Naja Marie Aidt Bavian."— Præsentationens transcript:

1 Naja Marie Aidt Bavian

2 Stikord Lærerfaglig analyse Litteratursamtalen
Flerstemmighed CL KIE-modellen Littraturpædagogik i folkeskolens udskoling Ind i værket, inde i værkets verden, ud af værkets verden

3 Kreative tilgange Trditionel progression i analysearbejdet:
Læsning – med forståelse Genfortællinger m.m. Analyse (fortællingen skilles ad i dens enkeltdele) – de forskellige lag i fortællingen undersøges: fortæller, komposition, personer, miljø, temaer… Fortolkning – samlet fortolkning på baggrund af den grundige analyse Perspektivering – temaerne perspektiveres til andre tekster, der behandler dem… eller til børnenes virkelighed

4 Kreative tilgange Tænk mindre lineært En slags top-down fortolkning
Lidt á la 5-spørgsmål til teksten Fra læsning til perspektivering til analyse – hvorfor ikke? Hvordan aktiverer man elevernes lyst til at tale om teksten? Kan bevidst fokus på dialogisk undervisning hjælpe?

5 Fra tema til dialog om teksten
(10 min. hurtigskrivning) Vælg to af de foreslåede temaer, og skriv ned, hvordan de behandles i ”Bulbjerg”: Det egoistiske menneske Bedrag og selvbedrag Det skrøbelige moderne parforhold Begær Den uskyldige barndom

6 Samtale ud fra skrivning
Det dialogiske klasserum: Læreren stiller spørgsmål (I) Elev 1 udtaler sig omkring spørgsmål (R), og… Giver ordet til en anden elev (R), der giver ordet til en tredje elev (R) osv…

7

8 Fra perspektivering til tekstens tema(er)
Hvordan kan billedet her sige noget om de vigtigste temaer i ”Bryllupsrejse”? Skriv ned i 7 min. I grupper: tag en runde med det i har skrevet Diskutér temaerne i novellen ud fra det, I har skrevet Opsamling på holdet

9 Personrelationerne i ”Bulbjerg”
Fremstil et sociogram

10

11 Store træers grønne mørke
Læs anmelderbidderne på bagsiden af bogen. Hvordan passer de til novellen? Skrivning 20 min. Grupper Plenum Hvad synes i om teksten? ”…, men et kunstværk består af følelse, intellekt og vilje. Det er bedst, når alle tre ting er der”. (Anselm Kiefer i Politiken 14.sept.2010) Er Naja M. Aidts noveller små kunstværker? Hvorfor? Hvorfor ikke?

12

13 Bulbjerg Bryllupsrejse Store træers grønne mørke Kvinden i baren Diskutér forskelle og ligheder i de fire tekster


Download ppt "Naja Marie Aidt Bavian."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google