Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Værktøj til fremtiden - scenarier for vort kvarter

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Værktøj til fremtiden - scenarier for vort kvarter"— Præsentationens transcript:

1 Værktøj til fremtiden - scenarier for vort kvarter
Fremtidens parcelhuskvarterer ”Kvarterløft” Instituttet for Fremtidsforskning Maj 2005

2 Værktøj Kvarterbeskrivelser Eksempel: landsbykataloger
Visions- eller fremtidsværksted Hvordan har vi det - stærke/svage sider Hvordan kan vi få det i trusler/muligheder Hvordan vil vi have det Visioner Værdier Hvad nu? - veje dertil Konkrete tiltag - prioritering

3

4 Fremtidsværksted i tre faser
I kritikfasen formulerer vi alt det, vi er utilfredse med "Vi er konsekvent negative" I utopifasen finder vi kritikkens modstykke og formulerer vores ønsker og drømme for fremtiden. Med udgangspunkt i ønskerne udformes utopiudkast i grupper "Virkeligheden med alle dens begrænsninger er sat ud af kraft - alt kan lade sig gøre. I virkeliggørelsesfasen arbejder vi med, hvordan vi kan gøre vores utopier til virkelighed, og herudfra udarbejder vi handlingsplaner "Vi holder fast ved kritikken og tager vores ønsker alvorligt" Kilde: Utopiske Horisonter, Christiania

5 Fremtidsværkstedets regler
Ordet er frit Alt tages alvorligt Det er forbudt at diskutere Vi formulerer os i stikord Stikordene skrives på vægaviser Det foregår i en legende atmosfære En ”værkfører” sikrer fremdriften Fremtidsværkstedet skal bidrage til handlekraft blandt deltagerne – ”vi kan ændre noget, hvis vi vil” Kilde: Utopiske Horisonter, Christiania

6 Hvad vej går det? Hvad ønsker vi? Hvad kan vi selv gøre?
Den usikre fremtid Det mangfoldige kvarter Mere ”skab-det selv” Mere natur Mere børneby Det opdelte kvarter Det åbne kvarter Det funktionelle kvarter Det kultiverede kvarter Det ensartede kvarter Mere service Mere by Mere seniorby Det integrerede kvarter Det lukkede kvarter Oplevelsesrige kvarter Det fritvoksende kvarter Hvad vej går det? Hvad ønsker vi? Hvad kan vi selv gøre?

7 Scenarier for vort kvarter
2. Hvordan kan vi få det? Optimistisk scenarie Sandsynligt ”best case” Muligheder 1. Hvordan har vi det? Stærke/svage sider 3. Hvordan vil vi have det? Vision og værdier 2005 2010 2015 4. Hvad nu? Konkret handlingsplan Trusler 2. Hvordan kan vi få det? Pessimistisk scenarie Sandsynligt ”worst case”

8 Den sikre fremtid Hvad ”ved” vi om fremtiden?
Hvad ”ved” vi om nutiden/fortiden? Kvarterets historie Beboere: ressourcer og behov Hvad ”ved” vi om fremtiden? Renoveringsbehov Huse, veje, naturarealer Planer for lokalområdet Hvordan påvirkes vi af megatrends

9 Megatrends - konsekvenser for os?
Befolkningsudvikling, aldring, livsfaser Individualisering og nye fællesskaber Velstandsudvikling og boligøkonomi Immaterialisering – fra funktionelle til emotionelle værdier Sundhed får øget betydning Digitalisering – huset og kvarteret på nettet Den nye geografi – verden (og Danmark) bliver mindre Øget offentligt/privat samspil Liberalisering Partnerskaber stat, marked, civilsamfund

10 Fase 1: Hvordan har vi det - 2005?

11 Fase 2. Hvordan kan vi få det - 2010/2015?

12 Fase 2: Optimistisk scenarie (best-case) Sådan vil vi helst have det i 2010
Sæt ord på hvordan det kunne blive, hvis de negative sider og truslerne elimineres, og de positive sider og mulighederne dyrkes: Det fysiske (huse, veje, natur m.v.) Services i kvarteret Det sociale liv

13 Fase 2. Pessimistisk scenarie (worst-case) Sådan vil vi ikke have det i 2010
Sæt ord på hvordan det kunne gå, hvis de svage sider kombineres med truslerne: Det fysiske (huse, veje, natur m.v.) Services i kvarteret Det sociale liv

14 Fase 3. Værdier vi tilslutter os
Det er værdifuldt: (f.eks.) Det sociale liv at vi interesserer os for hinanden at nye føler sig velkommen at vore børn har gode legemuligheder ……… Fysiske kvaliteter at vores huse harmonerer med hinanden at veje og fortove gøres mere grønne at bevoksning i haver og hegn holdes nede ………. Funktioner og services at handicappede og ældre kan komme rundt at vi bruger de lokale faciliteter og er i dialog ……..

15 Fase 4. Handlingsplan- Konkrete tiltag
Tiltag (f.eks.) Værdi Omkost- ning Prioritet Hvornår Hvordan Hvem Månedlig Fællesspisning Forældrenetværk Legeplads Renover veje fortove

16 Hvilke medaktører kan vi inddrage?
Grundejerforening Kommunen Lokale institutioner (kirke, skole, daginstitution) Lokale virksomheder Leverandører – byggemarkeder, benzinstationer m.v. Ejendomsmæglere Banker og kreditforeninger

17 Hvad kan ”medaktørerne” gøre
Ejendomsmæglere kan initiere kvarterløftprojekter i ”døde” perioder evt. sammen med arkitekter m.v. Almene boligforeninger kan opkøbe parcelhuse og omdanne til lejeboliger med service evt. medejerboliger Interesseorganisationer kan styrke det helt lokale engagement, elektroniske netværk, lokale ildsjæle Kirken, børnehaver, skoler, virksomheder m.v. kan åbne op for lokalområdets brug af faciliteterne Folke- og aftenskoler: Pakker til skolebrug i folkeskolen og aftenskole. ”Mit kvarter” Serviceleverandører, f.eks. sikkerhedsfirmaer: indbygge lokalt netværk i løsningerne


Download ppt "Værktøj til fremtiden - scenarier for vort kvarter"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google