Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Grundkursus: Reflektionsopgave

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Grundkursus: Reflektionsopgave"— Præsentationens transcript:

1 Grundkursus: Reflektionsopgave
Lea Munkholm, Marianne Bender, Rikke Schak og Lotte Lindgaard Andersen

2 Gruppeopgave – spørgsmål – 14.45-15.45
Tværfaglige teams – 6-7 personer i hver gruppe, Rollefordeling: Projektleder, Fremlæggelse 1-2, projektdeltagere og skribent Gruppearbejde: For sig selv, post-it, 5 min, herefter 10 min til hver spørgsmål, vigtigt alle spørgsmål nås Boligejeren kommer rundt efter 10 min og I kan stille spørgsmål– inddrag boligejeren Ud fra kendskabet til kundens livssituation, økonomi og husets energistatus skal du tage stilling til flg.: Kundeforståelse: Hvilken kundetype er det og hvad er vigtigst for familien. Giv en prioritet 1,2,3. Hvilke 3 ting er derfor vigtigst at spørge om i forhold til kundens livssituation? Energiløsninger: Hvilke 3 tekniske energiløsninger vil du anbefale etableret i prioriteret rækkefølge i forhold til en BedreBolig plan for huset. Hvor meget kan der overslagsmæssigt spares i kwh eller kr pr. år i huset. Brug gerne ”energiløsninger.” (Videncenteret for energibesparelser i Bygninger) Økonomi: Hvilke økonomiske argumenter vil du bruge overfor kunden og hvorfor? - tilbagebetalingstid, rentablitet, rådighedsbeløb, akkumuleret besparelse, tab på huset ved ikke at gøre noget eller andet? Hvordan vil du vægte forbedret driftsøkonomi i forhold til oplysning om bolig-job ordning/salg af energibesparelse. : Fremlæggelse 10 min pr. gruppe, 1-2 pers. Pr. gruppe

3 Introduktion til 4 cases – 4 kunder
Opvarmning Hustype og boligareal Total forbrug Varme kWh El KWh Energiforbrug/m2 1-GE Fjernvarme Parcelhus, 2 planer 1952, ombygget 1973 121 m2 27347 3595 226 kWh/m2 (varme) 266 kWh/m2 (varme/el) 2-GE Parcelhus, 1 plan, 1975, ombygget 1982 142 m2 22560 (ingen historik) Skøn 4500 159 kWh/m2 (varme) 191 kwh/m2 (El og varme) 3-ET Oliefyr Patriciavilla fra 1930 i 2 plan på 256 m2 samt kælder på 30m2 (kælder forudsat ikke opvarmet) 41510 5200 162 kWh/m2 (varme) 182 kWh/m2 (varme/el) 4-ET Parcelhus i 1 plan, 1976 136 m2 21348 3500 157 kWh/m2 (varme) 183 kWh/m2 (varme/el) Introduktion til 4 cases – 4 kunder Refleksionsopgave

4 Case 1 – Søren og frue Navn Adresse Alder Beskæftigelse
Udsagn om energibevidsthed Søren og frue Lunden 45 48, 40, 13. Teenager kun delvis på halvtid i huset Indkøber MT-Højgaard, ? Nej. – Men tænker over det. Synes forbruget på fjernvarmen har været for højt og har dermed været lidt obs på det. – jeg har derfor skiftet til energivinduer i stuen og 1. Salen.

5 Case 1 – Søren og frue ´Parcelhus – 2 plan, 1952, Familie på 3
Familien er blevet opmærksom på at vi bruger meget varme efter at de er flyttet sammen. De ønsker hurtigst muligt at få nedbragt varmetabet både ved yderligere lofts- og hulmursisolering. De kan mærke koldt gulv. Også interesseret i energistyring. Komfort er vigtigt, da konen har gigt og er af følsom overfor kulde. Huset er hulmursisoleret i Familien har en forventning for behov for efterfyldning. Der er 100 mm isolering på skrå loft på ¾ af 1. etage og på vandret loft på ¼ af 1. etage. Mistanke om asbest i hulmur. I tvivl om man kan gøre noget ved det Lige skiftet alle vinduer i stueplan og på 1. Sal til energiruder. En del af kælder (delvis opvarmet) bliver brugt til beboelse. Fjernvarme – 2 streget system. Ny varmtvandsbeholder, måler og installationer ved teknik Brændeovn i stueplan med skorsten – bruges ikke så meget mere, da konen er følsom. Køleskab og vaskemaskine er A++

6 Case 2 – Søren og Lene Navn Adresse Alder Beskæftigelse
Udsagn om energibevidsthed Søren og Lene Skovhaven 47,48,12, 19 ( ældre datter lige flyttet) Hi-fi-operatør (ledig/selvstændig), pædagog. ja, -vi har også fået solceller. Datter:” jeg har været mere energibevidst længere tid end I har været det.” Jeg har altid tænkt på miljøet. Skal læse biologi efter gymnasiet. Resten af familien giver hende ret. Hun slukker lyset, stand-by apperater og tager ikke lange bade. Det har smittet af på resten af familien. God ide med natsænkning, men vi gør det ikke i dag. Bevidsthed omkring energi kommet inden for de sidste år - forventer at vi har et middelenergiforbrug.

7 Case 2 – Søren og Lene Parcelhus 1975 – 1 plan - Familie på 4
Tiden har været begrænsende faktor. Det har været et spørgsmål om hvornår man når til det. Familien er indstillede på at gå i gang, da huset ikke virker så tæt, men afhænger af anbefalinger. Økonomi er også vigtigt. 100 m isolering på loft og forventning om 50 mm i hulmur, dog ikke hulmusisolering i udbygget garage som anvendes til erhverv (Hifi-anlæg) Termovinduer, rammerne er rådne flere steder – min. 3 vinduer med utætheder. Cementfuger omkring vinduer er revnede flere steder og det trækker ind. Væggen i datterens værelse er nedbrudt. 1 vindue er blevet skiftet ud til energiklasse i løbet af det sidste år. Kvalitet er vigtigt på fjernsyn, - ikke tænkt på strøm, men har dog der er dog strømsparetilstand. Tørretumbler bruges 1. gang om måneden. Lille fryser energiklasse A.

8 Case 3 Lars og Lea Lars og Lea Hviddingvej 32, 30, 6, 3, 1½ år
Navn Adresse Alder Beskæftigelse Udsagn om energibevidsthed Lars og Lea Hviddingvej 32, 30, 6, 3, 1½ år Forsker og konsulent Familien vil gerne energirenovere boligen i takt med, at de har råd. De har fokus på at driftsomkostningerne skal nedbringes. De vil gerne have udskiftet oliefyret til anden opvarmningskilde – biobrændsel kunne være en mulighed. Da børnene er små, er de bekymret for de uisolerede gulve i gang og spisestue.

9 Case 3 – Lars og Lea Patriciavilla 1930 – 2 plan samt delvis kælder
Familie på 5 – 2 voksne, 3 børn under 10 år Netop købt huset og de vil gerne energirenovere over en årrække. De er i tvivl om hvad der skal gøres og i hvilken rækkefølge. Huset har ældre vinduer med termoruder (enkelte vinduer punkteret og rådnet. Tagflader vender øst/vest og der er mange ovenlysvinduer. Loft og skråvægge isoleret med 150 mm. Ydervæg er hulmursisoleret. Gang og spisestue har krybekælder uden isolering. Resten af terrændæk er isoleret med 100 mm lega. Huset har 2-strengs varmesystem. Huset opvarmes med en 5 år gammel ikke kondenserende oliekedel placeret i udhus med 20 m velisoleret fjernvarmerør. Udhuset har tagflade mod syd.

10 Case 4 Kjeld og Bente Navn Adresse Alder Beskæftigelse
Udsagn om energibevidsthed Kjeld og Bente Skolebakken 53 og 56 Skolelærere De vil gerne udskifte oliefyret, fordi olietanken snart skal udskiftes. De vil gerne have en fremtids-orienteret løsning som vil forbedre et evt. energimærke ved salg. De vil gerne minimere driftsomkostningerne så det er billigt at bo i huset, når de går på efterløn

11 Case 4 Parcelhus 1976 i 1 plan Familie på 2 personer. Børnene er flyttet hjemmefra Har boet i huset i 25 år Huset har ældre oliefyr som de gerne vil have udskiftet. Oliefyret står i bryggers Huset ligger på en 800 m2 grund hvor meget af haven er udlagt i bede. Huset har 1 strengs varmeanlæg Hulmur er isoleret og loft er isoleret med 150 mm isolering. Alle vinduer er stor set udskiftet til vinduer med energiruder. Tagflade vender mod syd

12 - Hvad er det ekstra folk får fra en BB-rådgiver
De 4 kundetyper - Hvad er det ekstra folk får fra en BB-rådgiver EGON Rationel Økonomi Plan fakta KJELD Social fuld pris forsigtig Ved meget YVONNE idealist Tinger pris Fakta Ikke nemt til handling BENNY Social ved ikke meget Moderne Design Viden? X Punktlighed? Tilgængelighed? Kompetencer? Personlighed? Tværfaglighed? Et stærkt netværk? Pakkeløsning?

13 Så er der gruppeopgave!

14 Kun til undervisere Spørgsmål efter fremlæggelse
Benyttede I jer af projektleder – gjorde han/hun sin opgave Fik I spurgt ind til boligejeren?

15 Bonusinfo – kun for undervisere
Hvad er vigtigt for dem? Vigtigste muligheder 1 – Søren og Frue (mest Yvonne –type) Rikke boligejer Viden, punktlighed, tilgængelighed (tid) af rådgiver, kompetencer, personlighed, pakkeløsning, Komfort/Værdisikring/økonomisk besparelse – vil måske sælge om år. Ikke så vigtigt med prisen på energitjek Hurtig løsning, køreplan vigtigt, komfort vigtigt – økonomi ikke så afgørende 2 –Søren og Lene (mest Benny type) Lotte-boligejer Tilgængelighed, Personlighed (god kemi), lystbetonede, vil gerne godt for klimaet, for lidt viden, kan motiveres af tekniske løsninger. Lidt ligegyldighed i forhold til energi- andre ting vigtigere. Tænker også over miljøet, gerne have besparelse, økonomi vigtig, energitjek må gerne være billigt eller gratis. Er opmærksomme på at huset er utæt, men har ikke rigtig gjort noget. Produkter og løsninger, En design løsning Gerne gøre en god handel, økonomi vigtigt 3 – Lea (mest Egontype) Lea boligejer Viden, punktlighed, kompetencer, tværfaglighed, en plan over længere periode Vished for at BB-rådgiver kan løfte opgaven (kompetencer), rentabelt, tilskud/fradag, hvad er der i det for mig. 4 – Kjeld og Bente (Blanding Kjeld/Egon type ) Marianne boligejer Punktlighed, tilgængelighed, tværfaglighed, stærkt netværk, pakkeløsning med økonomiberegninger, Forsigtighed God rådgivning, fremtidssikring, velovervejet, forsigtighed, værdisikring, driftøkonomi,hvad er der i det for mig. Loft for hvad det må koste


Download ppt "Grundkursus: Reflektionsopgave"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google