Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Livets Ord Juni 2011 ”Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje: det gode,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Livets Ord Juni 2011 ”Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje: det gode,"— Præsentationens transcript:

1

2 Livets Ord Juni 2011

3 ”Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, det som behager ham, det fuldkomne.”

4 Her befinder vi os i anden halvdel af Romerbrevet, i et afsnit, hvor Paulus beskriver den kristne handlemåde som værende et udtryk for det nye liv, den sande kærlighed, den sande glæde og frihed, som Kristus har givet os.

5 Det kristne liv indeholder en ny måde, hvorpå vi med Helligåndens lys og kraft møder de forskellige pligter og problemer, vi kan komme ud for.

6 I dette vers, som er snævert forbundet med det foregående, udtrykker apostelen den hensigt og den grundholdning, der bør kendetegne hele vor Handlemåde:

7 Nemlig den at gøre vort liv til en lovprisning af Gud, en kærlighedsgerning udstrakt gennem tiden, i konstant søgen efter Hans vilje, efter det som er Ham mest velbehageligt.

8 ”Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, det som behager ham, det fuldkomne.”

9 Det er klart, at for at opfylde Guds vilje er det frem for alt nødvendigt at kende den.

10 Men Paulus lader os forstå, at det ikke er let. Det er ikke muligt at lære Guds vilje rigtigt at kende uden et særligt lys, der i de forskellige situationer hjælper os til at genkende, hvad Gud ønsker af os, så vi undgår illusioner og fejl, vi let kan begå.

11 Det drejer sig om den Helligåndens gave, der kaldes "evnen til at skelne". Denne gave er uundværlig, når det drejer sig om at opbygge en ægte kristen mentalitet.

12 ”Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, det som behager ham, det fuldkomne.”

13 Men hvordan skal vi bære os ad for at modtage og udvikle denne vigtige gave i os ? Uden tvivl kræver det, at vi kender vor tro ordentligt; men det rækker ikke.

14 Som Paulus lægger os på sinde, er det først og fremmest et spørgsmål om livsførelse; det er et spørgsmål om storsindethed, om iver efter at leve Jesu ord, idet vi skubber frygten, usikkerheden og de middelmådige beregninger til side.

15 Det er et spørgsmål om at være disponibel og med det samme parat til at opfylde Guds vilje. Dette er vejen til at modtage Helligåndens lys og opbygge den nye mentalitet, der kræves af os.

16 ”Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, det som behager ham, det fuldkomne.”

17 Hvordan skal vi så leve Ordet i denne måned? Lad os prøve at stræbe efter det lys, der er nødvendigt for at opfylde Guds vilje til fulde.

18 Lad os altså forsøge at lære Hans vilje stadig bedre at kende, således som den kommer til udtryk i Hans ord, i Kirkens belæringer, i vore daglige pligter osv.

19 Men frem for alt skal vi satse på livsførelsen, for, som vi lige har set, er det fra livet, er det fra kærligheden at det sande lys udspringer.

20 Jesus åbenbarer sig for den, der elsker Ham ved at leve Hans bud (jf. Joh 14,21). På den måde vil det lykkes for os at opfylde Guds vilje, og det vil være den smukkeste gave, vi kan give Ham.

21 Det vil være Ham velbehageligt, ikke kun på grund af den kærlighed, Han kan give os, men også på grund af det lys og de frugter af kristen fornyelse, som Han vil opvække omkring os.

22 ”Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, det som behager ham, det fuldkomne.” “Livets Ord”, Ord”, en månedlig publikation fra Focolare bevægelsen. Tekst af: Chiara Lubich, august 1993 Grafik af Anna Lollo i samarbejde med Placido D’Omina (Sicilien, Italien) Livets Ord udkommer på 96 sprog og kommer ud til millioner af mennesker i hele verden gennem presse, radio, TV og internet. For mere information, se www.focolare.org Denne PP er oversat til flere sprog og findes på www.santuariosancalogero.org


Download ppt "Livets Ord Juni 2011 ”Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje: det gode,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google