Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen! Til lidt Bibeleksercits…

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen! Til lidt Bibeleksercits…"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen! Til lidt Bibeleksercits…

2 Jehova har givet os sit ord, så vi kan vide hvad han ønsker af os.
Sommetider kan vi finde ud af det ved hjælp af simple ting som……..

3 …spørgsmålet: Hvilket kapitel er det korteste i Bibelen?
Svar: Salme 117 117 Lovsyng Jehova, alle I nationer; pris ham, alle I klaner.  2 For hans loyale hengivenhed er overvældende mod os; og Jehovas sandfærdighed varer evindelig.I skal lovsynge Jah!

4 …spørgsmålet: Hvilket kapitel er det længste i Bibelen?
(Salme 119:1-176) Lykkelige er de der er uangribelige på [deres] vej, de der vandrer efter Jehovas lov.  2 Lykkelige er de der retter sig efter hans formaninger; af hele [deres] hjerte søger de ham.  3 Ja, de har ikke øvet uret. På hans veje har de vandret.  4 Du har ved påbud givet dine bestemmelser, for at de omhyggeligt skal overholdes.  5 Blot mine veje var grundfæstede, så [jeg] overholdt dine forordninger!  6 Da bliver jeg ikke til skamme, når jeg ser hen til alle dine bud.  7 Jeg vil prise dig af et retskaffent hjerte, når jeg lærer dine retfærdige domme.  8 Dine forordninger bliver jeg ved med at overholde. Forlad mig ikke fuldstændigt.  9 Hvordan holder en ung mand sin sti ren? Ved at være på vagt [og handle] efter dit ord. 10 Af hele mit hjerte har jeg søgt dig. Før mig ikke vild fra dine bud. 11 I mit hjerte har jeg gemt hvad du har sagt, for at jeg ikke skal synde imod dig. 12 Velsignet er du, Jehova. Lær mig dine forordninger. 13 Med mine læber har jeg forkyndt alle din munds domme. 14 Jeg har glædet mig over dine formaningers vej som over al slags velstand. 15 Dine bestemmelser vil jeg have i tanke, og jeg vil betragte dine stier. 16 Dine forskrifter holder jeg af. Jeg glemmer ikke dit ord. 17 Gør vel imod din tjener, så jeg må leve og overholde dit ord. 18 Luk mine øjne op, så jeg kan se de undere der er i din lov. 19 Jeg bor som udlænding i landet. Skjul ikke dine bud for mig. 20 Hele tiden tæres min sjæl af længsel efter dine domme. 21 Du har revset de overmodige, som er forbandede, som farer vild fra dine bud. 22 Vælt forsmædelse og foragt bort fra mig, for jeg har rettet mig efter dine formaninger. 23 Endog fyrster har sat sig [og] talt sammen imod mig. Din tjener, derimod, har dine forordninger i tanke. 24 Også dine formaninger holder jeg af; [de er som] mænd der rådgiver mig. 25 Min sjæl har klæbet til støvet. Bevar mig i live efter dit ord. 26 Jeg har berettet om mine veje, så du kan svare mig. Lær mig dine forordninger. 27 Lad mig forstå dine bestemmelsers vej, så jeg kan have dine undergerninger i tanke. 28 Min sjæl har været søvnløs af sorg. Rejs mig efter dit ord. 29 Fjern den falske vej fra mig, og lad det være med din lov du viser mig din gunst. 30 Trofasthedens vej har jeg valgt. Dine domme samstemmer jeg med. 31 Jeg holder mig nær til dine formaninger. Jehova, gør mig ikke til skamme. 32 Jeg vil løbe på dine buds vej, for du giver mit hjerte rigelig plads. 33 Lær mig, Jehova, dine forordningers vej, så jeg følger den til det yderste. 34 Giv mig forstand, så jeg retter mig efter din lov og holder den af hele [mit] hjerte. 35 Lad mig gå på dine buds sti, for i den har jeg behag. 36 Bøj mit hjerte til dine formaninger — og ikke til vinding. 37 Lad mine øjne vige fra at se på det der er uden værdi; bevar mig i live på din vej. 38 Opfyld for din tjener hvad du har sagt; det [tilskynder] til frygt for dig. 39 Lad min forsmædelse, som jeg gruer for, vige [fra mig], for dine domme er gode. 40 Se! Jeg har længtes efter dine bestemmelser. Bevar mig i live i din retfærdighed. 41 Og måtte al din loyale hengivenhed nå mig, Jehova, din frelse efter hvad du har sagt, 42 så jeg har et ord at svare den der smæder mig, for jeg har sat min lid til dit ord. 43 Og tag ikke sandhedsordet helt bort fra min mund, for jeg har ventet på din dom. 44 Og jeg vil uden ophør holde din lov, til fjerne tider, ja, for evigt. 45 Og jeg skal vandre hvor der er rigelig plads, for jeg har søgt dine bestemmelser. 46 Og jeg vil tale om dine formaninger foran konger uden at skamme mig. 47 Og jeg vil holde af dine bud, som jeg elsker. 48 Og jeg vil løfte mine hænder til dine bud, som jeg elsker, og jeg vil have dine forordninger i tanke. 49 Husk det ord til din tjener som du har givet mig at vente på. 50 Dette er min trøst i min nød, for det du har sagt har bevaret mig i live. 51 De overmodige har spottet mig meget. Fra din lov er jeg ikke afveget. 52 Jeg husker dine domme fra svundne tider, Jehova, og det trøster mig. 53 En flammende vrede har grebet mig på grund af de ugudelige, som forlader din lov. 54 Dine forordninger er blevet som sang og spil for mig i min udlændigheds hus. 55 Om natten mindes jeg dit navn, Jehova, så jeg holder din lov. 56 Dette er blevet mit, fordi jeg har rettet mig efter dine bestemmelser. 57 Jehova er min del; jeg har lovet at overholde dine ord. 58 Jeg har af hele [mit] hjerte søgt at formilde dit ansigt. Vis mig din gunst som du har lovet. 59 Jeg har tænkt over mine veje, så jeg vender mine fødder om mod dine formaninger. 60 Jeg skyndte mig — og tøvede ikke — med at holde dine bud. 61 De ugudeliges reb omsluttede mig. Din lov glemte jeg ikke. 62 Ved midnat står jeg op for at takke dig for dine retfærdige domme. 63 Jeg har fællesskab med alle der frygter dig, og med dem der overholder dine bestemmelser. 64 Din loyale hengivenhed, Jehova, har fyldt jorden. Lær mig dine forordninger. 65 Du har gjort godt mod din tjener, Jehova, efter dit ord. 66 Lær mig godhed, fornuft og kundskab, for jeg tror på dine bud. 67 Før jeg kom i nød, fejlede jeg gang på gang, men nu overholder jeg hvad du har sagt. 68 Du er god og gør godt. Lær mig dine forordninger. 69 De overmodige har sølet mig til med løgn. Jeg vil af hele [mit] hjerte rette mig efter dine bestemmelser. 70 Deres hjerte er blevet ufølsomt ligesom fedt. Jeg holder af din lov. 71 Det er godt for mig at jeg har været i nød, så jeg kunne lære dine forordninger. 72 Din munds lov er god for mig, bedre end stykker af guld og sølv i tusindvis. 73 Dine hænder har frembragt og derpå grundfæstet mig. Giv mig forstand, så jeg kan lære dine bud. 74 De der frygter dig, ser mig og fryder sig, for jeg har ventet på dit ord. 75 Jeg ved, Jehova, at dine domme er retfærdige og at det er i trofasthed du har ladet mig lide nød. 76 Måtte din loyale hengivenhed være til trøst for mig, som du har sagt til din tjener. 77 Måtte din barmhjertighed nå mig, så jeg kan blive i live; for jeg holder af din lov. 78 Lad de overmodige blive til skamme, for det er uden grund de har ført mig på vildspor. Jeg, derimod, har dine bestemmelser i tanke. 79 Lad dem der frygter dig vende tilbage til mig, ja, dem der kender dine formaninger. 80 Måtte mit hjerte være uangribeligt i henhold til dine forordninger, for at jeg ikke skal blive til skamme. 81 Min sjæl hentæres [af længsel] efter din frelse; på dit ord har jeg ventet. 82 Mine øjne hentæres [af længsel] efter [opfyldelsen af] det du har sagt, idet jeg siger: „Hvornår vil du trøste mig?“ 83 For jeg er som en læderflaske [der hænger] i røgen. Dine forordninger har jeg ikke glemt. 84 Hvor mange er din tjeners dage? Hvornår vil du fuldbyrde dommen over dem der forfølger mig? 85 De overmodige har gravet faldgruber for mig, de som ikke [lever] efter din lov. 86 Alle dine bud er trofasthed. Uden grund har de forfulgt mig. Hjælp mig. 87 De var lige ved at udslette mig på jorden; men jeg forlod ikke dine bestemmelser. 88 Bevar mig i live i din loyale hengivenhed, så jeg kan overholde din munds formaning. 89 For stedse, Jehova, står dit ord fast i himmelen. 90 Din trofasthed varer generation efter generation. Du har grundfæstet jorden, så den bliver stående. 91 Ved dine domme har de stået [til] i dag, for de er alle dine tjenere. 92 Havde jeg ikke holdt af din lov, da ville jeg være gået til grunde i min nød. 93 Aldrig glemmer jeg dine bestemmelser, for ved dem har du bevaret mig i live. 94 Jeg er din; frels mig, for jeg har søgt dine bestemmelser. 95 De ugudelige har ventet på mig, for at udrydde mig. Jeg bliver ved med at give agt på dine formaninger. 96 På al fuldkommenhed har jeg set en ende. Dit bud er meget vidtrækkende. 97 Hvor jeg elsker din lov! Dagen lang har jeg den i tanke. 98 Dit bud gør mig visere end mine fjender, for det er mit for stedse. 99 Jeg har opnået større indsigt end alle mine lærere, for jeg har dine formaninger i tanke. 100 Jeg handler mere forstandigt end de ældre mænd, for jeg har rettet mig efter dine bestemmelser. 101 Jeg har holdt mine fødder tilbage fra enhver ond sti, for at jeg kan overholde dit ord. 102 Jeg har ikke vendt mig bort fra dine domme, for du har selv belært mig. 103 Hvor er de ord du har sagt dog glatte for min gane, mere end honning for min mund! 104 Ved dine bestemmelser handler jeg forstandigt. Derfor hader jeg enhver falsk sti. 105 Dit ord er en lampe for min fod og et lys på min sti. 106 Jeg har svoret det, og jeg vil gennemføre det: at overholde dine retfærdige domme. 107 Jeg har været i stor nød. Jehova, bevar mig i live efter dit ord. 108 Godkend dog min munds frivillige gaver, Jehova, og lær mig dine domme. 109 Jeg går ustandselig med min sjæl i hænderne; men din lov har jeg ikke glemt. 110 De ugudelige har lagt en fælde for mig, men jeg har ikke forvildet mig bort fra dine bestemmelser. 111 Jeg har taget dine formaninger i eje for stedse, for de er mit hjertes glæde. 112 Jeg har bøjet mit hjerte til at handle efter dine forordninger for stedse, til det yderste. 113 De tvesindede hader jeg, men din lov elsker jeg. 114 Du er mit skjulested og mit skjold. Jeg har ventet på dit ord. 115 Fjern jer fra mig, I onde, så jeg kan rette mig efter min Guds bud. 116 Støt mig som du har lovet, så jeg kan blive i live, og gør mig ikke til skamme i mit håb. 117 Hold mig oppe, så jeg kan blive frelst, og jeg vil uden ophør se hen til dine forordninger. 118 Du har forkastet alle der farer vild fra dine forordninger; for deres svig er falskhed. 119 Som afskummede slagger har du skaffet alle jordens ugudelige bort. Derfor elsker jeg dine formaninger. 120 Af rædsel for dig mærker mit kød en gysen; og for dine domme nærer jeg frygt. 121 Jeg har øvet ret og retfærdighed. Overlad mig ikke til dem der udbytter mig! 122 Stå inde for din tjener til [hans] bedste. Lad ikke de overmodige udbytte mig. 123 Mine øjne hentæres [af længsel] efter din frelse og efter det du har lovet i din retfærdighed. 124 Gør med din tjener efter din loyale hengivenhed, og lær mig dine forordninger. 125 Jeg er din tjener. Giv mig forstand, så jeg kan kende dine formaninger. 126 Det er tid for Jehova at gribe ind. De har brudt din lov. 127 Derfor elsker jeg dine bud mere end guld, ja, mere end fint guld. 128 Derfor regner jeg alle [dine] bestemmelser om alting for rigtige; enhver falsk sti hader jeg. 129 Dine formaninger er underfulde. Derfor har min sjæl rettet sig efter dem. 130 Når der lukkes op for dine ord, giver det lys; det giver de uerfarne forstand. 131 Jeg har åbnet munden vidt og gisper, for jeg længes efter dine bud. 132 Vend dig til mig og vis mig din gunst, sådan som dommen [tilsiger] dem der elsker dit navn. 133 Gør mine skridt faste ved det du har sagt, og lad slet intet ondt få magten over mig. 134 Løskøb mig fra menneskers udbytning, og jeg vil overholde dine bestemmelser. 135 Lad dit ansigt lyse over din tjener, og lær mig dine forordninger. 136 Strømme af vand er løbet ned fra mine øjne over at man ikke har holdt din lov. 137 Du er retfærdig, Jehova, og dine domme er retskafne. 138 Du har givet dine formaninger som påbud i retfærdighed og i stor trofasthed. 139 Min nidkærhed gør ende på mig, for mine modstandere har glemt dine ord. 140 Det du har sagt er gennemlutret, og din tjener elsker det. 141 Jeg er uanselig og ringeagtet. Dine bestemmelser har jeg ikke glemt. 142 Din retfærdighed er retfærdighed for stedse, og din lov er sandhed. 143 Kval og trængsel har fundet mig. Dine bud holder jeg af. 144 Dine formaningers retfærdighed varer for stedse. Giv mig forstand, så jeg kan blive i live. 145 Jeg har kaldt af hele [mit] hjerte. Svar mig, Jehova. Dine forordninger vil jeg rette mig efter. 146 Jeg har kaldt på dig. Frels mig! Og jeg vil overholde dine formaninger. 147 Jeg var oppe før morgengry for at råbe om hjælp. På dine ord har jeg ventet. 148 Mine øjne var åbne før nattevagterne, for at [jeg kunne] have det du har sagt, i tanke. 149 Hør min røst i din loyale hengivenhed. Jehova, bevar mig i live ifølge din dom. 150 De der jager efter skamløshed er kommet nær; de er langt borte fra din lov. 151 Du er nær, Jehova, og alle dine bud er sandhed. 152 Fra gammel tid har jeg kendt nogle af dine formaninger, for du har grundlagt dem til [at gælde] for stedse. 153 Se min nød, og red mig; for jeg har ikke glemt din lov. 154 Før min sag og genløs mig; bevar mig i live som du har lovet. 155 Frelsen er langt borte fra de ugudelige, for de har ikke søgt dine forordninger. 156 Din barmhjertighed er stor, Jehova. Bevar mig i live ifølge dine domme. 157 Mine forfølgere og mine modstandere er mange. Fra dine formaninger er jeg ikke afveget. 158 Jeg har set dem der handler forræderisk, og jeg føler lede [ved dem], fordi de ikke har overholdt hvad du har sagt. 159 Se at jeg elsker dine bestemmelser. Jehova, bevar mig i live i din loyale hengivenhed. 160 Summen af dit ord er sandhed, og alle dine retfærdige domme varer for stedse. 161 Fyrster har forfulgt mig uden grund, men mit hjerte nærer rædsel for dine ord. 162 Jeg glæder mig over hvad du har sagt som en der finder stort bytte. 163 Falskhed hader, ja, afskyr jeg. Din lov elsker jeg. 164 Syv gange om dagen har jeg lovsunget dig for dine retfærdige domme. 165 Stor fred har de der elsker din lov, og for dem er der ingen snublesten. 166 Jeg har sat mit håb til din frelse, Jehova, og jeg har handlet efter dine bud. 167 Min sjæl har overholdt dine formaninger, og jeg elsker dem meget. 168 Jeg har overholdt dine bestemmelser og dine formaninger, for alle mine veje ligger foran dig. 169 Måtte mit bedende råb komme frem for dit ansigt, Jehova. Giv mig forstand, efter dit ord. 170 Måtte min tryglen nå frem for dit ansigt. Udfri mig som du har lovet. 171 Måtte mine læber lade lovsang vælde frem, for du lærer mig dine forordninger. 172 Måtte min tunge synge ud hvad du har sagt, for alle dine bud er retfærdighed. 173 Måtte din hånd komme mig til hjælp, for dine bestemmelser har jeg valgt. 174 Jeg længes efter din frelse, Jehova, og din lov holder jeg af. 175 Lad min sjæl blive i live og lovsynge dig, og lad dine domme hjælpe mig. 176 Jeg flakker om som et bortkommet får; led efter din tjener, for jeg har ikke glemt dine bud. Klik/tast for at få svaret Svar: Salme 119

5 ...spørgsmålet: Hvilket kapitel er det midterste i Bibelen?
Svar: Salme 118

6 De to tal giver tilsammen 1188.
Fakta: Der er 594 kapitler før Salme Der er 594 kapitler efter Salme 118. De to tal giver tilsammen 1188. …men interessant bliver nu spørgsmålet: Hvilket vers er det midterste i Bibelen? Svar: Salme 118:8

7 Salme 118:8 siger: “Det er bedre at søge tilflugt hos Jehova
Eftersom vi har “opdaget” det centrale i Guds ord, bør det være et markant vers der vil hjælpe os i tilbedelsen af Jehova, til at gøre hvad han ønsker af os. Salme 118:8 siger: “Det er bedre at søge tilflugt hos Jehova end at stole på et menneske.”

8 Så hvis du eller en anden står overfor en vigtig beslutning
Så hvis du eller en anden står overfor en vigtig beslutning. Så kan du fortælle dem at svaret står midt i Bibelen.

9 Sæt din lid til Jehova – og han vil sørge for dig!

10 HUSK. At kundskab om Jehova og hans Søn betyder evigt liv
HUSK! At kundskab om Jehova og hans Søn betyder evigt liv. – Johannes 17:3 Remember that we must have the knowledge that means everlasting life - John 17:3

11 Og at kundskab kun opnås ved læsning, meditation og ved at anvende det du har læst. Vi må læse Guds ord dagligt.

12 Jehova vil velsigne dig. Disse billeder som vi har
set, minder os om den kærlighed han har til os, og giver os et glimt ind i det nye system som han har reserveret til os!

13 Tak fordi du gav dig tid til at se med. Du ønskes en fortsat god dag. WOW! Tak til: Viggo Mogensen


Download ppt "Velkommen! Til lidt Bibeleksercits…"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google