Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forelæsningsnoter til uge 36 Erhvervsøkonomisk metode

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forelæsningsnoter til uge 36 Erhvervsøkonomisk metode"— Præsentationens transcript:

1 Forelæsningsnoter til uge 36 Erhvervsøkonomisk metode
Lektor Peder Østergaard Institut for Informationsbehandling Handelshøjskolen i Århus Erhvervsøkonomisk Metode 2001 Uge 36 - Peder Østergaard, IFI

2 Uge 36 - Peder Østergaard, IFI
Hvad er metode ? En definition: Læren om de fremgangsmåder, der benyttes når man skal Indsamle Bearbejde Sammenfatte oplysninger Metoder er en systematisk og (objektiv) måde at undersøge virkeligheden på så vi er i stand til: at se årsager bag hændelser at se meninger bag handlinger at se sociale og materiale forholds betydning for individers meninger og handlinger Styrke beslutningsprocessen (gennemskuelighed) Erhvervsøkonomisk metode: Metoder til støtte for beslutningstagning inden for erhvervsøkonomi Erhvervsøkonomisk Metode 2001 Uge 36 - Peder Østergaard, IFI

3 Hvad er så erhvervsøkonomi
Et bredt spektrum af fag, der har meget forskellige udgangspunkter, spændende fra psykologi og sociologi til naturvidenskab og matematik Det består af: Erhvervsøkonomi/Driftøkonomi Afsætningsøkonomi Organisation &Ledelse/HRM Finansiering Regnskabsvæsen Redskabs- og støttefag: IT, Statistik, Samfundsøkonomi, Erhvervsret Erhvervsøkonomisk Metode 2001 Uge 36 - Peder Østergaard, IFI

4 Motivation af fag på studierne
Samfundsøkonomi Sam- fund Konkur- renter Sprog Erhvervsret Finansiering Organisation Leveran- dører Kunder Erhvervsøkonomi Afsætningsøkonomi Erhvervsøkonomisk Metode 2001 Uge 36 - Peder Østergaard, IFI

5 Motivation for fagene på studierne
Regnskabsvæsen Statistik & IT Erhvervsøkonomisk Metode 2001 Uge 36 - Peder Østergaard, IFI

6 Uge 36 - Peder Østergaard, IFI
Ledelsesbegreber og krav: Yesterday, Today and Tomorrow. Kristensen (1998) Erhvervsøkonomisk Metode 2001 Uge 36 - Peder Østergaard, IFI

7 Mine egne forudsætninger for at undervise i erhvervsøkonomisk metode
HA, cand. merc. og PhD 20 års undervisningserfaring indenfor: Databehandling og programmering Anvendt statistik Erhvervsøkonomi og logistik Afsætningsøkonomi og markedsanalyse Kvalitetsledelse Studieadministrative ledelsesfunktioner i Herning og Århus Erhvervsøkonomisk Metode 2001 Uge 36 - Peder Østergaard, IFI

8 Mine udgangsforudsætninger
Jeg kan godt li’ at undervise og synes studerende og unge mennesker har krav på god behandling og støtte. SÅ: Jeg vil gerne i afbryder mig, - kommer på mit kontor M305, hvis I har spørgsmål eller problemer i faget eller andre fag Jeg er ikke perfekt som underviser, men jeg prøver at undervise så godt som muligt, og der vil være emner i metodeundervisningen, som nogle finder mindre interessante end andre Der er emner og fag, som jeg ved mere om end I, ikke fordi jeg er klogere, men fordi jeg gennem uddannelse og erfaring ved mere end I gør Lærere og censorer tilkendegiver, at niveauet af seminarer og afhandlinger hos studerende, der har haft metode på HA, er højere end hos studerende, der ikke har faget (dat, jur og int). Faget bliver på længere sigt obligatorisk for alle. Krav fra ministeren Erhvervsøkonomisk Metode 2001 Uge 36 - Peder Østergaard, IFI

9 Uge 36 - Peder Østergaard, IFI
Fra data til beslutning Metoder til Datafangst + Principper for organisering af data DATA INFOR- MATION Dataanalyse INFOR- MATION Datarapportering VIRKELIGHED Problemkarakteristika: - graden af struktur - vidensniveau - tilgængelighed af data Omgivelser: - tidsfaktor -dynamik/udvikling -kultur Beslutningstager: - Kognitiv stil - Erfaring - Uddannelse - “Skills” VIDEN Lagring/ Learning Action Erhvervsøkonomisk Metode 2001 Uge 36 - Peder Østergaard, IFI

10 Opgaven: Læring Learning (livslang) Knowledge Skills Motivation = x x
Undervisning Eksamen Livet efter Handelshøjskolen Erhvervsøkonomisk Metode 2001 Uge 36 - Peder Østergaard, IFI

11 Måder at lære på ? Konkrete Erfaring Aktiv Eksperimenterende
Reflekterende Observerende Abstrakt Teoretisk Erhvervsøkonomisk Metode 2001 Uge 36 - Peder Østergaard, IFI

12 Gerald Edelman: Neural Darwinisme
Den menneskelige hjerne er fra fødslen fuldt udrustet til at overleve i den moderne verden. Basale neurale netværk er funktionsklare fra fødslen Hvis man ikke stimulerer disse evner, vil de aldrig udvikle sig ordentligt: ”use it or lose it” Hjernens indre dynamik ligner junglens Erhvervsøkonomisk Metode 2001 Uge 36 - Peder Østergaard, IFI

13 Rogers Sperry: 2 hjernehalvdele
Venstre hjernehalvdel: Akademiske indlæringsaktiviteter Sprog Matematik Logisk tænkning Analyser Sekvenser Højre hjernehalvdel: Kreative indlæringsaktiviteter Rytme Musik Visualisering Farver Billeder Beslutninger Erhvervsøkonomisk Metode 2001 Uge 36 - Peder Østergaard, IFI

14 Rogers Sperry: 2 hjernehalvdele
Venstre hjerne dominans Foretrækker information præsenteret trin for trin ”lineær læringstype” Højre hjerne dominans Vil helst have et overblik - se hele billedet ”global læringstype” Begge hjernehalvdele kommunikerer konstant. Eksempel en samtale: Venstre koncentreret om indholdet, - højre om måden det siges på. Erhvervsøkonomisk Metode 2001 Uge 36 - Peder Østergaard, IFI

15 Robert Ornstein: The evolution of Consiousness
Når hjernens svage side stimuleres til at samarbejde med den stærke side, bliver slutresultatet en bemærkelsesværdig forøgelse i præstationer Uddannelse i den vestlige verden lægger særlig vægt på venstre hjerne aktiviteter: Læse, skrive og beregne Erhvervsøkonomisk Metode 2001 Uge 36 - Peder Østergaard, IFI

16 Howard Gardner: 7-8 intelligensformer
Sproglig: læse, skrive kommunikere Logisk-matematisk: Tænke logisk, kalkulere Visuel-Spatiel: Tænke i billeder, visualisere Musisk: Synge, forstå og værdsætte musik Kropslig-kinestetisk: Skuespil, håndværk Interpersonel (social): Samarbejde effektivt med andre Intrapersonel:Selvanalyse og refleksion 8. Naturalistisk: Sans for flora og fauna Voksne har én eller to intelligenser, der er højest udviklede (relativt) ”Jo mere udviklet alle dine intelligenser er, desto bedre vil du kunne møde livets forskellige udfordringer” Målet - særlig i uddannelse - bør være: ”A rounded mind” Erhvervsøkonomisk Metode 2001 Uge 36 - Peder Østergaard, IFI

17 Filosofi, Videnskabsteori og metodelære
Grundlæggende antagelser (Filosofi) PARADIGME - virkeligheds- opfattelse - videnskabs- - videnskabeligt ideal - Etik/Æstetik Metodesyn/ opfattelse ARBEJDS- PARADIGME - metodiske procedurer - metoder Det der undersøges Kilde: Arbnor & Bjerke figur 1.8 p. 33 Erhvervsøkonomisk Metode 2001 Uge 36 - Peder Østergaard, IFI

18 Hvad er formålet med videnskab og brug af metoder ?
Nøgleord: Forstå Forklare Vejlede=Løse problemer Forudsige Formål: Udvikle og vurdere begreber og teorier Grundvidenskab: Søger at udvide grænserne for viden Anvendt videnskab: Studier/undersøgelser der gennemføres for besvare specifikke spørgsmål om et problem eller bruges til at træffe en bestemt beslutning Erhvervsøkonomisk Metode 2001 Uge 36 - Peder Østergaard, IFI

19 Genstandsområdet for metode
Problemstilling Omensstem- melse Teori Empiri Konklusion Erkendelsesspiralen. Kilde:Ib Andersen (red) Erhvervsøkonomisk Metode 2001 Uge 36 - Peder Østergaard, IFI

20 Metode: Den deduktive tilgang
Et eksempel fra statistik: Et Hypotese test:H0:m= m0, hvor stikprøvens gns afgør om vi skal tro på H0 Problemstilling Teori Empiri Konklusion Erkendelsesspiralen. Kilde:Ib Andersen (red) Erhvervsøkonomisk Metode 2001 Uge 36 - Peder Østergaard, IFI

21 Metode: Den induktive tilgang
Problemstilling Teori Empiri Konklusion Et eksempel fra statistik: Opstilling af et konfidensinterval for m, baseret på en stikprøve n Erkendelsesspiralen. Kilde:Ib Andersen (red) Erhvervsøkonomisk Metode 2001 Uge 36 - Peder Østergaard, IFI

22 En ofte anvendt fremgangsmåde ved vidensproduktion
Valg af emne Gennemgang af relevante undersøgelser og teori Problemstillingen præciseres Teori og begrebsfundament opbygges Datakilder/indsamlingsmetoder fastlægges Operationalisering + måleinstrumenter Datamateriale fremskaffes Kritisk vurdering af data Analyse af indsamlede data Vurdering af resultater Præsentation af resultater Perspektivering af resultater Studier Problemfor-mulering Design Dataindsamling Analyse Skriveproces Tiden Erhvervsøkonomisk Metode 2001 Uge 36 - Peder Østergaard, IFI

23 Forudsætninger for at gennemføre metodiske undersøgelser
Tilstrækkelig med tid Tilgængelighed af data Typen af beslutning Operationel Taktisk Strategisk Cost-Benefit analyse Står resultatet i forhold til den investering som en undersøgelse kræver ? Vil informationerne, der indsamles forbedre kvaliteten af beslutningen i en sådan grad af det kan legitimere udgifterne ? Er udgifterne til undersøgelse, den bedste mulige anvendelse af midlerne? Erhvervsøkonomisk Metode 2001 Uge 36 - Peder Østergaard, IFI

24 Præcision i referenceramme/problemformulering
Høj grad af usikkerhed mål og midler TEMA: verbal beskrivelse af formål SPØRGSMÅL: Spørgsmål som der søges svar på HYPOTESER: Påstande/sammenhænge, der skal verificeres EKSPLORATIVE UNDERSØGELSER BESKRIVENDE/ DIAGNOSTISKE KAUSALE Høj grad af sikkerhed om mål og midler Erhvervsøkonomisk Metode 2001 Uge 36 - Peder Østergaard, IFI

25 Et eksempel på en undersøgelse af færdigheder og kompetencer
Et EU-projekt om videregående uddannelse i EU-lande Erhvervsøkonomisk Metode 2001 Uge 36 - Peder Østergaard, IFI

26 Tuning Educational Structures in Europe
2 årigt pilotprojekt initieret af EU-kommisionen Baggrund: Udviklingen og ændringer i arbejdsmarkedsforholdene Bologna processens sigte: Ændringer i de højere uddannelsessystemer - konvergens mellem de forskellige uddannelsessystemer i Europa, herunder: tilpasning af curriculum, strukturer (3-2-3 modellen) ECTS systemets anvendelse Kompetence og læring Erhvervsøkonomisk Metode 2001 Uge 36 - Peder Østergaard, IFI

27 Uge 36 - Peder Østergaard, IFI
Pilotprojektet Gennemføres indenfor følgende fagområder i alle EU-land + Norge: Matematik Erhvervsøkonomi Historie Geologi ”Educational Sciences” Startet forår 2001 og afsluttes maj 2002 Erhvervsøkonomisk Metode 2001 Uge 36 - Peder Østergaard, IFI

28 Uge 36 - Peder Østergaard, IFI
Metode Dels udveksling af og drøftelse af curriculum i de forskellige lande, herunder under uddannelsesstrukturer og ECTS-system Dels vurderinger af færdigheder og kompetencer set fra såvel dimittenders som arbejdsgiveres side (se spørgeskema) Erhvervsøkonomisk Metode 2001 Uge 36 - Peder Østergaard, IFI

29 Uge 36 - Peder Østergaard, IFI
Dataindsamling 150 dimittender, der har opnået en bachelorgrad for 3-5 år siden 30 arbejdsgivere i det område institutionen leverer dimittender Opnåede svarprocenter ved HHÅ: 48 % dimittender 50 % arbejdsgivere Erhvervsøkonomisk Metode 2001 Uge 36 - Peder Østergaard, IFI

30 Uge 36 - Peder Østergaard, IFI
Ansvarlige ved HHÅ Peder Østergaard er HHÅs repræsentant i Erhvervsøkonomigruppen. Han er efterfølgende blevet udpeget sammen med Prof. Volker Gemlich, Osnabrück til at være Steering Committee for Erhvervsøkonomigruppen, der består af 17 handelshøjskoler og universiteter fra de 15 EU-lande + Norge Steering Committee skal afrapportere til EU-kommissionen for så vidt angår gruppen Erhvervsøkonomi Erhvervsøkonomisk Metode 2001 Uge 36 - Peder Østergaard, IFI

31 EU-undersøgelse om færdigheder og kompetencer
Erhvervsøkonomisk Metode 2001 Uge 36 - Peder Østergaard, IFI

32 Uge 36 - Peder Østergaard, IFI
Erhvervsøkonomisk Metode 2001 Uge 36 - Peder Østergaard, IFI

33 Uge 36 - Peder Østergaard, IFI
Erhvervsøkonomisk Metode 2001 Uge 36 - Peder Østergaard, IFI

34 Uge 36 - Peder Østergaard, IFI
Erhvervsøkonomisk Metode 2001 Uge 36 - Peder Østergaard, IFI


Download ppt "Forelæsningsnoter til uge 36 Erhvervsøkonomisk metode"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google