Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DataHub Migreringsgruppe Erritsø 29. februar 2012 kl. 10.00.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DataHub Migreringsgruppe Erritsø 29. februar 2012 kl. 10.00."— Præsentationens transcript:

1 DataHub Migreringsgruppe Erritsø 29. februar 2012 kl. 10.00

2 Dagsorden - kl. 10.00 – 14.00 1. Godkendelse af referat fra 16. november 2011 2. Orientering om DataHub projektet siden sidst 3. Status for migreringsproces  Milepæl 15. februar 2012  Supporterfaringer fra Energinet.dk  Erfaringer fra gruppens deltagere 4. Status for migreringssystem  Driftserfaring  Kendte fejl, planlagte rettelser 5. Notat: "Håndtering af nettoafregnere"  Gennemgang og kommentarer til notat 6. Notat: "Migreringsstrategi 2012-01-10"  Input til rettelser/tilføjelser:  Offentliggør migreringsstatus (aht. elleverandører)  Håndtering ved fusion af netområder i migreringsfasen  Håndtering af balanceafregning ved cut-over  Detaljeret cut-over plan 7. Action liste 8. Eventuelt

3 Tidsplan for migrering – 2011-11-15 Aktørtest Pilot- Aktørtest

4 Tidsplan for migrering – 2012-02-29 Aktørtest Pilot

5 3. Status for migreringsproces 2012-02-15Alle netvirksomheder-Alle netvirksomheder har indlæst ALL_CONNECTION (alle målepunkter) (intet krav om fuldstændighed) -Alle netvirksomheder har indlæst MASTERDATA og migreret stamdata med succes (intet krav om antal) -Alle netvirksomheder har indlæst METERDATA og migreret måledata med succes (intet krav om antal) Milepæl 15. februar 2012: Status for migrering 63Migreret ok den 15/2 4Migreret ok efterfølgende 1Planlagt migrering i marts 7Mangler – rykket for svar

6 3. Status for migreringsproces Supporterfaringer fra Energinet.dk: Antal registrerede sager vedr. migrering 15 November 2011 7 December 2011 25 Januar 2012 44 Februar 2012 Erfaringer fra gruppens deltagere! Generelle indtryk:  Få henvendelser ift. aktiviteten på systemet  En del henvendelser pga. usikkerhed omkring brugen af systemet

7 4. Status for migreringssystem Driftserfaring – set fra Energinet.dk Forudsætning: Ingen support krav for systemet! Nogenlunde stabil drift – få ”udfald”

8 4. Status for migreringssystem Kendte fejl, planlagte rettelser DM1P014 Validering DM-218: “The meter data number of values for a time series doesn't match the meter reading occurrence for metering point 570715000000048494.” Ændres til ny validering: “Meterdata for a profiled consumption meteringpoint must always be of in an interval of minimum 1 day (It is allowed to make a meterreading each day – but never less than 1 day)” DM1P017 Timeout i FileZilla ved upload af store filer DM1P025 ftp-server svarer med uventet (intern) adresse (DONG) CR BOM tilladt i migreringsfiler CR DM-207 og DM-222 disabled: Duplicate masterdatarecords tillades (ignoreres) CR Validering DM-118: ”Kombinationen af MP-id og gyldig-fra skal være entydig” - ændres til ”Kombinationen af MP-id, gyldig-fra og årsagskode skal være entydig” CR Stamdatarapport til elleverandører mangler slutdato på elleverandør/balanceansvarlig - Inaktive elleverandører tilføjes

9 5. Notat: "Håndtering af nettoafregnere"

10 6. Notat: "Migreringsstrategi 2012-01-10" Input til rettelser/tilføjelser: Offentliggør migreringsstatus (aht. elleverandører) Håndtering ved fusion af netområder i migreringsfasen Håndtering af balanceafregning ved cut-over Detaljeret cut-over plan …

11 Offentliggør migreringsstatus (aht. elleverandører) Forslag til regneark på hjemmesiden – ajourføres ugentligt (?) på basis af indrapportering fra netvirksomheder

12 7. Action liste Action list IdDatoEmne / actionAnsvarStatusDeadline 22010-12-13 Hvordan skal estimerede værdier håndteres i migreringsfasen? Forklares i Migrerings notatet. JGRÅben 122011-05-31 Drejebog for cut-over aktiviteter hos aktørerne. Mangler afklaring med Logica vedr. delta migrering for at kunne færdiggøre notatet. Søren Niels Klaus Igang 132011-05-31 En mere detaljeret forklaring på, hvad der skal gøres ved korrektioner - manuelle eller i DH JGRÅben 162011-05-31 Beskriv i strategi dok. hvorledes bilateral dataudveksling af korrektioner skal håndteres. JGRÅben 172011-05-31 Orientere alle aktører i markedet - hvilke risici, forsinkelser, risiko for dårlige data etc. som kan forekomme ved idriftsættelse af DH ENDKÅben 182011-0531Notat udarbejdes vedr. håndtering af målinger på produktionsanlæg (bl.a. nettoafregning) PHQIgang2011-12-01

13 Logical environmentPhysical environment 1Development environment STS Development and Test environment 2Development environment DataHub 3Test environment STS 4Test environment DataHub 5Support environment STS Maintenance environment 6Support environment DataHub 7Pre production environment STS Disaster recovery and pre production environment 8Pre production environment DataHub 9Education environment DataHub 1010 Disaster recovery environment DataHub 1313 Data migration environment 1 Production environment DataHub Production environment 1212 Production environment STS 8. Eventuelt – it-miljøer

14

15 8. Eventuelt Næste møde ??


Download ppt "DataHub Migreringsgruppe Erritsø 29. februar 2012 kl. 10.00."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google