Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Studie- og praktikophold i udlandet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Studie- og praktikophold i udlandet"— Præsentationens transcript:

1 Studie- og praktikophold i udlandet
Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor SDU Odense

2 Overvejelser Hvorfor rejse ud? Nye kompetencer på flere plan: fagligt
sprogligt personligt praktisk internationalt erhvervserfaring Internationalt netværk Hvorhen skal rejsen gå? Interesse Sprogkundskaber Økonomi

3 EU + ass. lande - Erasmus Fagspecifikke aftaler
Belgien Schweiz Finland Spanien Frankrig Storbritannien (kun på BA niveau) Holland Sverige Island Tyskland Italien Tyrkiet Norge Ungarn Polen Østrig Portugal Nordplus udveksling på forespørgsel gennem Det int. Kontor Fagspecifikke aftaler Mange pladser - store muligheder for at få en plads

4 Individuelt arrangeret studieophold
Rabat på prisen hos flg. SDU partner universiteter James Cook University, Australien Murdoch University, Aust. Swinburne, Aust. - Uni. of Northern British Columbia, Canada Verden ligger åben Kontakt selv Mindre hjælp fra DIK Udlandsstipendium søges Tuition fees betales

5 Udlandsstipendium Til hvad
Hel eller delvis betaling af undervisningsafgift Meritgivende ophold eller hel kandidat uddannelse Krav til studieophold Forhåndsgodkendelse Stadig SU berettiget Hvordan Ansøgning til SU kontoret v/ Lisbeth Theodorsen Løbende sagsbehandling Individuel beregning pr. fag Stipendium udbetales - OBS på læg ud selv

6 Studieophold Selvarrangeret ophold Udvekslingsplads Ingen tuition fees
Samarbejdsaftale med SDU DIK formidler kontakten Automatisk stipendie 1-2 semestre Muligheder Erasmus - EU pladser Nordplus – Nordiske lande Oversøiske pladser - resten af verden Selvarrangeret ophold Tuition fees Kontakt selv Verden ligger åben Stipendie søges 1-2 semestre Støttemuligheder Udlandsstipendium (Internationaliseringspuljen) Legater Scholarships

7 Plan B Prioritet Erasmus plads til X uni. Plan B Flere prioriteter
Prioritet Erasmus plads UK Plan B Andet land - undervisning på eng. Selvarrangeret

8 Praktik – altid selvarrangeret
Erasmus praktik 3-12 måneder EU + ass. lande Ikke officielle danske repræsentationer Større tilskud Training agreement Anden praktik 3-12 måneder Ingen geografiske begrænsninger Fx officielle danske repræsentationer Mindre tilskud fra int.puljen Ansøgning til int.puljen inkl. forhåndsgodkendelse og dokumentation for ansættelse Vær opmærksom på din SU !!!

9 Krav Indskrevet på fuldtidsstudie på SDU
Min. afsluttet 1 års studier (men oftest mere) Forhåndsgodkendt studie- /praktikprogram Realiserbart studieprogram /praktikforløb Opholdet skal vare mellem 3-12 mdr. Tilsagn fra værtsuniversitetet / praktiksted Ved Erasmus: kun 1 studieophold

10 Forhåndsgodkendelse OBS – 2015 Fremdriftsreform Opstil studieprogram
Check kursusudbud på værtsuniversitet Sammenlign med SDU studieordning Vælg fag, der kan give merit – husk kursusbeskrivelser Praktikforløb – hvor meget merit kan du få Spørgsmål afklares m/ faglig vejleder Forhåndsgodkendelse af studienævnet Vær opmærksom på studienævnets procedurer og frister v/ ans. til udvekslingspladser søges forhåndsmerit, når pladserne er fordelt v/selvarrangeret ophold søges merit når det er relevant Endelig merit søges først efter hjemkomst Studienævnet - ansøgning bilag karakterer og dokumentation vedr. fag Medbring kursusbeskrivelser, pensumliste, opgaver mv.

11 Ansøgning NY online ansøgningsproces Log in med dit SDU single sign-
Link findes på Systemet trækker automatisk din , fødselsdato, adresse og dit SDU karaktergennemsnit Trin for trin vælges studieretning, udrejsesemester Relevante udvekslingspladser dukker op – kan sorteres efter ønske. Vælg destination og tilføj kurser. Ansøgning sendes inden deadline indtil da kan der rettes i kladden.

12 Ansøgningsfrister 1. marts 2014
Erasmus og Nordplus: den store runde til 2014/2015 1. oktober 2014 Erasmus og Nordplus: restpladser til foråret 2015 1. november 2014 Oversøiske pladser: den store runde til 2015/2016 Løbende modtagelse af ansøgninger til Internationaliseringspuljen

13 Økonomi Udgifter Indtægter Evt. Tuition fee SU + evt lån
Tilskud til rejse- og opholdsudgifter Stipendierne er skattefri BUDGET Udgifter Indtægter Evt. Tuition fee SU + evt lån Rejseudgifter Stipendium Forsikring Udlandsstip. Husleje Opsparing Opholdsudgifter Legater

14 Forløb - Udvekslingspladser
Trin 1 Overveje / Undersøge muligheder (½ – 1½ år før ophold) Beslutte destinationer Trin 2 Lav ansøgning Afvent fordeling af pladser Trin 3 Søg forhåndsgodkendelse til pladsen Lav ansøgning værtsuniversitetet Afvent admission Gennemføre opholdet Søg endelig merit og lav afrapportering

15 Forløb – selvarrangeret
Trin 1 Overveje / Undersøge muligheder (½ – 1½ år før ophold) Beslutte destinationer Trin 2 Søg forhåndsgodkendelse til pladsen Trin 3 Ansøgning vedr. optagelse / praktikplads Afvent svar på ansøgning Søg stipendium Gennemføre opholdet Søg endelig merit og lav afrapportering

16 Fordeling af opgaver Det internationale Kontor Udvekslingspladser
Vejledning vedr.: Ansøgning / LA - Optagelse på værts-uni - Finansiering Kontakt til værtsuniversitet

17 Fordeling af opgaver Det internationale Kontor
Udvekslingspladser Vejledning vedr.: Ansøgning / LA - Optagelse på værts-uni - Finansiering Kontakt til værtsuniversitet Studienævn/faglig vejleder Alle studietekniske spørgsmål Forhåndsgodkendelse af fag Merit

18 Fordeling af opgaver Ansøgningsskema Det internationale Kontor
Udvekslingspladser Ansøgning Vejledning Finansiering Kontakt til værtsuniversitet Studienævn/faglig vejleder Alle studietekniske spørgsmål Forhåndsgodkendelse af fag Merit Værtsuniversitet/praktiksted Ansøgningsskema Accept Kursusvalg Bolig Introduktion mv.

19 Fordeling af opgaver Det internationale Kontor
Udvekslingspladser Ansøgning Vejledning Finansiering Kontakt til værtsuniversitet Studienævn/faglig vejleder Alle studietekniske spørgsmål Forhåndsgodkendelse af fag Merit Værtsuniversitet / praktiksted Ansøgningsskema Accept Kursusvalg Bolig Introduktion mv. Dig selv Tag ansvar for processen Overhold deadlines Glæd dig til en super oplevelse!!

20 Det internationale Kontor
Træffes mandag til fredag kl. 10:00-14:00 på tlf.:


Download ppt "Studie- og praktikophold i udlandet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google