Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad skal vi med filosofi..?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad skal vi med filosofi..?"— Præsentationens transcript:

1 Kunsten at have ret: Begrebsanalyse, argumenter og et forsvar for lænestolsfilosofien

2 Hvad skal vi med filosofi..?

3 ”Engang for længe, længe siden…”
Platon og sofisterne Kunsten at have ret vs kunsten at få ret ”Use the force…”

4 Lænestols-filosofi og begrebsanalyse
Dagsorden: En øvelse To komponenter af begrebsanalyse I praksis – en anden øvelse Komplikationer – andre typer begreber

5 En øvelse: Demokrati

6 Demokrati “A method… “…of group decision making… …by the group…
…and binding on the group… …characterized by equality.” - Tom Christiano

7 Problemet Hvad betyder begrebet!?

8 Kan man ikke bare slå det op?
Ok – og hvad skal de der skriver leksika så gøre?

9 Hvad så med at spørge nogen?
Og hvad hvis de – ligesom os – ikke er heeelt sikre?

10 Eller bare tager fejl..? "The point now is how do we work together to achieve important goals. And one such goal is a democracy in Germany.“ - Bush in 2006…

11 Begrebsanalyse – til forsvar for lænestolen
To komponenter: 1) Definition 2) Kontraeksempel

12 Begrebsanalyse – til forsvar for lænestolen
Definition: 1) Et sæt af nødvendige… 2) …og tilsammen tilstrækkelige betingelser… 3) …for at noget er X. “A method… 2) …of group decision making… 3) …by the group… 4) …and binding on the group… 5) …characterized by equality.”

13 Begrebsanalyse – til forsvar for lænestolen
Kontraeksempel: Et tankeeksperiment der viser enten noget som indfrier betingelserne, men som intuitivt ikke er X, eller noget som ikke indfrier betingelserne, men som intuitivt er X

14 Begrebsanalyse – til forsvar for lænestolen
Kontraeksempel og definition: Definition revideres fordi De givne betingelser ikke er tilstrækkelige (tilføjelse) En eller flere betingelser ikke er nødvendige (fjernes)

15 Et eksempel - diskrimination
For eller imod? Definition? Kontraeksempel?

16 Et eksempel - diskrimination
Moralsk forkert… …forskelsbehandling… …af et medlem af en socialt relevant gruppe… …som stiller vedkommende dårligere… …forårsaget af personens medlemsskab af gruppen. Kasper Lippert-Rasmussen

17 Komplikationer

18 Wittgenstein og familielighederne
Østrigsk filosof med speciale i logik og sprogfilosofi. Betragtes af mange som det 20. århundredes vigtigste filosof. Hovedværkerne ”Tractatus Logico-Philosophicus” (1922) og ”Philosophical Investigations” (1953) revolutionerede hver for sig filosofien.

19 Wittgenstein og familielighederne
Introducerer en anden forståelse af meget komplekse begreber: Familieligheder!

20 Wittgenstein og familielighederne
”Betragt en gang f.eks. de processer, vi kalder »spil«. Jeg mener brætspil, kortspil, boldspil, konkurrencespil, osv. Hvad er fælles for alle disse? – Sig ikke: Der må være noget fælles for dem, ellers kaldtes de ikke ‘spil’ – men se efter, om der er noget fælles for dem alle. – Hvis du nemlig betragter dem, vil du ganske vist ikke se noget, som er fælles for dem alle, men du vil få øje på ligheder, slægtsbånd, og vel at mærke en hel serie.” (Filosofiske undersøgelser, §66)

21 Wittgenstein og familielighederne
”Jeg kan ikke karakterisere disse ligheder bedre end ved ordet »familieligheder«; thi de forskellige ligheder, som består mellem forskellige medlemmer af en familie: højde, ansigtstræk, øjenfarve, gang, temperament, etc. etc., overlapper og krydser hinanden på netop den måde. (Filosofiske undersøgelser, §67)

22 Pause!

23 De sofistiske fejlslutninger Sofisme i praksis – en øvelse
Filosoffer vs. Sofister, 2. runde: Argumentationsanalyse og fejlslutninger Dagsorden: Hvad er et argument? Argumenter i praksis De sofistiske fejlslutninger Sofisme i praksis – en øvelse

24 Argument: en definition
Gyldigt? Gyldigt? Et sæt af præmisser… …der tilsammen logisk fører til …en konklusion. F.eks. 1) Alle HumBas’ere er RUC’ere 2) Anne er HumBas’er QED: Anne er RUC’er. Sundt? Sundt? F.eks. 1) Alle humlebier er bjørne 2) Anne er en bjørn QED: Anne er en humlebi

25 Argumentationsanalyse i praksis
Stephen Toulmin ( ) Praktisk argumentmodel: Påstand Belæg Hjemmel Styrkemarkør Rygdækning Gendrivelse

26 Argumentationsanalyse i praksis
“Vi er nødt til afskaffe efterlønnen…” “…ellers vil den være en voldsom belastning for DKs økonomi…” “…og det vil være uansvarligt.” “Det siger alle førende økonomer også...” “…hvis altså ikke vi kan finde pengene ved at skære et andet sted.” “Nok”, “utvivlsomt”, “sandsynligvis”, “helt sikkert”, “uomgængeligt”, “formodentlig”, “måske”, “jo”, osv. Påstand Belæg Hjemmel Rygdækning Gendrivelse

27 De sofistiske fejlslutninger
Formelle fejl: Non sequitor Post Hoc Ergo Propter Hoc Petitio Principii Uformelle fejl: Stråmand Ad Hominem Ad Populum

28 De sofistiske fejlslutninger
Non sequitor: Hvis man er forkølet, nyser man Anna nyser QED: Anna er forkølet

29 De sofistiske fejlslutninger
Post Hoc Ergo Propter Hoc: 1) I gamle dage spillede børn ikke computer 2) Nutildags er unge meget mere voldelige end før QED: Voldelige computerspil gør børn voldelige

30 De sofistiske fejlslutninger
Petitio Principii: 1) Studerende i dag gider ikke at gøre en indsats 2) Studerende får en høj SU QED: Studerende i dag er dovne

31 De sofistiske fejlslutninger
Stråmand: A: “Hvis vi kører til højre, risikerer vi altså at fare vild.” B: “Din fjollede ide om at vi altid farer vild, uanset hvilken vej vi kører, holder altså ikke!”

32 De sofistiske fejlslutninger
Ad Hominem: A: “Jeg tror det i længden bedre kan betale sig, at læse Bourdieu i stedet for Foucault.” B: “Ja ja, men det var også dig som blev smidt ud af din gruppe sidste semester, ikke?”

33 De sofistiske fejlslutninger
Ad Populum: A: “En betalingsring om København, ville faktisk have virket rigtig godt.” B: “Det kan du jo så mene. Men alle andre er jo for længst blevet enige om at det var en dårlig ide.”

34 Carsten Kock – “De svarer ikke” God retorik Dårlig filosofi…
Øvelse: gæt 10 fejl Carsten Kock – “De svarer ikke” God retorik Dårlig filosofi… Bogens forside

35 “Vi bør hæve hastighedsgrænserne på de danske veje.”
Øvelse: find 10 fejl Argument 1: Helge Adam Møller er fartglad og ligeglad med danskeres liv og lemmer. QED: Derfor bør vi ikke sætte hastighedsgrænsen op. Dvs. Ad Hominem “Vi bør hæve hastighedsgrænserne på de danske veje.” “[Det ville] være ønskeligt, om den konservative ordfører kunne få afløb for sin fartglæde på den lokale gokartbane, frem for at spille hasard med danskernes liv og lemmer.”

36 “Højere straffe skaber ikke mindre kriminalitet - tværtimod.”
Øvelse: find 10 fejl Argument 2: De fleste danskere tror at strengere straffe vil føre til mindre kriminalitet. QED: Derfor vil højere straffe føre til mindre kriminalitet. Dvs. Ad Populum “Højere straffe skaber ikke mindre kriminalitet - tværtimod.” “Jeg tror de fleste danskere mener at vi bør straffe hårdere, og at det vil virke til at afskrække forbryderne.”

37 “Danmark bør ikke deltage i invasionen af Irak.”
Øvelse: find 10 fejl Argument 3: Venstrefløjen og medierne er interesserede i at fiske stemmer og genere regeringen. QED: Derfor bør Danmark deltage i invasionen af Irak. Dvs. Ad Hominem “Danmark bør ikke deltage i invasionen af Irak.” “[V]enstrefløjen […] vil piske propagandaens vande i håb om at kunne genere regeringen og høste frugterne af den kampagne imod Danmarks deltagelse i Irakkrigen, som forskellige blade med forskellige motiver har sat i værk…”

38 Øvelse: find 10 fejl Argument 4:
Det er en dårlig ide at sætte skatterne op. Oppositionen kan kun finde ud af at sætte skatter op. QED: Derfor bør vi ikke udskyde sænkning af topskatten. Dvs. Stråmand og Ad Hominem “Vi bør udskyde sænkning af topskatten for at afhjælpe det offentlige underskud.” “…det er befriende at kende en opposition igen, som kun har en opskrift, nemlig at sætte skatterne op.”

39 Øvelse: find 10 fejl Argument 5: Argument 5:
Danskerne er imod alle krige. Danskernes modstand mod at deltage i invasionen af Irak er forårsaget af deres modstand mod alle krige. QED: Derfor kan vi godt deltage i invasionen selvom der er stor folkelig modstand. Dvs. Stråmand eller Post hoc ergo… “Danmark bør ikke deltage i invasionen af Irak, når så mange danskere er imod.” “Jeg er ikke overrasket over, at meningsmålinger viser, at mange er imod krig. Vi er alle imod krig.”

40 Øvelse: find 10 fejl Argument 6: Det skal kunne betale sig at arbejde.
Hvis vi afskaffer kontanthjælpsloftet vil det for store grupper ikke kunne betale sig at arbejde. QED: Derfor er det ikke rigtigt at kontanthjælpsloftet er en dårlig ide, fordi det ikke får flere i arbejde. Dvs. Stråmand eller Non Sequitor “Kontanthjælpsloftet er en dårlig ide – det får nemlig slet ikke flere i arbejde.” “Kontanthjælpsloftet står fast. Det er utænkeligt, at vi skal vende tilbage til, at det for store grupper i det danske samfund slet ikke kan betale sig at arbejde.”

41 Øvelse: find 10 fejl Argument 7:
Det er lovligt at bruge de penge som finansloven har bemyndiget. Derfor er det ulovligt ikke at bruge de penge som finansloven har bemyndiget. Eller: Når en lov giver lov til at bruge penge, er det rigtigt at bruge disse penge QED: Den offentlige betaling til privathospitalerne var ikke 1 milliard KR for høj. Dvs. Non Sequitor eller Petitio Principii “Den offentlige betaling til privathospitalerne var 1 milliard KR for høj.” “…det kan godt være man kan gøre det lidt billigere […] men det ændrer ikke på det forhold, at der er altså vedtaget en lov, og hvis vi gør noget andet, så er det ikke i overenstemmelse med loven, så er det faktisk ulovligt.”

42 “Universitetsloven har skadet forskningsfriheden.”
Øvelse: find 10 fejl Argument 8: De fleste forskere er “jublende lykkelige Kritikkerne er sure over at de ikke får så mange penge som andre forskere QED: Derfor er det ikke rigtigt at universitetsloven har skadet forskningsfriheden. Dvs. Ad Populum og Ad Hominem “Universitetsloven har skadet forskningsfriheden.” “Kritikkerne er jo et fåtal forskere. Men der er mange andre, som er jublende lykkelige – især de forskere, som bliver prioriteret i disse år, hvor forskningen tilføres masser af millioner og milliarder.”

43 Øvelse: find 10 fejl Argument 9:
1) Det ville være forkert overhovedet at diskutere dansk pressefrihed. 2) Hvis man diskuterer dansk pressefrihed, så mødes man. QED: Det var ikke en fejl, ikke at ville møde de 11 ambassadører. Dvs. Stråmand eller Non-Sequitor “Det var en fejl, ikke at ville møde de 11 ambassadører fra muslimske lande under Muhammed-krisen.” “Jeg nægter at tro på, at de 22 i ramme alvor kan mene, at jeg som dansk statsminister over for 11 ambassadører skulle til at forsvare, at vi i Danmark har pressefrihed.”

44 “Muslimer bør have mulighed for at bygge en moske.”
Øvelse: find 10 fejl Argument 10: Danmark skal ikke ødelægges af muslimer. Hvis en religion ødelægger et land, så har den bedesteder i landet. QED: Muslimer bør ikke have mulighed for at bygge en moske. Dvs. Stråmand eller Non-Sequitor “Muslimer bør have mulighed for at bygge en moske.” “…hvorfor i al verden skulle vi frivilligt tillade etableringen af et brohoved for en religion, som har til formål at komme vor egen tro og levevis til livs? […] Hvorfor skulle vi, i trosfrihedens hellige navn, acceptere begyndelsen til vor egen undergang som kristent folk?”

45 Mere inspiration?

46 Tak for i dag! Skolen I Athen


Download ppt "Hvad skal vi med filosofi..?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google