Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mette Arleth Aalborg Universitet Fru Madsen og de interaktive spatio- temporale online GI-applikationer Kan vi forstå GIS? (skal vi?)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mette Arleth Aalborg Universitet Fru Madsen og de interaktive spatio- temporale online GI-applikationer Kan vi forstå GIS? (skal vi?)"— Præsentationens transcript:

1 Mette Arleth Aalborg Universitet Fru Madsen og de interaktive spatio- temporale online GI-applikationer Kan vi forstå GIS? (skal vi?)

2 Mette Arleth Aalborg Universitet Prolog Vera Madsen, 72-årig pensionist der ønsker at være anonym havde hørt en masse om Strukturreformen og om at kommunerne skulle slås sammen. Hver tirsdag og torsdag brugte hun lang tid med kollektiv trafik for at komme til det nærmeste ældre-aktivitetscenter. Og nu vidste hun jo ikke om denne her kommunesammen-lægning ville betyde at hun fremover skulle længere, kortere, i en anden retning eller i det hele taget hvad? Der var nogen der sagde at man kunne se sådan noget på Internettet. ”Jeg kan sikkert finde et kort” tænkte Vera, og gik i gang…

3 Mette Arleth Aalborg Universitet Vera Madsen G.I. Nørdsen

4 Mette Arleth Aalborg Universitet Hvem er brugerne? Professionelle brugere, hyppige brugere –Offentlige myndigheder, ejendomsmæglere, vindmølleejere, landbrugskonsulenter Semi-profesionelle brugere, regelmæssige brugere –Landmænd, brugere med relevant faglig baggrund Ikke-profesionelle brugere

5 Mette Arleth Aalborg Universitet Problem Det er vigtigt, også for de ikke professionelle brugere at kunne tilgå og forstå de informationer offentlige myndigheder stiller til rådighed for ikke at føle sig ekskluderet af de demokratiske processer Vi kan gøre web-gis applikationerne så brugervenlige det skal være, men så længe vi ikke ved OM eller HVORDAN ikke professionelle brugere opfatter og forstår GI, kan vi så reelt formidle viden til dem på denne måde?

6 Mette Arleth Aalborg Universitet Det kunne være værd at vide Hvordan opfatter og forstår en bruger uden nogen relevant professionel eller uddannelsesmæssig baggrund GI? Forhindrer en fejlagtig opfattelse af GI reelt en kvalificeret anvendelse af GI- baserede web-applikationer?

7 Mette Arleth Aalborg Universitet Hvad ved vi om brugernes evner… ? Vi ved noget om IT-tilgængelighed generelt, brug af internet og lign. i forskellige befolknings- grupper Ian Jørgensens Kortolknings undersøgelse fra starten af 90’erne; –selv med adgang til en signaturforklaring blev kun 70% af signaturerne i topografiske kort forstået korrekt –Generelt eller specifikt kendskab til landskaber øgede forståelsen Lars Brodersens eyemovement tracking undersøgelse giver tilsvarende resultater GI-baserede internet-tjenester er populære, både de private (KRAK, ENIRO mv) og de offentlige

8 Mette Arleth Aalborg Universitet Hvordan måles ”forståelse”? Forståelse bygger på viden (erkendt eller ubevidst). En måde at klassificere viden på er –Faktuel viden (viden om ”at”) –Konceptuel viden (viden om ”hvorfor) –Procesorienteret viden (viden om ”hvordan”) –Metakognitiv viden (viden om viden) Det er brugernes faktuelle og procesorienterede viden om GI og relaterede emner det er interessant at undersøge Denne viden vil formentlig være påvirket af den undervisning brugerne har mødt i deres skoleforløb og af deres viden om anvendelse af IKT generelt

9 Mette Arleth Aalborg Universitet Bloom’s taxonomi Uddannelser på universitetet er beskrevet i studieordninger, hvor målene for studiets semestre beskrives i efter Bloom’s taxonomi. De 6 trin danner en struktureret progression hvor man på hvert niveau kan definere hvilket mål der skal nås for at opnå dette vidensniveau. Kunne man på samme måde beskrive en taxonomi for ”GI-forståelse”? Altså strukturere begreber og ord i en progression der beskrev stigende forståelse?

10 Mette Arleth Aalborg Universitet Definition af niveauerne

11 Mette Arleth Aalborg Universitet Forslag til testmetode

12 Mette Arleth Aalborg Universitet Mulige konklusioner? 1.Brugerne har tilstrækkelig forståelse for GI til at kunne bruge applikationerne korrekt 2.Brugerne forstår ikke GI,men kan alligevel godt bruge applikationerne korrekt 3.Brugerne forstår ikke GI og kan derfor ikke finde ud af at bruge applikationerne rigtigt

13 Mette Arleth Aalborg Universitet Epilog Heldigvis bor G.I. Nørdsen og Vera Madsen i den samme by. En ganske lille by i det åbne land med en aktiv borgerforening, sportsforening, friskole osv. En by hvor man kender hinanden. Og de to gange i sit liv hvor Vera fik brug for at finde oplysninger i amtets eller kommunens online GIS var det heldigvis dejlig nemt at gå hen til G.I. Nørdsen og få hans hjælp (og snakke lidt med hans kone). Efterhånden var der en del der bad G.I. Nørdsen om hjælp, så han valgte at supplere sine indtægter og starte et lille privat konsulentfirma. Det var gratis for medlemmer af borgerforeningen, og græsrodsorganisationer i området skulle også kun betale ganske lidt. Men de store jordbesiddere i området, de havde jo penge nok…


Download ppt "Mette Arleth Aalborg Universitet Fru Madsen og de interaktive spatio- temporale online GI-applikationer Kan vi forstå GIS? (skal vi?)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google