Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hjemmeværnseskadrille 277 Karup

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hjemmeværnseskadrille 277 Karup"— Præsentationens transcript:

1 Hjemmeværnseskadrille 277 Karup

2 Kaptajn Elise Christensen Eskadrillechef
Hjemmeværnseskadrille 277 Karup 2. juli 2009

3 Flyverhjemmeværnet Bidrager til beskyttelsen af Danmark ved at opstille troværdige, frivillige militære enheder, der tilgodeser flyvevåbnet og det øvrige samfund. 2. juli 2009

4 Hvem er vi? 5.500 i flyverhjemmeværnet Blandet drenge og piger
2 distrikter 1 i Øst 1 i Vest Omkring 38 eskadriller 2. juli 2009

5 Opstillingsafsnit Nord (OSAN) (Primær designering Aalborg)
HVE 260, Vendsyssel HVE 261, Limfjorden Vest HVE 264, Limfjorden Øst HVE 266, Aalborg 2. juli 2009

6 Opstillingsafsnit Midt (Primær designering Karup)
HVE 277, Karup HVE 272, Vestjylland HVE 273, Ikast HVE 274, Østjylland HVE 275, Djursland 2. juli 2009

7 Opstillingsafsnit Syd (Primær designering Skrydstrup)
HVE 280, Billund HVE 281, Vestkysten HVE 282, Kongeåen HVE 283, Trekanten HVE 284, Skrydstrup HVE 286, Alssund 2. juli 2009

8 Hjemmeværnseskadrille 277 Karup
2. juli 2009

9 99 aktive og 230 i reserven Eskadrillefaciliteter på Flyvestation Karup og Hjemmeværnsgården i Karup Hovedvagten ved Helicopter Wing Karup 2. juli 2009

10 Organisation 2. juli 2009

11 Støtte Eskadrillen yder støtte til:
forskellige opgaver ved Flyvevåbnet (herunder uddannelse af Flyvevåbnets værnepligtige og fastansatte, deltagelse i CSAR-øvelser = uddannelse af helikopterpiloter osv.) forskellige opgaver til civile arrangementer 2. juli 2009

12 ENHEDSSPECIFIK ENHEDSUDDANNELSE FÆLLES ENHEDSUDDANNELSE
Uddannelse i hjemmeværnet ENHEDSSPECIFIK ENHEDSUDDANNELSE FÆLLES ENHEDSUDDANNELSE Funktionsuddannelser enkeltmand LOVPLIGTIG UDDANNELSE (LPU) 2. juli 2009

13 Grunduddannelse Det første år I alt 108 timer
Tjeneste i HJV  2 aftener i eskadrillen Grundskole  9½ dage ved distrikt eller region I alt 108 timer 2. juli 2009

14 RLU 2. – 3. år I alt 142 timer Orientering  Brevkursus
og kortlære Hjemmeværnsskolen RLU komplet  9½ dage ved distrikt eller region Funktionsrelateret  24 timer i Uddannelse eskadrillen I alt 142 timer 2. juli 2009

15 Funktionsuddannelse Individuel uddannelse specifikt til den enkeltes funktion Eksempler: - Kører - Sygehjælper - Signalmand - Gruppefører - Delingsfører - CBRN beregner - Instruktør - Forsyningshjælper 2. juli 2009

16 Enhedsuddannelse Flyvende deling har egen enhedsuddannelse
Uddannelse i gruppe og delingsramme 6 fællesmoduler (Undtagen Flyvende deling) Kampeksercits og formationer Forskydning og egensikring Overvågning Beredskabsområde Bevogtning fred – Almindelig og særlig hjælp Kamp fra stilling – Nærforsvar Delingsspecifikke moduler Flyvende deling har egen enhedsuddannelse 2. juli 2009

17 Spørgsmål 2. juli 2009

18 OBSERVATIONS-DELING Observation Overvågning Signaltjeneste
(Samarbejde med STO) 2. juli 2009

19 SURVIVAL TO OPERATE (STO-DELING)
Sikring af område Udrykkergruppe STO-delingen er forsynet med våben og udstyr som patruljegrupper i hærhjemmeværnet 2. juli 2009

20 Flyvende deling Pilot Navigatør Observatør/hjælper 2. juli 2009

21 Bevogtningsassistent
Bevogtning på lige fod med Flyvevåbnets fastansatte bevogtningsassistenter Personligt våben: pistol 2. juli 2009

22 Overvågningscelle Signaltjeneste Overvågning Observation 2. juli 2009

23 Sygepasser Specialuddannelse Indgå i en gruppe som Sygehjælper/passer
2. juli 2009

24 CBRN beregning Beregning af CBRN forurenede områder
Chemical, Biological, Radiological, Nuclear Operationssted: CBRN-Videncenter (FTK-bunker / Karup) 2. juli 2009

25 Funktioner Gruppemedlem i Observatørgruppe
Gruppemedlem i STO-gruppe (Survival-to-operate) Næstkommanderende i gruppe eller deling Gruppefører Delingsfører Instruktør Pilot Navigatør Observatør/hjælper Bevogtningsassistent Sygehjælper/passer Operatør CBRN beregner i Forsvarets ABC Central 2. juli 2009

26 Kontrakt Du optages som frivillig i hjemmeværnet ved at underskrive en kontrakt, Herefter skal forrettes tjeneste under krig eller møde i fredstid ved katastrofealarm. Kontrakten kan af hjemmeværnet ophæves uden varsel, hvis du ikke længere opfylder de betingelser, der er fastsat for optagelse i hjemmeværnet, eller tilsidesætter de pligter, der påhviler dig i forbindelse med tjenesten. 2. juli 2009

27 Udfyldelse af ansøgningen
2. juli 2009

28 Behandling af ansøgningen
Hjemmeværns-kommandolægen Forsvarets Personeltjeneste Distrikts- udvalg Ansøgning OK Generalauditør Afslag Eskadrille Helbredsoplysninger Politidirektør Distrikt Kriminalregister Eskadrille Sessions- og værnepligts- oplysninger Forsvarets Personeltjeneste Distrikt Ansøger Som frivillig registreres du i: Politiets rettighedsregister og Forsvarets forvaltningssystemer. Hvis du ikke har helbredsmæssige oplysninger, der skal undersøges eller oplysninger i kriminalregisteret, vil behandlingen normalt være gennemført indenfor 3 måneder. 2. juli 2009

29 Våbenudlevering - inddragelse
Udlevering af våben: kan først finde sted, når eskadrillechefen har godkendt opbevaringen på bopælen, og du i forbindelse med grunduddannelsen har gennemført våbenuddannelsen eller har denne uddannelse fra tjeneste i forsvaret. Våben inddrages hvis: du har under 24 timers tjeneste om året eller ikke gennemfører den årlige våbenkontrolprøve – eller du ikke fremstiller våbnet ved det årlige våbeneftersyn - eller du af eskadrillechefen vurderes som uegnet til at have våben udleveret. 2. juli 2009

30 Spørgsmål 2. juli 2009


Download ppt "Hjemmeværnseskadrille 277 Karup"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google