Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Links Tegninger Produktdatablade

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Links Tegninger Produktdatablade"— Præsentationens transcript:

1 Links Tegninger Produktdatablade
Produktionskort: Udstillingsmur Egernsund tegl Ver Links Tegninger Produktdatablade Stamdata: Sags nr: EGERNSUND TEGL Bygherre: Stark Byggedesign Vejle Planlægning: Syddansk Erhvervsskole Vejle Arkitekt: SEEDORF DESIGN, Kbh. K SKP-instruktør: Ole Bækkelund Materiel/værktøj: 3 kabeltromler og nogle forlængerkabler. dyser og vandhane. Skruetvinger til hjørnejern de små spænder over 30 cm ca 24 stk. 2 stk trillebøre 6 stk skovle. 2 koste. 2 stenklipper. 20 stk hjørnejern samt 20 stk afstiver. Murerbukke 12 stk. Broer 24 stk. Strøer alm 40 stk og strøer med lås 8 stk Dæk/ brædder 21 stk Aludæk til stk Presenning til overdækning 12 #18 3stk klare. Tvangsblandere til blanding af funktionsmørtel. Baljer 25 stk. 2 oprørsspader. håndpisker 1 stk. Murerhager/pudshager 30 stk. Spande 12 stk 10 liter ok. Kalkkoste 6 stk. håndkoste 6 stk. Murersnor 5 ruller. Hjørneklodser små model 12 sæt samt hjørneklodser vinkel model . små plader til tegninger der skal levaluering.l Alu skinner 3.6m 2 stk.  snor til div evt flisesnor 1 rulle. Planlægning: Opstart: Uge 19 Aflevering: Materialer: Er leveret Husk alle relevante emner. Kræver opgaven f.eks særligt udstyr/materiel? Kodeord = Brugervenlighed!!! Aktivitet/arbejdsbeskrivelse: Opretning af sokler Udlægning Opmuring Fugning Afrensning Materialer: Leveres af Egernsund i henhold til tegningsmaterialet Byggeplads: Skur med omklædning og bad eller anden mulighed. Der stilles bad, omklædnings- og frokost faciliteter til rådighed. Vi medbringer skokoste Skur til værktøj og andre materialer med mere skal kan låses. Vi medbringer egen lås og kæde Plader til afdækning af køreveje og rundt om opgaverne samt presenninger til afdækning af diverse materialer. Vandslange til blandeplads Miljø og sikkerhed: Pladsen indrettes på en forsvarlig måde, så ulykker undgås. Se produktdatablad for materiale oplysninger/omgang med disse.

2 Tegninger Produktdatablade
Produktionskort: Udstillingsmur Egernsund tegl Ver Tegninger Produktdatablade Tegl: Mørtel: Der kan også linkes til Fronter. Her kan så downloades tegninger mv. Og der kan uploades billeder til kvalitetssikring

3 Links Produktdatablade
Produktionskort: Udstillingsmur Egernsund tegl Ver Links Produktdatablade Indsæt tegning

4 Links Produktdatablade
Produktionskort: Udstillingsmur Egernsund tegl Ver Links Produktdatablade Indsæt om nødvendigt blanke dias til yderligere tegninger. Vælg nyt dias/dupliker det markerede dias

5 Links Produktdatablade
Produktionskort: Udstillingsmur Egernsund tegl Ver Links Produktdatablade Indsæt om nødvendigt blanke dias til yderligere tegninger. Vælg nyt dias/dupliker det markerede dias

6 Links Produktdatablade
Produktionskort: Udstillingsmur Egernsund tegl Ver Links Produktdatablade Indsæt tegning

7 Produktionskort: Udstillingsmur Egernsund tegl Ver.01 2012
Links Tegninger Mørtel FM5 Indsæt datablad

8 Produktionskort: Udstillingsmur Egernsund tegl Ver.01 2012
Links Tegninger Murersyre Håndtering og opbevaring: Håndtering: Almindelig omhyggelig omgang med produktet. Opbevaring: Opbevares i tæt lukket emballage. Må ikke opbevares sammen med alkaliske produkter eller iltningsmidler (klorudvikling). Emballagen skal holdes tæt lukket. Produktet fryser ved ¸2°C Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler: Forholdsregler ved brug: Undgå indånding af dampe og kontakt med hud og øjne. Åndedrætsværn: Godkendt maske (gasfilter E gul) Handsker og beskyttelsestøj: Brug beskyttelseshandsker (PVC eller gummi) samt evt. gummiforklæde. Øjenværn: Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm. Indsæt om nødvendigt blanke dias til yderligere datablade. Vælg nyt dias/dupliker markeret dias


Download ppt "Links Tegninger Produktdatablade"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google