Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Elevforudsætninger og Kompetencer i dansk

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Elevforudsætninger og Kompetencer i dansk"— Præsentationens transcript:

1 Elevforudsætninger og Kompetencer i dansk
Det pædagogiske element i linjefaget på 2.år Elevforudsætninger og Kompetencer i dansk

2 Struktur 8.45-10.00 Oplæg ved RABO Gruppearbejde i praktikgrupper
Pointerne fremlægges en gruppe for en anden gruppe Refleksioner ved Ella, Helle og Raffaele

3 Elevforudsætninger i dansk – Kasper
9.klasse – mange lærerskift Klassen har generelt lavt selvværd – de beskriver sig selv som dem, lærerne ”knækker på”, de har slidt flere lærere op. Optakt til en solstrålehistorie? Nærmere en helt almindelig lærerfortælling

4 Elevforudsætninger i dansk – Kasper
Elevsammensætningen i klassen: Stor faglig spredning Kulturelle forudsætninger mere homogene Dog en mindre gruppe (5-6 elever) fra hjem, hvor skole og skoleviden ikke spiller en rolle De fagligt dygtige/ ressourcestærke elever sætter dagsordenen Er kritiske Kræver respons Kræver faglig kvalitet i forbindelse med eksamen Hvem kommer til kort?

5 Elevforudsætninger i dansk – Kasper
Svag læser – går i 9.klasse, men kan faktisk ikke læse (dumper ved den mundtlige prøve, fordi han ikke kan læse prøveteksten) Meget svært ved retstavning, tegnsætning og sprogets formelle side generelt Meget konkret tænkende – har svært ved analyse og fortolkning (kan efter god forberedelse genfortælle en tekst) Overordnet har Kasper ikke særlig veludviklede fortolkningsmæssige- og kommunikative kompetencer

6 Elevforudsætninger i dansk – Kasper
Er vellidt af de andre – heldigvis for ham! Ikke brug for at opbygge modstand/ en modkultur Dygtig håndboldspiller Veludviklede samarbejds- og netværkskompetencer Veludviklede etiske og empatiske kompetencer – charmerende, kan med pigerne, roligt sind, samler drengene omkring sporten

7 Elevforudsætninger i dansk – Kasper
Kasper må have set på skolen (undervisningsdelen) som en evig påmindelse om sin egen fiasko – bortset fra idræt Kasper må have set os lærere som repræsentanter for et system/ en verden, han ikke er en del af Mit spørgsmål efterfølgende: Hvordan I alverden har Kasper kunnet holde det ud i 9 år? Han må være ufattelig stærk og have et selvværd, der overgår de flestes. Hvordan har skolen båret sig ad med at lade Kasper fortsætte til 9.klasse uden at hjælpe ham nævneværdigt med sin læsning?

8 Elevforudsætninger i dansk –
Derfor fokus på elevforudsætninger! Hvad kan man gøre? En mere målrettet systematisk afdækning af Kaspers kompetencer (forudsætninger for at lære) Systematisk samarbejde herom i teamet Obs. nationale tests og fokus på læseindlæring – et skridt i den rigtige retning?

9 Elevforudsætninger i dansk
Undersøge hvad? Faglige forudsætninger – hele klassen Eks. Hvad ved eleverne om det at analysere og fortolke noveller i forvejen? Har de prøvet at skrive noveller? Kulturelle forudsætninger – hele klassen Eks. Hvilke kulturelle/ begrebsmæssige forudsætninger kommer (majoriteten af) eleverne med hjemmefra? Er noveller en genre, der optræder i elevernes hjem?

10 Elevforudsætninger i dansk
Faglige forudsætninger – den enkelte elev Eks. Hvilke kompetencer har den enkelte elev i forhold til at analysere og fortolke noveller? Noget sværere at finde ud af! Kompetencer i dansk – måske et redskab??! Kulturelle forudsætninger – den enkelte elev Eks. Hvilke kulturelle forudsætninger kommer den enkelte elev med hjemmefra? Er skoleviden (novellegenren) en genre, der optræder i andre sammenhænge end i skolen?

11 Elevforudsætninger i dansk
Forudsætninger i forhold til arbejds- og samarbejdsformer Eks. På hvilke måde og i hvilket omfang er eleverne vant til at arbejde i grupper? M.fl. Benyt evt. søgeark (s i Bodil Nielsen) eller bedre: udvikling af eget tilpasset søgeark!

12 Kompetencer - mellem elevforudsætninger, indhold, mål og dannelse i dansk
Hvilke kompetencer har eleverne? Den enkelte elev? (forudsætninger) Hvilke kompetencer kan danskfaget være med til at udvikle hos eleverne? Den enkelte elev? (læringsmål/ individuelle læringsmål) Hvilke kompetencer vil jeg som dansklærer sætte særlig fokus på, når jeg sigter mod det myndige, reflekterende menneske? (dannelse) Hvilket indhold vælger jeg som dansklærer, så ovenstående mål kan realiseres bedst muligt? (indhold)

13 Kompetencer i Dansk Kompetencer er ikke en modsætning til dannelse – men: Et redskab til at konkretisere og operationalisere idealet om dannelse, hvor disse: Retter sig imod elevernes fremtid og deres almene dannelse Tager udgangspunkt i dannelsessynet, som vi så det hos Kant, hvor det er uddannelsens mål at udvikle myndige borgere

14 Kompetencebegrebet i bogen
Kompetence er at vide, hvad der skal til, og kunne håndtere udfordringen, såvel kropsligt, som kognitivt og følelsesmæssigt – og at ville håndtere udfordringerne. Kompetencer i dansk er et redskab til læreren i forhold til at kunne vælge relevant indhold til undervisningen i forhold til de udfordringer mennesket (eleverne) står over for i den senmoderne verden.

15 Kompetencer i Dansk Sociale kompetencer:
Samarbejds- og netværkskompetencer Etisk kompetence Empatisk kompetence Interkulturel kompetence (Bundsgaard m.fl. 2009:12)

16 Kompetencer i Dansk Fortolkningsmæssige kompetencer
Hermeneutisk kompetence Narrativ kompetence Scenariekompetence Æstetisk kompetence (Bundsgaard m.fl. 2009:12)

17 Kompetencer i Dansk Kommunikative kompetencer Produktiv kompetence
Konsumptiv kompetence Kritisk kompetence Informationskompetence (Bundsgaard m.fl. 2009:12)

18 Indholdet i dansk Danskfagets stofområde er tekster og de måder disse produceres og konsumeres på: Fiktive/ poetiske tekster Offentlige tekster Semioffentlige tekster Interaktive tekster Private tekster

19 kompetencehjulet Kan bruges som redskab ved planlægning af undervisningen i dansk: Til at kunne prioritere i og udvælge de tekster, man vil gøre til genstand i undervisningen ud fra overvejelser omkring, hvad formålet er med at læse den givne tekst Til at kunne integrere tekster hensigtsmæssigt i forhold til undervisningens emne og formål

20 Kompetencehjulet etencehjulet/index.php

21 Elevforudsætninger – faglige og kulturelle
Kompetencer i centrum Kompetencer Elevforudsætninger – faglige og kulturelle arbejdsmåder rammefaktorer Indhold mål

22 ”Weekend på Motel Paradis”
Hvilke forudsætninger skal eleverne have for at kunne arbejde med teksten? Kulturelle? Faglige? Klassetrin? Hvordan kan forudsætningerne variere fra elev til elev? Hvilke kompetencer kan læreren inddrage i arbejdet med novellen på klassen? (Inddrag kap. 1+2 fra ”Kompetencer i dansk”) Hvordan kan læreren få kompetencerne i spil? Giv 1-2 bud på aktiviteter omkring novellen, hvor I opstiller og beskriver kompetencemål og arbejdsformer

23 Diskussionsspørgsmål
Hvilke muligheder og hvilke begrænsninger ligger der i kompetencetilgangen? Hvor placerer kompetencetilgangen danskfaget i forhold til faget som færdigheds-, kommunikations-, eller dannelsesfag?


Download ppt "Elevforudsætninger og Kompetencer i dansk"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google