Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Målorienteret og differentieret undervisning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Målorienteret og differentieret undervisning"— Præsentationens transcript:

1 Målorienteret og differentieret undervisning
Mål, proces, evaluering og fortsættelse

2 OM 45 minutter… Ved du hvad baglæns design er
Kan du anvende en eller flere strukturer/taksonomier til at organisere et undervisningsforløb Ved du, hvordan man kan lave et undervisningsforløb som bygger på og sigter efter mål

3 At undervise eleverne i at lære at lære
Principperne bag Overblik og ro kOmpetencer frem for viden Jeg skal altid vide, hvorfor vi laver det, vi gør Eleverne skal altid vide, hvor de er, hvor de er på vej hen og hvad næste skridt er Fremskridt frem for standpunkt Proces frem for produkt Kontinuitet - cirkulær Deling

4 Principper for målsættelse invester tid og få tid
Tidskrævende: Opstilling af læringsmål i progressionsoversigt Formulering af læringsmål til elever TiDsvindende: At se skoven for bare træer – nemmere at vælge indhold og metode Hurtig oversigt over hele forløbet

5 Fællesmål – højt og bredt
? dansk 9. klasse: Fortolke, vurdere og perspektivere tekster og andre udtryksformer ud fra såvel umiddelbar oplevelse som analytisk forståelse Matematik efter 6. klasse løse matematiske problemer knyttet til en kontekst, der giver mulighed for intuitiv tænkning, egne repræsentationer og erhvervet matematisk viden og kunnen (problembehandlingskompetence) Engelsk 4. klasse vise fornemmelse for ord, ental og flertal samt fornemme ud fra tekst og sammenhæng, om noget foregår nu, før eller i fremtiden

6 Top-down: At lave progressionsmål
AT LØBE …. At kravle Brug det til undervisning målsætning

7 Top-down: At lave progressionsmål
Slutmål AT LØBE At lunte At hoppe på tæer At gå hurtigt At gå At stå At kravle Progression/ trinmål Forudsætning

8 Trin for trin – baglæns design Hattie, synlig læring
1. kende de ønskede resultater/mål 2. kende elevernes udgangspunkt 3. Kriterier for målopfyldelse: Hvad kendetegner en præstation på de forskellige niveauer? 4. Hvad skal der til for at eleverne kan nå målene? - samarbejde, ressourcer, læremidler, metoder, hjælp, organisationsformer, det visuelle læringsmiljø mm.

9 Anvendelse af taksonomier som værktøj
skabeloner som kan anvendes uanset indhold Fokus på udvikling af samme kompetence løbende gennem skolegangen Naturlig niveaudeling Naturlig differentiering Tydelig for lærer og elever

10 Forelæsning Research Case/spil/projekt/ reproduktion Formidling/ mesteropgave

11 Forelæsning Research Case/spil/projekt/ reproduktion Formidling/
Top-down Forelæsning Research Case/spil/projekt/ reproduktion Formidling/ mesteropgave

12 A B C Analyse, syntese og evaluering Anvendelse
Viden og forståelse At kunne gengive undervisningens indhold i store træk Anvendelse At kunne anvende kendt stof i nye situationer Analyse, syntese og evaluering At kunne overføre og skabe ny viden på egen hånd A B C

13 Kompetencemål trin 1 trin 2 trin 3 trin 4
Beherske det mundtlige sprog til fremlæggelse og formidling Udtrykke fantasi, følelser, erfaring og viden Fremlægge i en sammenhængende og disponeret form Vælge form og hjælpemidler, som støtter hensigten Anvende et nuanceret ord- og begrebsforråd Her er jeg/ her vil jeg være Beherske det mundtlige sprog til oplæsning Læse tekster flydende op Bruge krop og stemme afpasset genren Forstå et nuanceret ord- og begrebsforråd Anvende en fortolkende betoning Beherske det mundtlige sprog til aktiv lytning Forholde sig åbent til andres mundtlige fremstilling Forholde sig undersøgende til andres mundtlige fremstilling Forholde sig vurderende til egen og andres mundtlige fremstilling Lede møder og styre diskussioner

14 Solo - taksonomi Trin 1 Det ikke-strukturelle niveau
Trin 2 Det enkelt-strukturelle niveau Trin 3 Det fler-strukturelle niveau Trin 4 Det relationelle niveau Trin 5 Det udvidet abstrakte niveau

15 Praksiseksempel mål - solo:
Trin 5: Du kan anvende Pythagoras’ læresætning i forbindelse med vektorer og beviser inden for andre matematiske emner. Trin 4: Du kan gennemføre et bevis for Pythagoras’ læresætning. Trin 3: Du kan bruge generelle begreber som kateter og hypotenuse. Du er i stand til at finde en vilkårlig af siderne og kan anvende Pythagoras i mere komplicerede opgaver med f.eks. en ligebenet trekant. Trin 2: Du ved at den kun gælder i retvinklede trekanter og kan beregne siden c, hvis de to øvrige sider kendes. Trin 1: Du kender Pythagoras’ læresætning:

16 Praksiseksempel mål – nat.vid.met
Trin 5: Du kan vurdere hvilke fejlkilder, der er ved forsøget. Trin 4: Du kan analysere de indsamlede data og kan på baggrund af disse konkludere, om svingningstiden er afhængig af massen, amplituden eller længden. Du har forståelse for den teori, der forklarer de fundne sammenhænge. Trin 3: Du indsamler data på en systematisk måde og præsenterer disse i skemaer og i koordinatsystemer. Trin 2: Du kan udføre forsøget og indsamle data. Trin 1: Du ved, hvad et pendul er. Du kender begreber som masse, amplitude og længde. Du er ikke i stand til at følge øvelsesvejledningen og ved ikke hvordan, forsøget skal udføres.

17 Praksiseksempler - bloom
Dansk 7.x billedanalyse Bloom og uv-eksempler Individuelle forløb, førstehjeælpskassen og uv-eksempler 2 slags enkle opgaver med differentierede mål Dansk 4. klasse – Verber og Ignora faget er ligegyldigt – værktøjet og processen er ens

18 Sociale og personlige mål
Hvordan? Sociale og personlige mål Ansvarlighed slutmål:  tage medansvar for egen læring Fællesskab slutmål: forstå og vise at alle mennesker er ligeværdige Eleven selv

19 Andre tiltag i forbindelse med UV-diff
Problemløsning Fantastisk simplicitet Rolledeling i gruppearbejde (Belbin) Læse-”briller” High performance Optimeringsprocesser Læsestrategikort Keep it simple!


Download ppt "Målorienteret og differentieret undervisning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google