Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Using Topoi in Invention

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Using Topoi in Invention"— Præsentationens transcript:

1 Using Topoi in Invention
It’s necessary to generate arguments in the messages for rhetorical communication; skilful use of topoi will help you to think of good arguments. One must systematically use the topos in the generation of arguments. Ask yourself: “What can I say about “this topic” that will lead this audience to accept this claim?” The generation of arguments is hard work and requires 10% IQ and 90% the attitude: “I will”.

2 Securing data for the Arguments
One must have some data for the arguments to be included in the message. 3 orders of data: First-order: Data that the audience knows or believes already. If the audience knows all the data, you want them to know as first-order, you shouldn’t seek out any other. Second-order: Depends solely on the source’s ethos. Every time, this type of order is used, the ethos of the source is lowered. It’s recommended mixing this up with third-order (next slide)

3 Third-order Typical knowledge, you have to seek from someone else. The evidence can be classified as: Biased (partisk): The source “speaks” of his own best interest. E.g. it’s precisely, what we’d expect him/her to say. Unbiased (fordomsfrit): The source speaks, but we couldn’t determine, what we would expect the source to say. Reluctant (modstræbende): The source says the direct opposite of what we’d expect him/her to say. In arguments, the unbiased has shown to be the one with the best impact, followed by reluctant and last by biased. Unfortunately, sometimes you won’t have reluctant or unbiased sources. Then you have to explain exactly why the biased source is correct.

4 Tests of Evidence Is the source of the evidence competent?
Is the evidence relevant to the point of issue? Is there enough evidence? Is the evidence consistent with other known evidence? Is the evidence recent?

5 How to obtain Evidence Interviews is the best way – asking an expert about something specific rather than a general area will produce greater results. If it’s not possible to interview someone, then there are the following solutions: Encyclopaedias Statistical sources Biographical sources Periodicals – People depend upon periodicals for evidence more than any other category of sources. The Internet – Keep an eye out for the sources though.

6 I know how to get a lot of evidence, now what?
All evidence must be recorded An example is small cards with the evidence and reference to where it’s found. When trying to present the message in the right way, the cards are great.

7 Disposition Efter man har gennemført processen for invention, har man
alt for mange argumenter til at det kan indgå i selve beskeden Derfor skal materialerne gennem en ny proces, for at samle Det væsentlige. Disposition: Selecting Apportioning Arranging

8 Selecting I denne proces vælger man de argumenter og støttende materiale som skal indgå i beskeden. Der vil være mange forskellige argumenter samt støttende materiale Man skal kunne forudse reaktionen på modtagergruppen, ud fra en analyse På baggrund af dette vælges de passende argumenter osv. Således af man opnår den reaktion man ønsker

9 Apportioning I denne proces finder man ud af hvor meget der skal lægges vægt på de forskellige argumenter og materiale man har udvalgt. Lægger sig tæt op af selecting. Der skal igen forudses en reaktion hos modtagergruppen baseret på en analyse Der skal besluttes om der skal bruges en, to eller evt. 7 argumenter for at opnå det man ville. Svagere argumenter skal have mere støtte materiale og omvendt I hvilke argumenter skal der inkluderes forbehold, og i hvilke kan det undlades

10 Arranging Processen består af to dele: beskeden som helhed skal have et mønster, og de forskellige dele, skal være struktureret. Der skal være 3 essentielle dele: Introduktion The body Conclusion Plato: ”Every speech ougth to be put together like a living creature. With a body of its own, so as to be neither without head, nor without feet, but to have both a middle and extremities, described proportionately to each other and to a whole”

11 Ikke alle anbefaler 3 dele
Aristoteles: Statement Proof I de fleste tilfælde også: Introduction Conclusion

12 En af de mest indflydelsesrige tekster om disposition, kom fra ”Rhetorica
ad Herennium” Skrevet af ukendt forfatter. 6 dele: exordium (tiltrækker publikums opmærksomhed, og opbygger tillid) narratio (fakta) divisio (præsentation af det væsentlige i teksten, som senere vil blive forklaret) confirmatio (argumenter) confirmatio (tilbagevisning) conclusio (konklusion) Andre retorikere har foreslået fra 4 til 9 dele…

13 Monroe’s motivated Sequence er baseret på ”the normal proces of human
En af dem er Alan Monroe Monroe’s motivated Sequence er baseret på ”the normal proces of human thinking” Dette mønster er effektivt til både informative samt overtalende Beskeder. Især den sidste. Består af 5 dele: Attention (Ligesom introduktion er dets formål at få publikums opmærksomhed) Need (Undersøger situationen som den ser ud i øjeblikket. Hvad der er galt og hvorfor det er sådan samt påpeger løbende hvorfor problemet endnu ikke er løst) Satisfaction (Foreslår en løsning, viser hvordan den vil løse problemet samt forklarer hvorfor den er bedre end andre løsninger på samme problem) Visualation (Kan være positivt samt negativt. Viser hvordan det vil se ud med og uden løsningen i fremtiden) Action (konklusion, opsummering samt forespørgsel om en bestemt handling)

14 Organisering Ofte svært for mange. Men faktisk noget af det letteste indenfor retorik. (hvis man ved hvordan det skal gribes an) To former: Chain organization (argumenter hænger sammen, og støtter hinanden) Parallel organization (argumenter uafhængige af hinanden men argumenterer for det samme)

15 Specific Patterns of Organization
Ud fra det materiale man har må man finde det bedst mulige organisations mønster. Der findes 12 forskellige organisations mønstre (the topoi of organization). Problem solution or need-plan-advantages (Monroe’s Motivated Sequence) Reflective thought pattern (Minder som problem solution, er en mere indirekte form for overtalelse) Casual patterns (cause-to-effect / effect-to-cause) Chronological order (Når det er vigtigst at publikum har en fornemmelse for tids relationerne i beskeden) Spatial order (Viser relationen mellem objekter, områder og mennesker) Degree of familiarity (starter med noget som folk har accepteret og flytter gradvist mod nye informationer.

16 Structure-function (Beskriver først helheden, og derefter de mindre dele som udgør den)
Process (minder om chronological, tager publikum gennem emnet skridt for skridt) Elimination or residues (Opstiller forskellige modargumenter, og enten eliminerer dem eller reducerer dem) Comparision-contrast (Sammenligner forskellige alternativer for at afgøre hvilken er bedst) Climatic, anticlimatic and pyramidal structure (sætter klimaks forskellige steder. Climatic til sidst, anticlimatic i starten og pyramidal i midten) Topical, or classification pattern (Hvis ingen andre af de tidligere mønstre passer ind, må man lave sit eget)

17 Organisation af enkelte argumenter
Konstruktive argumenter: Få en ny ide accepteret Modbevisende argumenter: Skal få modtager(e) til at fravælge en ide

18 Organisation af enkelte argumenter
Konstruktiv organisation Fremstille konklusion Støtte til argument Genfremstille konklusion Overgang til næste pointe Den indledende fremstilling af konklusionen kan udelades

19 Organisation af enkelte argumenter
Modbevisende organisation Fremstille pointen som skal modbevises Opstil en alternativ position Modsig/angrib pointen som skal fravælges, forsvar egen position Opsummer argumentet Lav overgang til næste punkt Til tider kan en alternativ position udelades

20 Inventio og Dispositio
Uadskillelige Selecting -> inventio er del af selection Arranging ->Under invention er vi allerede igang med at arrangere argumenter Apportioning -> Hvor mange argumenter, hvor slagkraftige, afhængigt af publikum

21 Inventio og Dispositio
Preview dispositional thoughts Sker under invention (Deraf også disposition jvf tidl. Slide). Ser frem i tiden. Review disposition Udelukkende dispositions-tanker Kigger tilbage i materialet, genovervejer disposition

22 Research on arrangement
Forskning af Smith viser at organisation er vigtig: Modtagere kan mærke forskel på organiseret/ikke-organiseret besked Mindre ”disorganisation” har ikke den store effekt Større ”disorganisation” er et alvorligt handikap i forsøget på at få budskabet ud

23 Research on arrangement
Organisation og forståelse (comprehension) Organisation vigtig for forståelsen Disorganisation fører til en nedgang i modtagerens forståelse

24 Research on arrangement
Organisation og ethos Thompson: Ingen effekt på kildens ethos når han præsenterer uorganiseret Sharp, McClung, McCroskey, Mehrley fandt tilgengælde en betydelig nedgang i kildens ethos Ingen definitive konklusioner

25 Research on arrangement
”Enige” emner først Diskuter emner som afsender er enig med modtager i først ...dernæst uoverensstemmelserne

26 Research on arrangement
At præsentere for/imod Start med at præsentere de emner man er for, dernæst de emner man er imod Det har ingen effekt på ”mod”-området, men ”for”-argumenterne vil bedre accepteres

27 Outlining First outline Second outline Third outline
Skitse, ukomplette første tanker Second outline Finder sted under review Forberedelse af talen Third outline Personlige tale-noter

28 Rules of outlining Organiser 3 dele: Introduktion, body og konklusion
Vær konsistent med brug af symboler Symbol system i hver del bør være separat Benyt indrykning Undgå ”single subpoints”


Download ppt "Using Topoi in Invention"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google