Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Formålet med aldersblandede hold & rullende skolestart

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Formålet med aldersblandede hold & rullende skolestart"— Præsentationens transcript:

1 Formålet med aldersblandede hold & rullende skolestart
At tage afsæt i barnets kompetencer i stedet for dets alder At skabe et trygt miljø med mulighed for at børn lærer af børn At tilgodese børnenes individuelle behov – såvel fagligt som socialt At skærpe opmærksomheden på forskellighed med henblik på undervisningsdifferentiering

2 Rullende skolestart Fra skoleåret 2014/15 er der rullende skolestart med indrul i marts, august og november-2014. I den rullende skolestart har børnene mulighed for at begynde i skole i det år, hvor de fylder 6 år. Skolestarten bliver individuel, når barnet er skoleklar, og planlægges i samarbejde mellem børnehave, forældre og skole. Børnene begynder på et kontakthold –stjernehold-, hvor de modtages af de børn, der i forvejen er på holdet. Skolen/SFO og børnehaverne planlægger besøgsordninger, så overgangen fra børnehave til skole/SFO bliver en god oplevelse for børnene.

3

4 Eksempel på skoleskema
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 7.45 – 8.30 Klassens tid Dansk-hold 8.30 – 9.15 Dansk – hold ”lille mad” 9.15 – 9.40 Aktivitetsbånd og pause 9.40 – 11.10 Undervisning på kontakthold/ stjernehold 11.10 – 11.25 Madpakker 11.25 – 11.45 Pause 11.25 – 12.30 Kontakthold/ stjernehold

5 Stjernehold/kontakthold – Differentierede hold
Stjerne/kontaktholdet Kontakthold: Undervisning i fagene: kristendom, billedkunst, musik, natur/teknik idræt, dansk (2 lektioner) Social læring Stamspor: Matematik (3 hold) Nye børn udsluses på hold efter sprogscreening og LUS tests Differentierede kompetencehold Undervisning med afsæt i faglige kompetencer på tværs af årgang Dansk (9 lektioner)

6 Stjernehold og kontakthold:
Hvert stjernehold har tilknyttet et lærer/pædagog team, som arbejder tæt sammen om børnenes trivsel og læring. Undervisningen tilrettelægges, så alle børn på stjerneholdet efterhånden lærer hinanden og de voksne i teamet godt at kende. Inden for hvert stjernehold er der to kontakthold, som har hver deres kontaktlærer. Kontaktlæreren kan sammenlignes med det, vi kender som en klasselærer. Kontaktlæreren varetager forældresamarbejdet og øvrige klasselæreropgaver. Stjernehold og kontakthold er den trygge base, det kendte (hjemmetid). Her undervises i kristendom, natur/teknik, billedkunst, musik, idræt, dansk (enkelte timer), matematik og klassens tid. Der arbejdes med social læring, så alle børn lærer at begå sig i fællesskabet og oplever gode sociale relationer: tilhørsforhold, venskaber, betydningsfuld for fællesskabet. I matematik holddeles inden for stjerneholdende. Matematikholdene er pt inddelt efter årgang. Andre holddannelseskriterier kan lægges til grund, efterhånden som matematiklærerne gør erfaringer med de aldersblandede hold.


Download ppt "Formålet med aldersblandede hold & rullende skolestart"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google