Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Titel og undertitel skal stå med store bogstaver (Versaler) og skal holdes indenfor de to vandrette grå linjer. Titlen kan stå i farve, eller der kan vælges.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Titel og undertitel skal stå med store bogstaver (Versaler) og skal holdes indenfor de to vandrette grå linjer. Titlen kan stå i farve, eller der kan vælges."— Præsentationens transcript:

1 Titel og undertitel skal stå med store bogstaver (Versaler) og skal holdes indenfor de to vandrette grå linjer. Titlen kan stå i farve, eller der kan vælges en baggrundsfarve fra en af farvepaletterne til feltet mellem de to vandrette linjer. Bemærk at farverne virker mere neddæmpede når de projiceres op, end de gør på pc-skærmen. HVAD VISER INTERNATIONAL FORSKNING OM SLÆGTSANBRINGELSE Krystyna Kowalski, Review Konsulent, SFI Campbell Managing Editor Campbell Social Welfare Group, Campbell

2 Overskrift og underoverskrift i versaler. Underoverskrifter og brødtekst står altid i den fast definerede grå. Samarbejdskonference Odense 30. nov. 2010 DSH & SFI Campbell 2 DISPOSITION  CAMPBELL SYSTEMATISKE FORSKNINGSOVERSIGTER  CAMPBELL FORSKNINGSOVERIGT OM SLÆGTSANBRINGELSE  DISKUSSION & DIALOG

3 Overskrift og underoverskrift i versaler. Underoverskrifter og brødtekst står altid i den fast definerede grå. CAMPBELL METODE SYNTESE Samarbejdskonference Odense 30. nov. 2010 DSH & SFI Campbell3

4 Overskrift og underoverskrift i versaler. Underoverskrifter og brødtekst står altid i den fast definerede grå. SYSTEMATISK FORSKNINGSOVERSIGT OM SLÆGTSANBRINGELSE KINDSHIP CARE FOR THE SAFETY, PERMANENCY AND WELL BEING OF CHILDREN REMOVED FROM THE HOME FOR MALTREATMENT Godkendt 2009 (Campbell & Cochrane) Mark Winokur, Colorado State University Amy Holtan, Tromsø Universietet Deborah Valentine Colorado State University Støttet af SFI Campbell 4 Samarbejdskonference Odense 30. nov. 2010 DSH & SFI Campbell

5 Overskrift og underoverskrift i versaler. Underoverskrifter og brødtekst står altid i den fast definerede grå. HVEM Slægtsanbringelse sammenlignet med ‘Traditionel’ anbringelse INKLUSIONSKRITERIER  Børn og unge (op til 18 år), fjernet fra hjemmet pga. misbrug eller mishandling 5 Samarbejdskonference Odense 30. nov. 2010 DSH & SFI Campbell

6 Overskrift og underoverskrift i versaler. Underoverskrifter og brødtekst står altid i den fast definerede grå. HVAD Slægtsanbringelse sammenlignet med ‘Traditionel’ anbringelse HVAD Slægtsanbringelse defineret som:  Slægt, medlemmer af stammer/klaner, stedforældre, gud- forældre, eller andre voksne som har ’slægtsbånd’ til barnet. Betalt og ubetalt (Licensed eller unlicensed) Samarbejdskonference Odense 30. nov. 2010 DSH & SFI Campbell6

7 Overskrift og underoverskrift i versaler. Underoverskrifter og brødtekst står altid i den fast definerede grå. I FORHOLD TIL Slægtsanbringelse sammenlignet med ‘Traditionel’ anbringelse KONTROL  `Traditionel’ anbringelse defineret som:  Familiepleje - uden ‘tætte’ relationer før anbringelsen Samarbejdskonference Odense 30. nov. 2010 DSH & SFI Campbell7

8 Overskrift og underoverskrift i versaler. Underoverskrifter og brødtekst står altid i den fast definerede grå. EKSPLICITTE KRITERIER (OUTCOMES) Primære:  Adfærdsmæssig udvikling  Mental udvikling / sundhed  Stabilitet i anbringelse Sekundære:  Udannelse  Familie relationer  Brug af psykologiske tilbud eller lægebesøg  Re-abuse 8 Samarbejdskonference Odense 30. nov. 2010 DSH & SFI Campbell

9 Overskrift og underoverskrift i versaler. Underoverskrifter og brødtekst står altid i den fast definerede grå. STUDIE DESIGN 9  Studiedesign - Kvasi- eksperimentelle studier  Selektions bias Samarbejdskonference Odense 30. nov. 2010 DSH & SFI Campbell

10 Overskrift og underoverskrift i versaler. Underoverskrifter og brødtekst står altid i den fast definerede grå. RESULTATER  62 studier opfyldte inklusionskriterierne  Studier fra 1991-2006  Fra USA, en hver fra Norge (N), Sverige (S), Holland (NL), Israel (IL) & Australien (AUS)  Meta-analyse Samarbejdskonference Odense 30. nov. 2010 DSH & SFI Campbell10

11 Overskrift og underoverskrift i versaler. Underoverskrifter og brødtekst står altid i den fast definerede grå. RESULTATER ADFÆRDSMÆSSIG UDVIKLING Slægtsanbragte børn har signifikant færre adfærdsproblemer  Børn anbragt i slægten er mindre aggressive overfor omverden og trækker sig mindre ind i sig selv (Meta-analyse 10 studier: 7 fra USA, 1 hver fra N, NL & AUS)  Børn anbragt har bedre tilpasningsevner (adaptation) (Meta-analyse 5 studier:3 fra USA, 1 hver fra NL & 1 AUS) 11 Samarbejdskonference Odense 30. nov. 2010 DSH & SFI Campbell

12 Overskrift og underoverskrift i versaler. Underoverskrifter og brødtekst står altid i den fast definerede grå. RESULTATER PSYKISK SUNDHED & VELVÆRD  Børn anbragt i slægten har færre psykiske diagnoser Børn i familiepleje vil 2,2 gange mere sandsynligt at opleve psykiske lidelser (Meta-analyse 4 studier fra USA) (Husk selektions bias – baseline forskel mm. )  Børn anbragt i slægten trives bedre (selvrapporteret) Slægtsanbragte 1,9 gange mere sandsynligt at sige at de trives (Meta-analyse 3 studier fra USA) Samarbejdskonference Odense 30. nov. 2010 DSH & SFI Campbell12

13 Overskrift og underoverskrift i versaler. Underoverskrifter og brødtekst står altid i den fast definerede grå. RESULTATER STABILITET  Børn anbragt i slægten har gennemsnitligt haft færre anbringelsessteder (Meta-analyse 4 studier fra USA)  Ingen signifikant forskel på varigheden af den aktuelle anbringelse (Meta-analyse 5 studier fra USA)  Ingen signifikant forskel på varigheden af den samlede anbringelse udenfor hjemmet (Meta-analyse 5 studier fra USA) 13 Samarbejdskonference Odense 30. nov. 2010 DSH & SFI Campbell

14 Overskrift og underoverskrift i versaler. Underoverskrifter og brødtekst står altid i den fast definerede grå. RESULTATER UDDANNELSE & FAMILIERELATIONER  Ingen signifikant forskel ift. fremtidigt uddannelsesniveau (Meta-analyse 4 studier fra USA)  Ingen signifikant forskel ift. barnets relation til plejefamilien (Meta-analyse 5 studier, 4 fra USA & 1 fra NL) 14 Samarbejdskonference Odense 30. nov. 2010 DSH & SFI Campbell

15 Overskrift og underoverskrift i versaler. Underoverskrifter og brødtekst står altid i den fast definerede grå. RESULTATER PSYKOLOGISKE TILBUD & LÆGEBESØG  Slægtsanbragte børn benytter psykologiske eller andre terapitilbud i mindre omfang (Meta-analyse 9 studier fra USA)  Ingen signifikant forskel ift. lægebesøg (Meta-analyse 4 studier fra USA) 15 Samarbejdskonference Odense 30. nov. 2010 DSH & SFI Campbell

16 Overskrift og underoverskrift i versaler. Underoverskrifter og brødtekst står altid i den fast definerede grå. RESULTATER Misbrug (re-abuse) Mangel på evidens  Ift genforening med biologisk forældre  Ift anbringelse i slægt eller familiepleje Samarbejdskonference Odense 30. nov. 2010 DSH & SFI Campbell16

17 Overskrift og underoverskrift i versaler. Underoverskrifter og brødtekst står altid i den fast definerede grå. RESULTATER OPSUMMERING Positive resultater  adfærd  psykologisk sundhed og trivsel  Stabilitet Mangle på evidens  ’Re-abuse’ Igen forskel  fremtidigt uddannelsesniveau, på varigheden af den aktuelle anbringelse, og af den samlede anbringelse udenfor hjemmet, barnets relation til plejefamilien 17 Samarbejdskonference Odense 30. nov. 2010 DSH & SFI Campbell

18 Overskrift og underoverskrift i versaler. Underoverskrifter og brødtekst står altid i den fast definerede grå. FORSKERNES KONKLUSIONER (I)  Slægtsanbringelse er klart værd at overveje som alternativ til traditionel anbringelse – er typisk billigere end traditionel anbringelse og med gode resultater  Men slægtsanbringelse er naturligvis ikke altid en mulighed, så traditionel anbringelse vil forblive en vigtig metode  Der er brug for mere kvalificeret forskning 18 Samarbejdskonference Odense 30. nov. 2010 DSH & SFI Campbell

19 Overskrift og underoverskrift i versaler. Underoverskrifter og brødtekst står altid i den fast definerede grå. FORSKERNES KONKLUSIONER (II) Forskningsoversigten har en række begrænsninger:  Resultaterne er mest valide for USA  Effektstudierne har typisk ikke den kvalitet man ville ønske – bl.a. kan der være problemer med sammenligneligheden af de to grupper (randomiserede forsøg vs. ikke randomiserede forsøg) 19 Samarbejdskonference Odense 30. nov. 2010 DSH & SFI Campbell

20 Overskrift og underoverskrift i versaler. Underoverskrifter og brødtekst står altid i den fast definerede grå. Kan de internationale resultater oversættes til den danske kontekst? SFI rapport  Børn og unge anbragt i slægten (SFI rapport 09:26 Knudsen Første del: beskrivelse af første måling Forskel mellem grupper som anbringes i slægts- og familiepleje  Anden del: Børn og unge anbragt i slægten. Resulter af anden måling (Undervejs)  Kvalitativ undersøgelse belyser oplevelser af at være anbragt i slægten (Böcker Jakobsen et al.) 20 Samarbejdskonference Odense 30. nov. 2010 DSH & SFI Campbell

21 Overskrift og underoverskrift i versaler. Underoverskrifter og brødtekst står altid i den fast definerede grå. INPUT TIL DISKUSSION  Hvad er dine tanker om de internationale resultater ift. den danske kontekst?  Omsætning til dansk praksis?  Hvad har I brug for at vide?  Hvad kan i bruge Campbell reviews til? 21 Samarbejdskonference Odense 30. nov. 2010 DSH & SFI Campbell

22 Overskrift og underoverskrift i versaler. Underoverskrifter og brødtekst står altid i den fast definerede grå. OPLÆG TIL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL Er dette emner interessante for jeres studerende? Hvilken undervisningssammenhæng kan emnerne indgå i? Hvordan kan vores resultater blive brugt hos jer? Hvad kan vi gøre? Hvad kan I gøre? Hvordan kommer vi i dialog? 21-08-2014 EVIDENSBASERET VIDEN OG CAMPBELL REVIEWS, METTE DEDING, 30. NOVEMBER 201022


Download ppt "Titel og undertitel skal stå med store bogstaver (Versaler) og skal holdes indenfor de to vandrette grå linjer. Titlen kan stå i farve, eller der kan vælges."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google