Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Oversigt over emner Første aften:

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Oversigt over emner Første aften:"— Præsentationens transcript:

1 Pårørendeundervisning 1 Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse

2 Oversigt over emner Første aften:
Hvad er bipolar lidelse? Fakta og myter Stress og sårbarhed Symptomer Behandling Anden aften: Samarbejdet med familien Forebyggelse Hvad har mennesker med bipolar lidelse brug for? Hvor kan man selv få støtte Man kan evt. lade deltagerne tale kort med sidemanden om forventningerne til undervisningen Hvilke forventninger har I? Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar affektiv sindslidelse

3 Aftenens Program Pause når det passer Velkommen
Hvad er bipolar lidelse? Fakta og myter Stress og sårbarhed Symptomer og diagnose Behandling Hvordan har sessionen været? Pause når det passer Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar affektiv sindslidelse

4 Myter om bipolar lidelse
Det er noget lægerne finder på Det er noget der kun eksisterer i vestlige lande Det er en sygdom der er opstået i dette århundrede Det er kun svage mennesker der får den Det smitter Man kommer sig aldrig fra sygdommen Det er en gave /straf fra GUD Jeg er selv skyld i det Det er en lammende/invaliderende sygdom Kender I til flere? Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar affektiv sindslidelse 4

5 Fakta om bipolar lidelse
Bipolar lidelse er resultatet af forandringer i de mekanismer, der regulerer humøret. Afgrænsede episoder med ændret stemningsleje og aktivitetsniveau 1 manisk episode, eller flere maniske og depressive episoder Forløb kan være meget forskellige fra person til person Pointe: Det er en sygdom – på samme måde som sukkersyge eller hjerte-kar-problemer Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar affektiv sindslidelse

6 Flere fakta Den officielle prævalens er 1-2%, nyere studier tyder på op til 4% Optræder lige hyppigt hos mænd og kvinder Debuterer i alle aldre oftest i 15 til 25 års alderen Skal behandles som en kronisk, medicinsk sygdom, hvor man med den rette behandling kan opnå kontrol over sygdommen og en god livskvalitet Det er hverken mere eller mindre alvorligt, end at have en anden kronisk sygdom som astma eller diabetes. For størstedelen kan lidelsen blive holdt under kontrol ved at følge behandlingen og ved at passe på sig selv Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar affektiv sindslidelse 6

7 Biologisk og psykologisk sårbarhed
Hvorfor opstår det? Arv Tidlige oplevelser Biologisk og psykologisk sårbarhed Sårbarhed Stress Udløsende begivenhed Biologiske faktorer Aktivering af stresssystemer, der påvirker hjernens signalstoffer Psykologiske faktorer Negative følelser ved tab og nederlag Negative tanker Håbløshed Inaktivitet Sociale faktorer Konflikter Mgl. social støtte Manglende evne til at opfylde rolleforpligtelser E. Hougaard Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar affektiv sindslidelse

8 Stress og sårbarhed syg stress rask sårbarhed maximum tærskel minimum
lav høj sårbarhed UDVIKLET AF ZUBIN OG SPRING 1977 Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar affektiv sindslidelse

9 Hypomani - symptomer Løftet eller irritabelt stemningsleje i 4 dage eller mere (hypomani) Øget aktivitet eller rastløshed Øget taletrang Koncentrationsbesvær, letafledelighed Nedsat søvnbehov Øget seksuel energi Købetrang, overmodig adfærd Øget selskabelighed, overfamiliaritet Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar affektiv sindslidelse 9 9 9

10 Mani - symptomer Opstemthed, eksaltation, vredagtighed i en uge eller mere, eller indlæggelse nødvendig 1. Hyperaktivitet, rastløshed, uro Talepres Tankeflugt /hurtigtkørende tanker Hæmningsløs adfærd Nedsat søvnbehov Øget selvfølelse, grandiositet Distraktibilitet eller usamlethed Hensynsløs, uansvarlig adfærd Øget sex-drift Irritabilitet Brug af alkohol Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar affektiv sindslidelse 10 10 10

11 Depression – symptomer
Nedsat stemningsleje – Nogle af symptomerne skal forekomme i mindst 2 uger. Kernesymptomer: Nedtrykt stemningsleje Nedsat lyst eller interesse Nedsat energi eller øget trætbarhed Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar affektiv sindslidelse 11 11 11

12 Depression – symptomer
Depressive ledsagesymptomer: nedsat selvtillid og selvfølelse selvbebrejdelse eller skyldfølelse tanker om død eller selvmord tænke- og koncentrationsbesvær agitation eller hæmning søvnforstyrrelser appetit- eller vægtændring Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar affektiv sindslidelse 12 12 12

13 Andre symptomer Psykosesymptomer: Akut delir
Vrangforestillinger (fx storhedsideer) Hallucinationer (stemmer, syner) Akut delir Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar affektiv sindslidelse 13 13 13

14 Forskellige forløb MANI TID DEPRESSION 3 2 1 - l - 2 - 3
Pointe: Forløb kan være meget forskellige Skitser eventuelt flere forløb på tavle, flipover eller whiteboard - 3 DEPRESSION Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar affektiv sindslidelse

15 Forskellige forløb MANI TID DEPRESSION 3 2 1 - l - 2 - 3
Pointe: Forløb kan være meget forskellige Skitser eventuelt flere forløb på tavle, flipover eller whiteboard - 3 DEPRESSION Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar affektiv sindslidelse

16 Forskellige forløb MANI TID DEPRESSION 3 2 1 - l - 2 - 3
Pointe: Forløb kan være meget forskellige Skitser eventuelt flere forløb på tavle, flipover eller whiteboard - 3 DEPRESSION Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar affektiv sindslidelse

17 Spørgsmål eller tanker, som dette har givet anledning til?
Drøft eventuelt parvis og spørg derefter i plenum Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar affektiv sindslidelse 17

18 Behandling Medicinsk behandling Medicin/psykofarmaka kan være:
Stemningsstabiliserende Antipsykotisk Antidepressiv Beroligende medicin ECT * * Uddybes i kommende slides Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar affektiv sindslidelse 18

19 Behandling Psykoedukation * Psykoterapeutisk behandling *
Stress-reducerende F.eks. mindfullness Indlæggelse Skærmning * Uddybes i kommende slides Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar affektiv sindslidelse Version oktober 2012 19 19

20 ECT Ved meget svær depression eller mani , hvor medicinen ikke virker
ECT = Elektro Convulsive Therapy Virker ved at alle neuroner stimuleres samtidigt Foregår under kortvarig, overfladisk bedøvelse. Der gives en lille strømmængde i 3 sekunder. EEG viser den øgede neuron-aktivitet, som skal vare ca. 30 sek. I gennemsnit behandlinger Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar affektiv sindslidelse 20

21 Uddybning Psykoedukation Psykoterapi
Viden om sygdommen og opmærksomhed på advarselssignaler mv. Psykoterapi Kognitiv terapi – fokus på adfærd og tankemønstre Andre former for psykoterapi og støttende samtaler Individuel eller i gruppe Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar affektiv sindslidelse 21

22 Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv lidelse
Rammer Ambulant behandling Forebyggende, let til moderat grad af sygdommen Indlæggelse Under sygdomsepisoder, når der er Selvmordsrisiko Psykose Ingen væske/føde Ikke tage vare på sig selv Behov for skærmning Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv lidelse 22

23 Samtykke og undtagelser
Undersøgelse og behandling må som udgangspunkt kun sættes i gang med pateintens tilladelse Der kan dog være undtagelser. Disse er reguleret i Lov om tvang i psykiatrien Tvang er, når man anvender foranstaltninger, som der ikke er givet informeret samtykke til Rettigheder som patient i psykiatrien (pjece) Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv lidelse

24 Spørgsmål til behandling?
[Evt. kan en patient og/eller pårørende fortælle om deres erfaringer med forløb og behandling] Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar affektiv sindslidelse 24

25 Tak for i dag Var der noget, der var nyt eller overraskende?
Hvad tager I med jer i dag? Hvad skal der ske næste gang? [Udfyld venligst evalueringsskema] Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar affektiv sindslidelse

26 BILAG Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar affektiv sindslidelse 26

27 Regler for anvendelse af tvang
Tvang må kun anvendes på psykiatriske afdelinger og sygehuse Tvang må først anvendes når det er gjort alt hvad der er muligt for at få patienten til at medvirke frivilligt Ved enhver tvangsanvendelse har patienten krav på at få vejledning om mulighederne for at klage Psykiatriske afdelinger skal føre en protokol over anvendelsen af tvang Patienten får beskikket en patientrådgiver [Udlevering af pjecen Dine Rettigheder som patient i Psykiatrien] Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv lidelse

28 Betingelser for tvangsindlæggelse
Patienten skal være sindssyg eller i en tilstand, der kan sidestilles hermed Det skal være uforsvarligt at lade være med at indlægge patienten for at give behandling Det er tilfældet, når: Udsigten til helbredelse eller en betydelig og afgørende bedring af tilstanden ellers vil blive væsentlig forringet Patienten er til væsentlig fare for sig selv eller andre Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv lidelse


Download ppt "Oversigt over emner Første aften:"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google