Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dimission onsdag d. 22. juni 19.00.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dimission onsdag d. 22. juni 19.00."— Præsentationens transcript:

1 Dimission onsdag d. 22. juni 19.00

2 Festsalen + klasselokale
FSA – maj-juni 2011 Alle elever møder 20 min. før prøvens begyndelse PLACERING AF DE SKRIFTLIGE PRØVER PÅ ØSTRE SKOLE MAJ 2011 Dag/dato: Lokale: Klokkeslæt (start-slut) Fag mandag d. 2. maj Festsalen Dansk, skriftlig fremstilling tirsdag d. 3. maj Festsalen + klasselokale Dansk, retstavning + læsning onsdag d. 4. maj Festsalen Matematik torsdag d. 5. maj Engelsk – 9a Nb.: Udtræksfag fredag d. 6. maj Nb.: Årsprøve 8. årgang mandag d. 9. maj tirsdag d. 10. maj Biologi - 9a onsdag d. 11. maj Geografi - 9b + 9c Prøvekoordinator: Thomas Garsdal Tlf..: ;

3 Claes Pedersen/ Timur Celik Gitte Hinge/ Timur Celik
MUNDTLIGE PRØVER PÅ ØSTRE SKOLE MAJ/JUNI 2011 Disse afholdes inden for tidsrummet mandag den 30. maj - onsdag den 22. juni 2011 Uge Dag Dato Prøve Kl. Antal Lokale Lærer 22 mandag 30. maj Engelsk 9b 21+1 32-34 Claes Pedersen/ Timur Celik tirsdag 31. maj onsdag 1. juni 9a 9c 16 17 Tine L. Würtz Tove Nissen 23 6. juni FYS II 27 Chr. Lauridsen 7. juni 8. juni I 26 Torben Horshauge torsdag 9. juni 24 14. juni DAN Gitte Hinge/ Timur Celik 15. juni 16. juni Jakob Mølgaard fredag 17. juni Marianne Amstrup 25 20. juni KRI SAM 8+9 21 Gitte Hinge/Anne Mette Sperling Dan Egeris Jensen 21. juni Prøvekoordinator: Thomas Garsdal, tlf.: ;

4 FSA PRØVER 2011 Ikast Østre Skole
”Huskeseddel” FSA PRØVER 2011 Ikast Østre Skole

5 Det er vigtigt at du møder i god tid 20 minutter før prøven begynder, skal du komme og sætte dig på din plads

6 Prøverne foregår i festsalen* * Retstavning i eget klasselokale

7 Medbring skriveredskaber - også selvom du skal skrive på pc

8 Medbring ikke andet end det, der er tilladt for det enkelte fag
(se listen over tilladte hjælpemidler)

9 Et godt råd: Få de noter og grammatiske oversigter, som du vil medbringe til prøverne, godkendt af din lærer, så du overholder reglerne.

10 Før prøvens begyndelse uddeles svarark og eventuelle hjælpeark.

11 På forsiden af hvert ark papir, som du får udleveret, skal du skrive dit navn og prøvenummer, skolens navn og opgavens art.

12 Ved prøvens start deler de tilsynsførende opgavesættet og eventuelle bilag ud.

13 Du må ikke medbringe mobiltelefon eller andre elektroniske hjælpemidler, der gør det muligt at udveksle oplysninger med andre. Nb.: Mobiltelefon kan afleveres ved indgang. Den udleveres igen efter prøven.

14 Du må ikke på nogen måde have kontakt til andre elever under prøven.

15 Kontakt til en tilsynsførende skal ske ved tydelig håndsoprækning.

16 Prøvelokalet må ikke forlades, før opgavebesvarelserne og alle ønskede oplysninger er afleveret til en tilsynsførende.

17 Toiletbesøg kan arrangeres ved henvendelse til en tilsynsførende.

18 Du vil få at vide hvornår der er 1 time, ½ time og 10 minutter tilbage af prøven.

19 Prøven er færdig på det fastsatte tidspunkt, og det er en god idé at udnytte tiden fuldt ud.

20 Når du ønsker at aflevere din besvarelse, skal det ske til en tilsynsførende.
Du må forlade din plads, når den tilsynsførende har kvitteret for modtagelsen af opgavebesvarelsen.

21 I det sidste kvarter før prøvens ophør må du ikke forlade din plads.
Du skal blive siddende og må ikke kommunikere med andre, før alle besvarelser er afleveret.

22 Du skal underskrive samtlige ark, der indgår i din besvarelse.
Du afgør selv, hvilke ark der indgår i besvarelsen, som afleveres til bedømmelse. Du skal nummerer disse ark, og det samlede antal ark angives på hvert ark i sidehovedet. Du skal underskrive samtlige ark, der indgår i din besvarelse.

23 Dansk, læsning og retskrivning
Hjælpemidler Nedenstående oversigt viser hvilke former for hjælpemidler, der må anvendes ved de enkelte prøver. Skriftlige prøver Reglerne herom fremgår af prøvebekendtgørelsens § 11 og bilag 1 og 2. Niv. Fag Hjælpemidler FSA Dansk, læsning og retskrivning Elektroniske og trykte ordbøger, som er i overensstemmelse med gældende retskrivning, som den er fastsat af Dansk Sprognævn. Dansk, skr. fremstilling Ved brug af computer: Tekstbehandling med stave- og grammatikkontrol. Matematiske færdigheder Skrive- og tegneredskaber – dog ikke elektroniske. Matematisk problemløsning Alle hjælpemidler, som eleven har anvendt i den daglige undervisning, herunder også anvendte lærebøger. Matematisk formelsamling. Engelsk – Del 1 Lytte- og læsefærdighed Ingen hjælpemidler. Engelsk – Del 2 Sprog og sprogbrug og Skriftlig fremstilling Elektroniske og trykte ordbøger. Grammatiske oversigter. TYSK – Del 1 (tilbuds- og valgfag) TYSK – Del 2 Hjælpemidler for tosprogede elever Tosprogede elever har umiddelbart ret til at anvende ordbøger fra deres eget sprog til dansk og fra dansk til deres eget sprog eventuelt via et tredje sprog. Brug af computer og elektroniske ordbøger Når der benyttes computer og elektroniske ordbøger, er det samtidig tilladt at anvende trykte ordbøger. Grammatiske oversigter Grammatiske oversigter må indeholde oversigter over grammatiske fænomener, eksempler på disse og forklaringer på deres anvendelse. De må endvidere indeholde lister af ord og ordklasser, for eksempel uregelmæssige udsagnsord, konjunktioner, tillægsord, sammentrækninger og ord, som ligner hinanden på dansk og fremmedsproget, men som har forskellig betydning, og ord, som udtales ens, men staves forskelligt. Grammatiske oversigter kan være forlagsudgivet eller lærer-/elevproduceret. Der må ikke forekomme længere sammenhængende tekststykker på fremmedsproget, og de må ikke have form af en øvebog for eksempel med “stiløvelser”, som eleven har udfyldt og fået rettet af læreren. Det er heller ikke tilladt for eleven at anvende ordbøger, som indeholder længere sammenhængende tekststykker i form af for eksempel leksikonoplysninger. Læs mere om hjælpemidler og grammatiske oversigter i prøvevejledningerne for de enkelte fag. Vejledningerne findes på

24 Spørg os, hvis du er i tvivl…
Held og lykke!


Download ppt "Dimission onsdag d. 22. juni 19.00."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google