Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Trivsels- og SSP-indsatsen Aalborg Kommune

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Trivsels- og SSP-indsatsen Aalborg Kommune"— Præsentationens transcript:

1 Trivsels- og SSP-indsatsen Aalborg Kommune
Børnekonferencen Vejle 22. marts 2011

2 Præsentation ved: Per Sand - konsulent, Skole- og Kulturforvaltningen
Anne-Louise Christensen - konsulent i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Søren Kusk - trivselsperson i Skole- og Kulturforvaltningen

3 Hvad ville vi gerne opnå?
Politisk standpunkt: Alle børn skal trives! Øget politisk bevågenhed – positiv omtale Fælles forståelse af at tværfaglige/tværsektorielle samarbejde er nødvendigt – Vi er afhængige af hinanden! Løbende samarbejde – ikke kun i møder og ikke gennem underretninger Større kendskab, forståelse for og respekt af hinandens arbejde Effektivisering, rationalisering og optimering

4 Daværende trivsels-organisering
Tiltag 1: Fra 3 fora til 1 forum SSP-UDVALG Daværende trivsels-organisering TRIVSELS GRUPPE PPR- SKOLETEAM Formål: Rationalisering af mødeaktivitet Mere tid til handling Tættere samarbejde Forpligtende samarbejde med dagsordner og skriftlig præcisering af konkrete aftaler for handling. TRIVSELSFORUM og SSP-samarbejde

5 Trivselsforummets opgaver
Generelt forebyggende - problemstillinger og indsatsområder, som f.eks. sorg, alkohol, misbrug, kriminalitet, spiseproblemer Anonyme "bekymringsbørn” - handling på børn, hvor medarbejdere er bekymrede, og har brug for at få faglig inspiration til selv at kunne arbejde videre i det daglige Drøftelse og handling på konkrete, navngivne børn – forældrene deltager eller der hentes altid samtykke fra forældre

6 Aktører i trivselsforum og SSP-samarbejde
FAST aktørkreds Skoleledelsen (repræsentant) Fast kontaktperson/rådgiver fra familiegruppen Sundhedsplejerske Trivselsperson PPR-medarbejder SSP-medarbejder Politiet Klasselæreren, børn, unge og deres forældre inddrages altid i drøftelserne. Herudover relevante deltagere efter behov.

7 Tiltag 2: TRIVSELSPERSONEN
Alle skoler har fået en trivselsperson Samlende person for børn og unge ”Ankermand” - tæt samarbejde med skolens ledelse, den faste repræsentant/rådgiver fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og PPR-medarbejderen Tæt samarbejde med skolens lærer og pædagoger Fleksibel - mulig at hente når behovet opstår Så få faste skemalagte timer som de afsatte ressourcer tillader Friere arbejdsformer og -tider

8 TRIVSELSPERSONEN Trivselspersonen har et bredt ”menneskekendskab” og skolelederens fulde tillid.

9 Tiltag 3: Fast kontaktperson/rådgiver fra Familiegruppen
Fungerer som familiegruppernes kendte repræsentant og ansigt på skolen, hvortil skolens personale bl.a. kan rette henvendelse i socialfaglige spørgsmål. Bringer mest mulig socialfaglig viden til skolerne til brug for handling i det tidlig forebyggende arbejde på skolerne Ved vurderinger eller ønske om orientering i konkrete sager formidler kontaktpersonen forbindelse til sagens rådgiver (familiegrupperne har handleforpligtigelsen).

10 Fast samarbejdsrelation
Fast kontaktperson fra familiegruppen BARNET/FAMILIEN Ledelse: Skolens trivselsansvarlige leder Fast kontaktperson fra PPR Trivselspersonen

11 Yderligere tiltag Specialenhed på tværs af Aalborg Kommune, der skal varetage de 100 mest kriminelle og sværeste ungesager => specialisering, forenkling og optimering af samarbejdet med forskellige aktører => bedre og mere succesfulde indsatser Udvidet SSP-samarbejde med fokus på handling => et tværsektorielt samarbejde med fokus på de mest bekymrende børn og unge samt byens tilstand => i højere grad på forkant og med bedre og mere succesfulde indsatser

12 Yderligere tiltag - fortsat
Skoleafdelingen har etableret en task-force, der skal hjælpe skolerne med drop-out-eleverne. Fokus og handling på elevfravær

13 Hvad har vi opnået? Tættere samarbejde mellem tværfaglige/tværsektorielle aktører – lettere adgang Myterne aflives – de positive historier begynder at blive fortalt Mere handling Fald i underretninger til Familiegruppe, fald i indstillinger til PPR og fald i antal drop-outs

14 Hvad har vi opnået – fortsat?
Et tidligt fælles kendskab på skole og i familiegruppe/rådgiver til børnene/familierne Et forpligtende fælles ansvar – viden forpligter Bedre koordineret og kvalificeret trivselsindsats ude på skolerne Bedre til at håndtere børn med særlige behov - øget trivsel Øget forældreinddragelse og samarbejde

15 Hvad så nu? Afgørende at fastholde fokus selv om projektet er overgået til drift. Fortsat fokus, prioritering og bevågenhed. Fortsat udvikling af samarbejdet og indsatsen – strukturen er lagt.

16 Økonomi Der har frem til august 2011 været afsat kr til trivsels- og SSP-indsatsen på Aalborg Kommunes 50 skoler: Kr er afsat til frikøb af trivselspersoner kr er afsat til en pulje til særlig indsats I skoleåret tilføres kr og i tilføres i alt kr , således at der i alt er afsat kr Derudover har skolerne selv investeret i trivselspersonerne.

17 Trivsels-personens opgaver
at forebygge og foregribe mistrivsel, Hjemme-besøg elevsamtaler efter behov kontakt til Familiegruppen, PPR, lokale foreninger, børnehaver osv udføre klassearbejde og være sparringspartner med klasselærerne koordinere den samlede trivselsindsats afhjælpe manglende mad, tøj og hygiejne kontakt med forældre hente børn/unge på bopælen om morgenen

18 Forebyggende Deltager i klassemøder
Igangsæt forskellige trivselstiltag Være synlig

19 Elevsamtaler Fravær Adfærd Problemer

20 Forældresamtaler Sparring Skilsmisse Misbrug Teenageproblemer Fravær

21 Samarbejde med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Kontaktperson på skolen Møder – jeg indkalder/de indkalder Bindeled mellem forældre og familiegruppe/myndighed På forkant – tager hånd om sagen inden det udvikler sig til en underretning Aflaster skoleledelsen Aflaster familiegruppen Gensidig handleforpligtelse

22 Vi gør en forskel!


Download ppt "Trivsels- og SSP-indsatsen Aalborg Kommune"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google