Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Manderollen i forandring – lurer opgøret lige om hjørnet?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Manderollen i forandring – lurer opgøret lige om hjørnet?"— Præsentationens transcript:

1 Manderollen i forandring – lurer opgøret lige om hjørnet?
Kenneth Reinicke Roskilde Universitet

2 Vigtige spørgsmål Svaret er nej – i stedet skal vi spørge
Hvordan vi får mænd til at deltage mere i ligestillingsdebatten? Hvilke konkrete udfordringer står vi overfor? Skal vi lovgive os til mere ligestilling eller vente på at det ”naturligt” kommer?

3 Hvor står mandeforskningen?
Mange interessante områder – mænd som fædre, sundhed, seksualitet, vold, krise, familie-arbejdsliv, drenge og uddannelse Men stadig svag akademisk forankring Historisk har det været mere legitimt at forske i kvinder Mænd har som forskningsobjekter været neutrale, usynlige og kønsløse

4 Maskulinitet Maskulinitet handler overordnet set om de forventninger og idealer der er forbundet med at være mand i et bestemt samfund eller en given kultur. Noget af det mest fundamentale ved den traditionelle maskulinitet har været kravet om at skulle forsørge, beskytte og være heteroseksuel.

5 Debattens eksistensbetingelser
Vigtigt at forstå hvad emnet ”mænd og ligestilling” er oppe imod Mænd er ikke vant til at opfatte dem selv som kønsobjekter Mænd taler ikke om køn - de tager kønnet på sig Polariseret forskningsområde - fordi skal mandeforskningen bygge videre på eller forkaste den feministiske teoridannelse? Skal man fokusere på mænds privilegier eller maskulinitetens pris?

6 Mænd som køn Der er behov for systematisk viden om mænds liv i et kønsperspektiv, hvis vi skal løse ligestillingsproblemer Lille gruppe af profeminister og antifeminister Stort tavs flertal Men svært at få mænd til at fremstå som sociale og politiske kategorier? Emnet ligger mellem det tabuiserede og latterliggjorte Ingen steder i verdenen hvor emnet ”bare” falder ind i brede folkemængder Der hviler en mistroisk stemning over emnet Usynliggørelse af negative sider af maskuliniteten

7 Nye tider Tiltag rettet mod mænd er begyndt at blive professionaliseret og blive til en ”industri” Behandling til voldsudøvende mænd (30-35 millioner kroner) Center til kriseramte mænd (12-13 millioner kroner) Ny forældreansvarslov som giver mere plads til faderen Måske har institutionerne overhalet kulturen

8 Holdninger til emnet ”Rigtige mænd snakker ikke om sig selv offentligt, de tager livet i stiv arm og udfører deres samfundspligt” (leder i Berlingske Tidende i forbindelse med en mandeforskningskonference i begyndelsen af 1990’erne)

9 Mænd og ligestilling Besynderlig relation mellem mænd og ligestilling
Er det naturligt at mænd ikke interesserer sig for ligestilling? Ligestilling opfattes som noget mænd skal afgive til kvinder Ligestillingsdiskussioner bliver let personlige og der er manglende respekt for den faglige substans Mænd opfatter f.eks ofte ikke barsel som en rettighed Ligestilling er også et frigørelsesprojekt for mænd

10 Mænd og arbejde Ikke overraskende at mænd bestrider lederstillinger
Del af maskulinitetens inderste væsen at tjene penge, forsørge familie og klare sig godt på arbejdsmarkedet Mænds status hører sammen med arbejdsposition Stor angst for ikke at ”blive til noget” Mænd bliver i højere grad opfattet som enten tabere eller vindere Spørgsmålet hvordan kombinerer du arbejde og familieliv – eksisterer ikke på samme måde for mænd

11 Hvordan oplever nutidens mænd deres forældreskab
Hvad trækker i hvilke retninger? Der er stor bevægelse i faderskabet Mænd siger vi er blevet gravide, pusleborde på herretoiletter, familierum på barselsstuer, med til fødsler Mænd er begyndt være en familie i stedet for at have en familie Det grådige arbejdsliv som største forhindring for mænd Er mænd moderne i retorikken og traditionelle i praktikken?

12 Det grænseløse arbejde
Svært at diskutere mandlige normer på arbejdsmarkedet Den traditionelle arbejdsdeling er reelt ikke til fordel for mænd Der er dog mange krav og udfordringer fra det fleksible arbejdsliv ”kan du ikke lige…. Flere mænd arbejder mellem kl uanset børnenes alder Det kan være farligt at nedbryde den maskuline arbejdstradition Det er vigtigt ikke at reducere de nærværende, ansvarsfulde og engagerede fædre til dem som tager barselsorlov

13 Den politiske dimension
Det kan være ”farligt” hvis der er plads til for meget forhandling i barselsorloven Er den danske holdning naiv? Tage redskaber og instrumenter i brug Det kønsneutrale lovgivning findes ikke Øremærket orlov kan skabe legitimitet

14 Karrieredilemmaer Er det mandekulturen der forhindrer mænd i at tage orlov Mænd har mange overvejelser med at være væk Kan man sætte sin udvikling på stand – by Mister man sin plads i hierarkiet Selvom flere mænd er begyndt at sætte familievenlighed over økonomi, er lønarbejdet stadig en stærk kilde til maskulin identitet

15 Mænd, skilsmisse og krise
Skilsmisse ofte en speciel voldsom social begivenhed for mænd Tristhed, afsavn og afmagt, depression og misbrug Problemer med at få tilværelsen til at hænge sammen Ofte dårligt socialt netværk Fem gange så mange selvmordstilfælde blandt mænd hvis skilsmissen medfører store sociale og økonomiske ændringer Mænd i krise er måske et større tabu end mænd der går til prostituerede og mænd der udøver vold

16 Vold og prostitution Inden for de sidste år i Danmark er vold i hjemmet blevet et mere synligt samfundsproblem. Problemet omkring vold i hjemmet er dog stadigvæk omgæret af en stærk tabuisering. Men fra politisk hold er der nu kommet fokus på volden i familien Et mærkeligt men meget effektivt tabu der omgiver mænds vold Systematisk nedtoning af forholdet mellem mandekultur og vold Vold og aggression indgår som ”naturlig” del af drenges socialisering Prostitution et eksempel på hvor svært det er at diskutere de mørke sider af mænds seksualitet Mænds ret til at købe sex bliver ikke udfordret i DK Der er dog sket forandring - Flere mænd står f.eks. frem og tager afstand fra prostitution

17 De udsatte mænd Er kønskampen ved at skifte fortegn
Modsvares nogle mænds magt og privilegier af andre mænds afmagt? Kønsforholdene på arbejdsmarkedet er blevet komplekse For første gang nogensinde er der flere arbejdsløse mænd end kvinder Er det en trussel mod maskuliniteten, at der fokuseres så meget på uddannelse? Tendens til, at samfundet producerer nye marginaliseringsformer Mange af de unge, som førhen ville have bevæget sig ud på arbejdsmarkedet som ufaglærte og arbejdsdrenge, er nu i farezonen for at komme til at høre til restgruppen af unge, fordi antallet af ufaglærte jobs er stærkt faldende

18 Hvordan arbejder man strategisk med drenge/mænd
Mange risici når man arbejder med emnet Fremhæv også positive aspekter af traditionelle manderolle Se mænd /drenge som ressource ikke kun som problem Finde legitime emner som ikke er marginaliserede eller latterliggjorte Processen er ekstrem vigtig at tage højde for


Download ppt "Manderollen i forandring – lurer opgøret lige om hjørnet?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google