Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kultur Syddjurs Som en iværksætterforening for kulturudvikling i Syddjurs Kommune v/ Hans Bodilsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kultur Syddjurs Som en iværksætterforening for kulturudvikling i Syddjurs Kommune v/ Hans Bodilsen."— Præsentationens transcript:

1 Kultur Syddjurs Som en iværksætterforening for kulturudvikling i Syddjurs Kommune v/ Hans Bodilsen

2 HISTORIK Initiativgruppen for Kulturudvikling i Syddjurs Kommune: Benno Blæsild Fregatten Jylland Ervind MüllerEbeltoft Erhvervsråd Hanne SlothEbeltoft Handelsstandsforening Hans Bodilsenwww.damuco.dkwww.damuco.dk Jeppe Rørsgaard Ebeltoft Erhvervsråd og DaMuCo Jørgen Brøgger Kulturudvalgsformand Ebeltoft Kirstine BilleKulturudvalgsformand Syddjurs Ole B. SørensenEbeltoft Håndværker, Industri – og borgerforening Per LampeTuristforeningen for Ebeltoft og Mols Indbød til et møde d. 27. feb. 2006 om Kulturudvikling i Syddjurs Kommune over temaet: "Hvilken betydning* har kulturudviklingen haft for Horsens de sidste 10 - 15 år, og hvad gjorde man under vejs for at det lykkedes?" Indlæg af Frank Panduro og Henning Nørbæk – Horsens Godt 170 meldte sig og 150 kom ind. Et efterfølgende gruppearbejde præsenterede 75 ideer og projekter – bilag udleveres i pausen. Initiativgruppen har til dato holdt op mod 20 møder flere steder i Syddjurs med lokal deltagelse og gennemført ”Strandrens” i 2006 med efterfølgende underholdning i Rønde Bypark. Udsendt 120 nyhedsbreve om store og små kulturoplevelser i Syddjurs Kommune

3 Dannelse af foreningen Kultur Syddjurs Formål Formålet er at skabe en netværksstruktur, der kan støtte og sikre Gennemførelse af større events projekter inden for kultur og sport mv. på eget ellers andres initiativ Vækstmuligheder for mindre kulturprojekter gennem rådgivning, opbakning og støtte Etablering af en stærk platform for profilering og markedsføring af alle kulturinitiativer – indenfor såvel sport som kultur - udøvet af såvel foreninger som private. for at bidrage til at synliggøre Syddjurs, som en attraktiv kommune for turister, tilflyttere, borgere og virksomheder.

4 Dannelse af foreningen Kultur Syddjurs Ide og mål Målet er at etablere en organisation og netværksstruktur ud af følgende interessentgrupper i Syddjurs Kommune: Borgere Erhvervs- og turistvirksomheder Kulturinstitutioner, samt kultur- og fritidsforeninger mv. Byrådet og de kommunale forvaltninger i en erkendelse af at kun ved et optimalt samarbejde mellem disse grupper kan de nødvendige økonomiske og resursemæssige platforme skabes, der kan realisere ovenstående formål. Organisationen skal ikke erstatte, men supplere og samarbejde med de kommunale støtteaktiviteter.

5 Dannelse af foreningen Kultur Syddjurs Indsatsområder og opgaver formålets succesfulde gennemførelse er afhængig af en optimal tilvejebringelse og koordinering af 6 ting: Bred opbakning til ide og mål fra såvel erhvervsmæssig som politisk side Koordineret projektledelse (kvalitetssikring, risikostyring og rådgivning) Sponsorater – lokale som nationale Garantistillelse og underskudsdækning Økonomisk støtte fra kommunen Frivillig arbejdskraft

6 Dannelse af foreningen Kultur Syddjurs Kultur Syddjurs er kulturudvikling for iværksættere og dem, der støtter dem: idémagere har brug for iværksættere iværksættere har brug for mentorer alle udviklingsprojekter skal bruge billig og kvalificeret arbejdskraft og også penge til at afklare projektets levedygtighed og opstart Det er Kultur Syddjurs opgave at skaffe dette og skabe samspillet via et netværk af interesserede. Filosofi: Ejerskabet skal ligge og udvikles hos dem, der vil gennemføre en ide Realismen i et hvert udviklingsprojekt afhænger primært af vilje og kompetence hos projektmagerne Kultur Syddjurs støtter dem der har vilje og kompetence Kultur Syddjurs vil bidrage til at udvikle kompetencen

7 Strategi og politik for kulturudvikling i Syddjurs Vi vil ikke være eller gøre som de andre (Horsens, Århus ….. ) Vi kommer ikke foran ved at gå i andres fodspor… Men vi kan lave en vindende strategi ved at bygge vores egne stærke og naturlige ”kompetencer”: Det mangfoldige kulturliv vi allerede har, med mange ildsjæle Den unikke natur i Syddjurs Og ved at krydse disse to forhold er vi kommet frem til følgende strategiske indsatsområder: 1.Sport i Naturen v / Kim Bendtsen 2.Turistliv i Naturen v / Hans Bodilsen 3.Kunst i Naturenv / Helle Fibiger 4.Kultur i by og rumv / Kristian Krog 5.Musik i Naturenv / Hans Bodilsen


Download ppt "Kultur Syddjurs Som en iværksætterforening for kulturudvikling i Syddjurs Kommune v/ Hans Bodilsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google