Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Status for Sundhedsstyrelsens evaluering af speciallægeuddannelsen Hvad foregår der i arbejdsgruppe – ”Gennemførsel i den kliniske enhed”. Nationalt PKL.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Status for Sundhedsstyrelsens evaluering af speciallægeuddannelsen Hvad foregår der i arbejdsgruppe – ”Gennemførsel i den kliniske enhed”. Nationalt PKL."— Præsentationens transcript:

1 Status for Sundhedsstyrelsens evaluering af speciallægeuddannelsen Hvad foregår der i arbejdsgruppe – ”Gennemførsel i den kliniske enhed”. Nationalt PKL seminar 10.5.11 Horsens / v Troels Kodal

2 Medlemmer Birte Obel (Form)SST Susanne V. NielsenSST Anders HaahrSST Niels FrølichLægef Carsten LenstrupLægef Mads SkipperLægefor Gitte EriksenLæge vi S Lena TaastiLæge vi S Troels KodalDanske Reg Vagn BachDanske Reg Merete IpsenDanske Reg Gunver LillevangDe Reg Råd Kirsten BedstedDe Reg Råd Susanne NøhrDe Reg Råd

3 Aspekt/ synsvink el Generel kommen tar Den kliniske enhed – de 5 fokus områder Uddan nelses program mer Uddan nelses planer Uddan nelsesan svarlig overlæ ge Vejleder funktion en/men torord ningen Uddan nelse og arbejds tilrette læggels e Tovhold er / PUF lektorer Kirsten Bedsted Troels Kodal Gitte Eriksen Kirsten Bedsted Troels Kodal Gitte Eriksen Kirsten Bedsted Niels Frølich Gunver Lillevang Gitte Eriksen Kirsten Bedsted Niels Frølich Gunver Lillevang Mads Skipper Susanne Nøhr

4 Aspekt/ synsvink el Generel kommen tar Den kliniske enhed – de 5 fokus områder Udd program mer Udd planer UAOLVejleder /mentor Udd & arb tilre læggels e Møde Række (2011) 20. jan 7. marts 8. april 18. maj 20. juni Formål med sta tus & persp SST præsenterede: Grundtanken er ikke, at der skal lægges op til omfattende ændringer af speciallægeuddannelsen, men foretages en vurdering af evt problemstillinger og lægges op til justeringer, hvis der er behov for dette

5 Aspekt/ synsvink el Generel kommen tar Den kliniske enhed – de 5 fokus områder Udd program mer Udd planer UAOLVejleder /mentor Udd & arb tilre læggels e Bruge eksister ende data Enige om at det er udvikling sprojekt Eksister ende data Arb gruppe har fundet referencer frem (dansk, en del godt – ikke overvældende mængde) & www.evaluer.dk (tendenser) & inspektorrapporter (tendens, ikke elektronisk lagret) & Gunvor Lillevangs materiale (tilgængelig/klart?) & Mads Skipper lægger an til Phd om arbejdstilrettelæggelse

6 Aspekt/ synsvink el Generel kommen tar Den kliniske enhed – de 5 fokus områder Udd program mer Udd planer UAOLVejleder /mentor Udd & arb tilre læggels e Mulig hed for nye data 1. Arb gruppe enige om at udnytte mulighed for at få nogle spørgsmål med på Lægeforeningens uddannelses enquete. 2.Undergruppe lavet udkast til spørgsmål - Bla fokus på de 7 roller Undergruppe lavet udkast til spørgsmål Und gr lavet udk t sp - LUDO inspirat - budget

7 Aspekt/ synsvink el Generel kommen tar Den kliniske enhed – de 5 fokus områder Udd program mer Udd planer UAOLVejleder /mentor Udd & arb tilre læggels e 3. Spørgsmålene til enquete er kvalificeret yderligere ved fælles arbejdsgruppemøde – enighed om lille mængde centrale spørgsmål i erkendelse af praktiske realistiske rammer for antal spørgsmål 4. Yderligere kvalificering via Sundhedsstyrelsen /expert gruppe, via representanter (Susanne V Nielsen/Birte Obel ) i den gruppe der sammenskriver det samlede input af spørgsmål til Lægeforeningens enquete.

8 Aspekt/ synsvink el Generel kommen tar Den kliniske enhed – de 5 fokus områder Udd program mer Udd planer UAOLVejleder /mentor Udd & arb tilre læggels e 5.Arbejdsgruppens spørgsmål i enqueten (UDDRAG- af VERSION fra 30.4 2011 i Troels`s ”SNIT”): Spørg 4.1+2 (alle) LÆGEROLLER (Kende+bruge?) 5.2+4 (udd læger) UDD PROGRAM (Kendskab + roller) 7.2+4-9 (ud læg) H-VEJ SAMTALE (Inden 4/2 uger + hvor ofte + via en forud lagt plan + gnføres + værdi + ratific + karr vej?) 7.14 (h- vejl) SAMTA LER I ARB TID?

9 Aspekt/ synsvink el Generel kommen tar Den kliniske enhed – de 5 fokus områder Udd program mer Udd planer UAOLVejleder /mentor Udd & arb tilre læggels e 5.Arbejdsgruppens spørgsmål i enqueten (UDDRAG- af VERSION fra 30.4 2011): 5.5+6+7(ud læger) IND UDD PLAN (Har du + Indvid?) 5.8+9 (UAOL) IND UDD PLAN (Udfær + Bruges?)UAOL  7.15+17+ 19 (h-v) UDD RE ARB TI (Grad +udnyt + UAOL?)

10 Aspekt/ synsvink el Generel kommen tar Den kliniske enhed – de 5 fokus områder Udd program mer Udd planer UAOLVejleder /mentor Udd & arb tilre læggels e 5.Arbejdsgruppens spørgsmål i enqueten (UDDRAG- af VERSION fra 30.4 2011): 7.3 (udd læger) IND UDD PLAN (Inden 4/2 uger?) 8. 3 (alle læger) KVAL-UDVIKLING (bruges udd.søg. læg afd eval: LÆS: af den UAOL)

11 Aspekt/ synsvink el Generel kommen tar Den kliniske enhed – de 5 fokus områder Udd program mer Udd planer UAOLVejleder /mentor Udd & arb tilre læggels e Inspira tion fra andre Der er allerede lavet udkast til ny national skabelo n i anden SST arb gruppe Behov f national skabelon ? - Reg Syd har: Chek liste for en h-vejl samtale = indivi udd plan Mentor enquete har væ ret i luf ten (Ellen Holm)

12 Aspekt/ synsvink el Generel kommen tar Den kliniske enhed – de 5 fokus områder Udd program mer Udd planer UAOLVejleder /mentor Udd & arb tilre læggels e Afslut tende kort kommen tar (max 1minut til hver) - evt Fra Kirsten, Gitte og Susanne Nøhr

13 Niels Kristian Kjær Tak for opmærksomheden


Download ppt "Status for Sundhedsstyrelsens evaluering af speciallægeuddannelsen Hvad foregår der i arbejdsgruppe – ”Gennemførsel i den kliniske enhed”. Nationalt PKL."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google