Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Holstebro Frimenighed At være en Jesu discipel. Discipel En der er i lære, men mere end det. Norm for lære og liv Den mundtlige tradition blev overleveret.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Holstebro Frimenighed At være en Jesu discipel. Discipel En der er i lære, men mere end det. Norm for lære og liv Den mundtlige tradition blev overleveret."— Præsentationens transcript:

1 Holstebro Frimenighed At være en Jesu discipel

2 Discipel En der er i lære, men mere end det. Norm for lære og liv Den mundtlige tradition blev overleveret på denne måde i hundrede af år til den blev nedskrevet i 200 e. Kr.

3 Rabinsk discipel Jeg har ikke talt et ord som jeg ikke har hørt af min lærers mund. Jesus brugte sandsynligvis samme metode Indprente hovedbuskabet

4 Discipelskoler i Gamle Testamente Samuel: 1. Sam. 19.18-24 Elisa og Elias: 2. Kong. 2.3 Es. 8.16: Jeg binder til for budskabet, jeg forsegler belæringen hos mine disciple. Johannes: Matt. 11.2

5 Jesu disciple Specielt knyttet til Jesus Gælder hele skaren omkring Jesus Gælder de 70 Gælder kun de 12 - apostle

6 Jesu disciple Discipelstand hos Jesus får en dybere betydning og mere vidtrækkende konsekvenser end hos andre. Jesus vokser, disciplen bliver mindre Personrelation

7 Jesu disciple Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Gal. 2.20

8 Jesu disciple Kendetegn: skal følge sin mester i alt skal adlyde sin mester og holde hans ord skal vidne om mesterens ord og gerninger, skal trofast gengive hans ord er ikke over sin mester går mesterens ærinde er som en del af sin mester vil tage vare på sin mester selv efter at han er død

9 Jesus stiller krav til sine disciple Deraf kan alle vide, at I er mine disciple: hvis I har kærlighed til hinanden. Joh. 13,35.

10 Jesus giver sine disciple store løfter Derved herliggøres min fader, at I bærer megen frugt og bliver mine disciple. Joh. 15,8. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende Matt 28,20

11 Gå ud i hele verden Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Matt 28,18 - 20

12 En sand discipel 1) Forlader far, mor og slægt, Luk. 14,26. 2) Hader sit eget liv, Luk. 14,26. 3) Bærer sit kors, Luk. 14,27. 4) Opgiver alt det han ejer, Luk. 14,33. 5) Bliver i Kristi ord, Joh. 8,31. 6) Elsker, Joh. 13,34. 7) Bærer frugt, Joh. 15,8.

13 Discipel Discipel >< Kristen Ikke bare teologi/lære, men i liv og efterfølgelse

14

15

16

17 Paulus og hans discipelskab Det, jeg vil, det gør jeg ikke, og det, jeg hader, det gør jeg. Rom. 7.15 Vers 24: Jeg elendige menneske!

18

19

20 Jesu dicipel Stil jer selv til rådighed for Gud, så I bruger jeres lemmer for Gud, som redskaber for retfærdighed. Rom. 6.13

21


Download ppt "Holstebro Frimenighed At være en Jesu discipel. Discipel En der er i lære, men mere end det. Norm for lære og liv Den mundtlige tradition blev overleveret."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google