Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Peroral DVT-profylakse til hofte- og knæalloplastik ptt.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Peroral DVT-profylakse til hofte- og knæalloplastik ptt."— Præsentationens transcript:

1 Peroral DVT-profylakse til hofte- og knæalloplastik ptt.
Hans Peter Jensen

2 Risiko for venøs tromboemboli ( DVT og LE) hos pt der ikke har fået profylakse
THA TKA Symptomgivende DVT 2 – 5 % 1-3 % Letal LE inden 3 md postop 2 % 0,5 % Gerts WH: Chest 2001;119 (Suppl)132-75

3 Risiko for venøs tromboemboli ( DVT og LE) hos pt der har fået profylakse med lavmolekylær heparin
THA TKA Symptomgivende DVT 1,3 % 1,0 % Symptomgivende LE 0,4 % Letal LE inden 3 md postop 0,04 % 0,07 % Anderson FA: Chest 2003; 124: alloplastik ptt

4 Langtidsprofylakse??? 3 md efter THA har % fået DVT eller LE trods profylakse med Lavmolekylær heparin (LMWH) Det han reduceres til 1/3 med langtidsprofylakse 75% fik diagnosen efter udskrivelse Der mangler gode data for TKA ptt Hull RD. Intern Med 2001; 135:

5 Indlæggelsestiden reduceret til 3 – 5 dage
Alle anbefalinger for profylakse med LMWH er mindst 7 – 10 dage Hvis ptt skal have langtidsprofylakse skal de enten selv foretage sc administration eller have hjemmesygeplejerske dagligt i dage

6 Nye perorale præparater
Exanta – megalatran Er taget af markedet på af risiko for leverpåvirkning Pradaxa – dabigatran – 110/75 mg x 2 dagl Ligeværdigt med LMWH Doseres efter vægt – mange kontraindikationer Xarelto – rivaroxaban – 10 mg x 1 dagl Mere effektivt end LMWH 10 mg dagligt til alle ptt

7 Xarelto vs Enoxaparin i THA studie – 3364 ptt
P - værdi DVT LE eller død 18 58 <0,001 Død under beh 4 Ns Alle blødninger 133 131 Blodtransfusion 1210 1249 Erikson BI. N Engl J Med. 2008; 358:

8 Xarelto vs Enoxaparin i TKA studie – 1833 ptt
P - værdi DVT LE eller død 79 166 <0,001 Død under beh 2 Ns Alle blødninger 60 Blodtransfusion 619 575 Lassen MR. N Engl J Med. 2008; 358:

9 Xarelto - kontraindikationer
Stærkt nedsat nyrefunktion – kreatininclearance < 30 ml/min Nedsat leverfunktion med koagulopati Klinisk signifikant blødning Graviditet og amning

10 Xarelto – behandlingsregime
10 mg daglig Start 6 – 10 timer postoperativt Varighed TKA: 14 dage THA: 35 dage Hoftenære frakturer: Ingen undersøgelser – bør ikke anvendes Pris: Samme som LMWH 0 = 1683 Kr for 30 dage

11 Xarelto og epidural katheter
Anlægges eller seponeres 18 timer efter sidste dosis Næste dosis tidligst 6 timer efter

12 Symptomer: Blødningstendens Ingen antidot Seponer Xarelto
Overdosering Symptomer: Blødningstendens Ingen antidot Seponer Xarelto Symptomatisk behandling volumenerstatning evt. frisk frosset plasma

13 Tak for opmærksomheden
Spørgsmål


Download ppt "Peroral DVT-profylakse til hofte- og knæalloplastik ptt."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google