Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

© bedre læring på kortere tid IT universitetet MKUM-E2009 Villads Keiding Konceptudvikling og Interaktive Digitale Medier MKUM 2009, Master i IT, ITU MKUM.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "© bedre læring på kortere tid IT universitetet MKUM-E2009 Villads Keiding Konceptudvikling og Interaktive Digitale Medier MKUM 2009, Master i IT, ITU MKUM."— Præsentationens transcript:

1 © bedre læring på kortere tid IT universitetet MKUM-E2009 Villads Keiding Konceptudvikling og Interaktive Digitale Medier MKUM 2009, Master i IT, ITU MKUM lektion 2 Proces, kultur, interaktion 24/8 2009 https://blog.itu.dk/MKUM-E2009/

2 © all rights reserved IT universitetet MKUM-E2009 - Villads Keiding - Konceptudvikling og Interaktive digitale medie - Lektion 2 17:00 Begreber fra organisationsteori i Koncept udvikling ‘A Vision Based Method’ 17:50 Pause18:00 SWOT 18:45 Pause19:00 Rasmus Groth, Lila19:50 Pause20:00 Lila som værktøj 20:50 Næste lektion Lektion 2: Program

3 © all rights reserved IT universitetet MKUM-E2009 - Villads Keiding - Konceptudvikling og Interaktive digitale medie - Lektion 2 Konceptudvikling deler begreber med organisationsudvikling Konceptudvikling er et udtryk for et ønske om at forandre en kultur - indefra eller udefra Konceptudvikling tager udgangspunkt i én kultur med det mål at forandre den, udnytte et potentiale i den, eller skabe en ny PRÆMIS: Konceptudvikling er kulturforandring

4 © all rights reserved IT universitetet MKUM-E2009 - Villads Keiding - Konceptudvikling og Interaktive digitale medie - Lektion 2 Organisation, Kultur, Proces, Vision, Værdier Nøglebegreber

5 © all rights reserved IT universitetet MKUM-E2009 - Villads Keiding - Konceptudvikling og Interaktive digitale medie - Lektion 2 Organisationer er målorienterede, afgrænsede, socialt konstruerede menneskelige aktivitetssystemer” Aldrich, 1992 Organisation

6 © all rights reserved IT universitetet MKUM-E2009 - Villads Keiding - Konceptudvikling og Interaktive digitale medie - Lektion 2 En organisations evner til at konkurrerer er i betinget af dens evne til at tilpasse sig og udnytte forandrede forhold - at være ‘Innovativ’ En organisation ér et med sin kultur Organisation

7 © all rights reserved IT universitetet MKUM-E2009 - Villads Keiding - Konceptudvikling og Interaktive digitale medie - Lektion 2 Hvad er kultur? Hvad kendetegner kulturen på ITU? Schein 1985 Kultur

8 © all rights reserved IT universitetet MKUM-E2009 - Villads Keiding - Konceptudvikling og Interaktive digitale medie - Lektion 2 Kultur: Holdninger og adfærd vi er fælles om Kulturens 3 niveauer Artefakter Skueværdier Grundliggende antagelser Schein 1985 Kultur

9 © all rights reserved IT universitetet MKUM-E2009 - Villads Keiding - Konceptudvikling og Interaktive digitale medie - Lektion 2 Kulturens 3 niveauer Schein 1985 Kultur Artefakter Kulturens forhåbninger eller efterationaliseringer udtrykt i bygninger, inventar, design, biler, sprog, synlig adfærd... Skueværdier Strategier, mål, filisofier, aktuelle erklærede holdninger til hvordan de grundlæggende værdier, mission og vision skal komme til udtryk Grundlæggende antagelser Det, der tages for givet, daglig adfærd, vaner, “det vi plejer”, værdier og interesser på individniveau, summen af individernes handlinger Det irrationelle: Det rationelle Usynligt Synligt

10 © all rights reserved IT universitetet MKUM-E2009 - Villads Keiding - Konceptudvikling og Interaktive digitale medie - Lektion 2 Kommer til udtryk ved om man finder sig godt til pas i en situation, eller ejMennesker har behov for kognitiv stabilitetUdfordringer til de grundlæggende antagelser skaber utrykhed og udløser forsvarsreaktionerAlternative grundlæggende antagelser opleves som uforståelige og truendeUbevidste antagelser kan forvrænge fortolkningen af dataProcesser der efterprøver grundlæggende antagelser kan opleves som destabiliserende Kultur : De grundlæggende antagelser

11 © all rights reserved IT universitetet MKUM-E2009 - Villads Keiding - Konceptudvikling og Interaktive digitale medie - Lektion 2 Forståelse af de underliggende antagelser gør det muligt at opererer på de øvrige niveauer. Det mentale og praktiske rum, hvori en forandring iscenesættes kan altså have mere eller mindre hensigtsmæssige egenskaber. Hvordan kan man nå ned til de dyberliggende kulturniveauer?Hvordan skal man vurderer funktionaliteten af de antagelser der skabes på hvert niveau?Hvordan skal man håndtere den utrykhed der udløses, når de grundlæggende antagelser udfordres? Kultur : De grundlæggende antagelser

12 © all rights reserved IT universitetet MKUM-E2009 - Villads Keiding - Konceptudvikling og Interaktive digitale medie - Lektion 2 Det der er vigtigt Grundlæggende antagelser = grundlæggende værdier: Værdier på det ubevidste niveau Skueværdier: formulerede værdier på det bevidste niveau, der er afprøvet og godkendt igennem social accept Værdier

13 © all rights reserved IT universitetet MKUM-E2009 - Villads Keiding - Konceptudvikling og Interaktive digitale medie - Lektion 2 ‘Værdier kan ikke eksistere som klare mentale entiteter før de virkeliggøres kommunikativt’ Ole Fogh Kirkeby Værdier kan ikke lægges fast Levende værdier kan være et ledelsesredskab Er værdier meningsfulde? Er værdiens negation? Mange gange er de formulerede værdier udtryk for problemområder i en organisation. Eks: Hvis der er nødvendigt at påberåbe sig værdien ‘Troværdighed’, er det fordi troværdighed efterspørges Værdier - kritik af værdier

14 © all rights reserved IT universitetet MKUM-E2009 - Villads Keiding - Konceptudvikling og Interaktive digitale medie - Lektion 2 Værdier muliggør ét, og udelukker noget andet Værdier kan tilsyneladende udelukke hinanden Værdier - Værdiernes mulighedsrum Ro Økonomisk ansvarlighed Udfoldelse Bærende metafor Fælles billede Vision

15 © all rights reserved IT universitetet MKUM-E2009 - Villads Keiding - Konceptudvikling og Interaktive digitale medie - Lektion 2 “An Attractive and clear view of the future which can be shared. It must motivate, be ambitious, and should stretch people to achieve more than they thought possible” Sir John Harvey Jones, CEO of ICI “We’ll put a man on the moon within this decade” JFK ”Hvis du ønsker at bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at skaffe tømmer. Du skal vække deres længsel efter det store åbne hav”. ukendt Visionen

16 © all rights reserved IT universitetet MKUM-E2009 - Villads Keiding - Konceptudvikling og Interaktive digitale medie - Lektion 2 En vision er en ønsket fremtid kommunikeret i ord og (mentale) billeder En vision er kort, klar, målbar, inden for synsvidde, uden for rækkevidde og den skaber begejstring. En vision er et værktøj som du kan holde resultaterne af dine anstrengelser op imod: Bringer det os nærmere en realisering, y/n? Visionen

17 © all rights reserved IT universitetet MKUM-E2009 - Villads Keiding - Konceptudvikling og Interaktive digitale medie - Lektion 2 skabe en fokuseret indsatsskabe en fælles identitet forstået som en fælles forståelse af hvad der er vigtigt og ikke vigtigt: kerneværdierne, de grundlæggende antagelser.Visionen er koblingen imellem de konkrete opgaver som er en del af en forandring, og de ideer og tanker som gør dem nødvendige Toftholm og Ledborg 2009 Visionens formål er at

18 © all rights reserved IT universitetet MKUM-E2009 - Villads Keiding - Konceptudvikling og Interaktive digitale medie - Lektion 2 “we want to be a leading care company” “our vision is to deliver the unquestioned, publicity acknowledged best costumerservice in the insurance industri in the world” Toftholm og Ledborg 2009 En god og en mindre god...

19 © all rights reserved IT universitetet MKUM-E2009 - Villads Keiding - Konceptudvikling og Interaktive digitale medie - Lektion 2 Billeddannelser sker hele tiden: ‘hvor det ærgeligt at de mail lister stadig ikke virker...’ Billeddannelsen er metaforisk før-industriel teknologiskræk er en faktor på ITU Det Fælles Billede

20 © all rights reserved IT universitetet MKUM-E2009 - Villads Keiding - Konceptudvikling og Interaktive digitale medie - Lektion 2 Visionen er den bærende metafor og det samlende mentale billede i en organsiation eller et projekt Visionen er brændpunktet i organisationens billede af sig selv (mere om metafore og billeddannelse i en senere lektion) Det Fælles Billede

21 © all rights reserved IT universitetet MKUM-E2009 - Villads Keiding - Konceptudvikling og Interaktive digitale medie - Lektion 2 Det Fælles Billede

22 © all rights reserved IT universitetet MKUM-E2009 - Villads Keiding - Konceptudvikling og Interaktive digitale medie - Lektion 2 Lederen en rollemodel der personificerer visionen Projektlederen en rollemodel der personificerer visionen Procesfacilitatoeren er en rollemodel der personificerer visionen Konceptudvikleren faciliterer processer og er også en rollemodel der personificerer visionen (hvad enten vi vil eller ej) Lederen er bærer af visionen

23 © all rights reserved IT universitetet MKUM-E2009 - Villads Keiding - Konceptudvikling og Interaktive digitale medie - Lektion 2 Metoden er baseret på kritik af Ingeniør-baserede metoder der tager udgangspunkt i produktspecifikationer - som opleves som u-kreative Visions-baserede metoder - hvor gabet imellem visionen og specifikation nogen gange er for stort.Metoden ønsker at forene de to tilgange Lerdahl: A Visionbased Method

24 © all rights reserved IT universitetet MKUM-E2009 - Villads Keiding - Konceptudvikling og Interaktive digitale medie - Lektion 2 The Value Misson = Visionen Den Initielle Vision, den bærende metafor, centrum i VDI processen, dannes af de bærende værdier indenfor ‘Værdierns mulighedsrum’. Hvorfor gør vi overhovdet det her...? The Product/ Interaction Vision = Konceptet Konceptet udtrykt i det aktuelle abstraktionsniveau, bygget op omkring Visionen Specifikationer = Specifikationer Præciseres i de forskellige iterationer af processen. Sætter rammer omkring formulering af Konceptet. Produkt = Designprocessens Objekt Service, businescase, proces, produkt, strategisk forandring... Ordforklaring VBM og VDI

25 © all rights reserved IT universitetet MKUM-E2009 - Villads Keiding - Konceptudvikling og Interaktive digitale medie - Lektion 2 Produktet Ethvert produkt kan beskrives på flere niveauer (service, proces, objekt for en conceptuelisering...) Lerdahl, 2007

26 © all rights reserved IT universitetet MKUM-E2009 - Villads Keiding - Konceptudvikling og Interaktive digitale medie - Lektion 2 Specifikationerne er rammer Lerdahls visualisering af specifikationens rolle Lerdahl, 2007

27 © all rights reserved IT universitetet MKUM-E2009 - Villads Keiding - Konceptudvikling og Interaktive digitale medie - Lektion 2 Interaktion imellem abstraktionsniveauerne Konceptualiseringen på de forskellige abstraktionsniveauer interagerer Lerdahl, 2007

28 © all rights reserved IT universitetet MKUM-E2009 - Villads Keiding - Konceptudvikling og Interaktive digitale medie - Lektion 2 Interaktion imellem abstraktionsniveauerne over tid forminskes gabet imellem det abstrakte og det konkrete Lerdahl, 2007

29 © all rights reserved IT universitetet MKUM-E2009 - Villads Keiding - Konceptudvikling og Interaktive digitale medie - Lektion 2 Interaktion imellem abstraktionsniveauerne Vægten i processen flyttes fra det abstrakte til det konkrete Lerdahl, 2007

30 © all rights reserved IT universitetet MKUM-E2009 - Villads Keiding - Konceptudvikling og Interaktive digitale medie - Lektion 2 Kreativ kommunikation som brobygger Lehrdahl foreslår kreative metoder i kommunikation af de abstrakte niveauer Hvad tænker du? Lerdahl, 2007

31 © all rights reserved IT universitetet MKUM-E2009 - Villads Keiding - Konceptudvikling og Interaktive digitale medie - Lektion 2 VBM og VDI The product/ interaction Vision: KonceptetDen Initielle Vision: Visionen

32 © all rights reserved Abstraction Concretization AnalyzingSynthesizing VDI Concept Development Process Vision Driven and Iterative Vision Lene Dammand Lund, Villads Keiding, 2009 Reflektion Emperi Konceptualisering Realisering Vision Udvikling af specifikationerne Prioitering Mønstergenkendelse Ideudvikling, udfoldelse af aspekter Kreativ Expressiv Kommunikation Indsamle, lytte

33 © all rights reserved IT universitetet MKUM-E2009 - Villads Keiding - Konceptudvikling og Interaktive digitale medie - Lektion 2 Det Brændene Spørgsmål Hvilket problem skal produktet løse, hvilket overordnede har interessenternef: bruger, stakeholders, udviklere... Bærende værdier hvilke underliggende antagelser bruger konceptet som sit afsæt? Den Bærende metafor eller flere alternative, i initielle versioner Konceptuel fremstilling/ PicthIndsamling af emperi - analyse/ reflektion Indentifikation af konkrete aspekter.Ideudvikling De konkrete aspekter møder der abstrakte værdier: hvordan kommer værdierne og metafore til udtryk i de forskellige aspekter? Konceptuel fremstilling/ Picth Et forslag til en praktisk proces

34 © all rights reserved IT universitetet MKUM-E2009 - Villads Keiding - Konceptudvikling og Interaktive digitale medie - Lektion 2 Vision og den bærende metafor skal have en vis kvalitet (trækkraft ell. energi, metaforisk set) før den iteraitve proces kan foregå Alle produkets abstraktionsniveauer revideres/ forædles ved hver iteration Vægten flyttes gradvist fra det abstrakte til det konkrete Processen slutter når tiden er gået Et forslag til en praktisk proces

35 © all rights reserved IT universitetet MKUM-E2009 - Villads Keiding - Konceptudvikling og Interaktive digitale medie - Lektion 2 helpfull Internal harmfull Strengths Oppetunities Weaknesses Threats SWOT External Mål?

36 © all rights reserved IT universitetet MKUM-E2009 - Villads Keiding - Konceptudvikling og Interaktive digitale medie - Lektion 2 Rasmus Groth, Lila Velkommen til

37 © all rights reserved IT universitetet MKUM-E2009 - Villads Keiding - Konceptudvikling og Interaktive digitale medie - Lektion 2 Lektion 3: Kommunikation Vi får besøg af Maria B. Svejstrup fra Reflekt (www.reflekt.dk) Hun vil fortælle om kommunikation i processer i relation - med udgangspunkt i VDI procesmodellen Præsentere konceptet ‘Mixerpulten®’ Vi starter første konceptudviklingsforløb

38 © all rights reserved IT universitetet MKUM-E2009 - Villads Keiding - Konceptudvikling og Interaktive digitale medie - Lektion 2 Extra Designing Sense En del af Copenhagen Designweek I Rummet i Republikken, Vesterbrogade 24 Onsdag d. 2 kl 08:30


Download ppt "© bedre læring på kortere tid IT universitetet MKUM-E2009 Villads Keiding Konceptudvikling og Interaktive Digitale Medier MKUM 2009, Master i IT, ITU MKUM."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google