Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Organisationsformer Mintzbergs univers. Litteratur Hanne Foss kap 2 – 3.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Organisationsformer Mintzbergs univers. Litteratur Hanne Foss kap 2 – 3."— Præsentationens transcript:

1 organisationsformer Mintzbergs univers

2 Litteratur Hanne Foss kap 2 – 3

3 Nogle forkortelser fra management litteraturen (s28) Project Evaluation and Review Technique Management By Objectives Long Range Planning Organisational Development Quality In Working Zero Base Budgetting

4 Organisationens 5 grundelementer Apex (ledelse og idegrundlag) Produktionskernen Mellemledelse Teknostruktur Støttegruppe Ikke alle grupper er repræsenteret i alle organisationer, og ikke samme vægt

5 Naturlige organisationer – s 30 Den basale struktur Maskinbureaukrati Fagbureaukrati Den divisionaliserede organisation Ad hoc organisationen Og Missions organisationen Og flere?????

6 Den basale struktur –Årsager Dynamiske omgivelser Lille organisation Fjendtlige omgivelser Ung virksomhed Karismatisk leder –’kræver’ Fleksibel organisation Autoritær ledelse –Og betyder Det er ofte herfra fornyelser kommer ’umoderne’

7 Den basale struktur –Vægt Topledelse –Systemer Uformelle –Eksempel Nystartede virksomheder

8 maskinbureaukrati –Årsager Konstante omgivelser Simpel produktion og omgivelse Stor organisation Ældre virksomhed –’kræver’ Effektivitet – og her er det det bedste system Produktiv kontra problemløsende Standardisering Specialisering/arbejdsdeling Vertikal integration –Og betyder Det er sjældent herfra fornyelser kommer ’umoderne’ Kedelig, fremmedgjort, højt fravær etc

9 maskinbureaukrati –Vægt Stab/teknostruktur –Systemer Store formaliserede eksempel;. Standardregnskab/ symptommåling Til gavn for topledelse Ikke til gavn for produktionskernen Ofte konflikt stab/linie Imperiebyggende/ manipulerende Problemer skubbes opad –Eksempel McDonald Case: Fruit A/S (Melander 5.9)

10 fagbureaukrati –Årsager Konstante omgivelser komplekse omgivelse –’kræver’ Demokratisk hierarki bland fagfolk Evt autoritært hierarki i støttegruppe Standardiseret faglig kunnen – horisontal specialisering Perfektionering og effektivitet i faglighed Begrænset indbyrdes afhængighed –Og betyder Det er sjældent herfra fornyelser kommer ’moderne’

11 fagbureaukrati –Vægt Linie/produktionskerne –Systemer Få Uformel koordinering Professionelle karakteriseret ved –Kræver handlefrihed og ringe styring /kontrol –Identificerer sig med fagfæller hellere end virksomhed –Faglige standarder hellere end økonomiske Måling af målopfyldelse vanskelig –Eksempel Hospitaler, revisionskontorer, læreanstalter

12 Den divisionaliserede virksomhed –Årsager Konglomerat af indbyrdes uafhængige enheder Struktur over strukturen i divisionerne –’kræver’ Decentralisering 1 niveau ned Ofte autoritært hierarki længere nede pga styreform – ekstern kontrol –Og betyder Presset fra koncern får ofte fremelsket kortsigtede resultater på bekostning af Sociale konsekvenser

13 Den divisionaliserede virksomhed –Vægt Koncernstab Divisionschefer/mellemledere –Systemer Mange Forenklede med overvægt af økonomi og nøgletal For sen opmærksomhed på vanskelighed pga manipulation og rapporteringshyppighed –Eksempel Ford, Danisco

14 Den divisionaliserede virksomhed - divisionstyper –Uren divisionalisering Investeringscentre Profitcentre Omsætningscentre Omkostningscentre

15 Ad hoc organisationen –Årsager Kompleks og ustandardiseret produktion Kompleks og dynamisk omgivelse –’kræver’ Afhængig af faglige eksperter Skal arbejde sammen modsat fagbureaukrati –Og betyder Sårbare pga ingen standard produktion Kreative, ofte nyskabende ’moderne’

16 Ad hoc organisationen –Vægt Ujævnt fordelt i hele organisation Præget af politisering, aggression, konflikt, frustration –Systemer Uformelt samspil Gensidig tilpasning Vanskeligt at systematisere –Eksempel Rådgivning ekstern eller intern, NASA, delvist B&O

17 Oversigt over Minzbergs 5 organisationer Tabel side 32-33 Forklaring af indhold se tillæg side 53-55

18 Brug af organisationstyper Nogle virksomheder er bastarder –Mange til stor skade –Men nogle ved virkelig situationstilpasning, ofte når virksomheden er stor og kompliceret, ex IBM Hver type af opgave i forhold til indre og ydre forhold kræver forskellig løsning Der er ikke én bedste organisationsform Hvis virksomhed ikke virker er det en god ide at se om strukturen modsvarer opgaver og omgivelser

19 Valg af organisationstyper Uanset situationen vil der være et træk mod hver type fra forskellige dele af organisationen –Topledelse mod basal struktur –Teknostrukturen mod maskinbureaukrati –Produktionskerne mod fagbureaukrati –Mellemledere mod den divisionaliserede virksomhed –Støtte stabene mod ad hoc organisationen

20 Ændring af organisationstyper Med alderen sker ofte en udvikling, der fordrer en ny ledelsesstruktur, jfr kredsløb mod uret side 51 Men også skift i omgivelser kan betinge ændring, jfr figur igen Men pas på det er ikke noget man lige gør

21 Missionær organisationen –Årsager Organisation er skabt omkring fælles værdi Oftest ung –’kræver’ Standardisering af normer /værdier –Og betyder Vanskelig at styre Ofte uforanderlige ’moderne’ demokratisk

22 Missionær organisationen –Vægt Ujævnt fordelt i hele organisation –Systemer Uformelt –Eksempel græsrodsbevægelser


Download ppt "Organisationsformer Mintzbergs univers. Litteratur Hanne Foss kap 2 – 3."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google