Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Helbredsrelateret livskvalitet i et sundhedsøkonomisk perspektiv

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Helbredsrelateret livskvalitet i et sundhedsøkonomisk perspektiv"— Præsentationens transcript:

1 Helbredsrelateret livskvalitet i et sundhedsøkonomisk perspektiv
21. Maj 2012 Lars Ehlers & Karin Dam Petersen

2 Agenda Hvorfor interesserer økonomer sig for livskvalitet?
Hvad kan EQ-5D data bruges til? Er der alternativer til EQ-5D? Et eksempel

3 1. Hvorfor interesserer økonomer sig for livskvalitet?
Sundhedsøkonomisk evaluering handler om, hvordan samfundet får ‘maksimal nytte af knappe ressourcer’ (baseret på normativ velfærdsteori) Livskvalitet er det eneste mål for outcome, der tilsyneladende kan bruges til at evaluere ‘value for money’ ved alle sundhedsvæsenets interventioner

4 Hvad er QALY? Kvalitetsjusterede leveår: QALY
Leveår vægtes med en værdi i intervallet 0-1, hvor 1 er perfekt sundhed og 0 er død. Perfekt sundhed 1 Død

5 Cost-Utility Analyse

6 Hvad er en sundhedsøkonomisk evaluering?
Omkostning A Program A Effekt A Valg Omkostning B Program B Effekt B

7 EQ-5D EuroQol-5D I alt 243 svar-kombinationer som er vægtet af et repræsentativt udsnit af befolkningen Bemærk: forskel mellem nyttebaserede og andre generiske instrumenter

8 2. Hvordan kan EQ-5D data bruges til økonomiske beregninger?
QALYs (i kombination med data om mortalitet) Omkostningseffektivitet (før og efter målinger og sammenligning af flere alternativer) Input til andre(s) beregninger (helbredsstadie for pt med given alder, køn m.v.)

9 Andre anvendelser af EQ-5D data
Vurdering af EQ-5D som måleredskab Fx sammenligning med andre redskaber Analyser ud fra sundhedsprofil og registerdata Fx sammenligning med normalbefolkning Prædiktion af livskvalitet Fx alder, køn, uddannelse m.v. Monitorering af livskvalitet (borgere, brugere, patienter) Fx udvikling over tid

10 EQ-5D i normalbefolkning
Kilde: Sundhedsprofil 2010 Region Nordjylland Ceiling effekt ved EQ-5D

11 EQ-5D (og SF-6D) i patientgruppe
‘grim’distribution ved EQ-5D Floor effekt ved SF-6D m.fl. Kilde: McDonough 2005

12 3. Alternativer til EQ-5D QWB-SA SF-6D (from SF-36 questionnaire)
Mobility Physical activity Social activity Symptoms SF-6D (from SF-36 questionnaire) Physical function Role limitation Social function Pain Mental health Vitality EuroQol EQ-5D Mobility Self-care Usual activities Pain/discomfort Anxiety/depression HALex Self-rated health Physical activity limitations HUI2 Sensation Mobility Emotion Cognition Self-care Pain HUI3 Vision Hearing Speech Ambulation Dexterity Emotion Cognition Self-care Pain Forskellige instrumenter har forskellige dimensioner

13 Er alle spørgsmål & kategorier relevante?
”…there is no reason why they should generate the same values for a given patient.” (Brazier 2004)

14 Forskellige instrumenter giver forskellige resultater
Kilde: Fryback et al

15 Kilde: Kahn, 2011 Pragmatisk: Hvad måler vi egentlig? (a la måling af IQ?)

16 Valg af instrument bør afhænge af, hvad vi ønsker at måle (3 eksempler)
QALYs Nuancer/forskelle i livskvalitet i en population Ændringer/forbedringer over tid i en proces (brug økonomiske instrumenter) (brug instrumenter med mange dimensioner, evt. sygdomsspecifikke) (brug instrument der giver stabile resultater/målinger) Flere anvendelser Flere instrumenter? Eller er et nok?

17 QALY Approximationer (mapping)
’Mapping’ fra SF-36 til SF-6 (Brazier) ‘Mapping’ fra SF-12 til EQ-5D (Sullivan) ’Mapping’ fra MRS til QALY (Fagan) ’Mapping’ fra vundne leveår (MASS) ’Mapping’ af hypotetisk angsttilstand (Henriksson) ‘Mapping’ fra smerte m.v (Oddershede) ’Mapping’ fra …….. (kun fantasi sætter grænse?) Observation: det kan publiceres! Session 3. Markov models

18 Mapping Validitidet og reliabilitet?
Der findes algoritmer til ‘oversættelse’, men uklart hvor ‘gode de er Prædiktionsproblemer – (specielt omkring floor og ceiling effect)

19 4. Et eksempel Livskvalitet hos høfeber patienter
– kan det måles med generiske instrumenter?

20 Livskvalitets måleinstrumenter
Hvad er Livskvalitet?- Google: mil. hits Livskvalitets måleinstrumenter Generiske instr. Måler det hele helbred, uafhængig af sygdom og helbredstilstand – bruges også blandt raske SIP (sickness Impact Profile) NHP (Nottingham Health Profile) SF-36 Præferencebaserede generiske instr. Livskvalitetsvægte for forskellige tilstande QALY QALY sammenvejer sygelighed og dødelighed i et mål EQ-5D 15D Sygdomsspecifikke instr. Er udviklet til at måle blandt specifikke patientgrupper der findes rigtig mange Rolan Morris Questionnaire og Oswestry LBP disability questionnaire til Low Back Pain Dermatology Life Quality Index (DLQ) til div. hudlidelser The European Organisation for Cancer Research and Treatment of Cancer Quality of Life Core Questionnaire (EORTC QLQ C30) Rhinoconjunctivitis Quality of Life Questionnaire (RQLQ)

21 Høfeber (RC) patienter har nedsat livskvalitet – kan det måles med generiske instrumenter?
254 respondenter blev bedt om at rapportere deres generelle helbredstilstand på to generiske instrumenter (EQ-5D og 15D) på en typisk dag med symptomer og tilsvarende på en dag uden symptomer Og på et sygdomsspecifikt instrument (RQLQ)

22 Respondenternes EQ-5D-score på en dag uden høfeber (–A) og på en dag med høfeber (+A)
Gennemsnits score – A 0.98 + A 0.70 0.28 Generisk præferencebaseret

23 15D score uden høfeber (-A) med høfeber (+A)
Mean utility score – A 0.98 + A 0.83 0.15 Generisk præferencebaseret

24 Rhino-conjunctivitis Quality of Life scores
Emotional 2.6 Eyes 3.2 Nose 3.7 Practical 3.7 Non-nose/eye Symptoms 2.5 2.1 4.4 Over-all mean score 3.1 RQLQ instrmentet er en ordinal skala med ikke mindre end 7 niveauer Hver hovedgruppe består af 3-7 items. Hovedgrupperne er således baseret på forskelligt antal spørgsmål. Domainscoren eller hovedscoren er gennemsnittet af alle 7 hovedgrupper. “Noget rod”, men det mest anvendte instrument inden for feltet høfeber (allergisk rhinoconjunctivitis) Over-all mean score på en typisk dag med allergi var 3.1. Sygdomsspecifik

25 Mean nytte-score (EQ-5D 15D)
sammenligning med andre kroniske tilstande 15D-score EQ-5D-score Musculoskeletal disorders (n=106) Mean age; 47 (11.4) Cardiovascular diseases (n= 88) Mean age; 54 (11.0) Psychosomatic disorders (N=70) Mean age; 45 (7.7) Diabetes: Type 1 (N=132) Mean age; 49 Type 2 (N=212) Mean age: 63 Allergy/asthma (N= 243) Mean age; 33.6 Moock J, Kohlmann T:Comparing preference-based quality-of-life measures: results from rehabilitation patients with musculoskeletal, cardiovascular, or psychosomatic disorders. Qual Life Res Feb 21; Germany Chandellor J et al: Preferences for Patients with diabetes Mellitus….Pharmacoeconomics 2008;26(3):217-34 England Petersen KD et al: Quality of life in rhinoconjunctivitis assessed with generic and disease-specific questionnaires. Allergy. 2008 Mar;63(3):

26 Opfølgningsstudie efter 14,8 mdr. for 204 patienter
EQ-5D profile ved Baseline (B) og Follow-up (F) på en typisk dag med høfeber symptomer Mean utility score Baseline: Follow-up: 0.77 = 0.07 B F B F B F B F B F Mobility Self-care Usual Activities Pain/Disc. Anxiety/Dep. No problems Some problems Extr problems Missing

27 Resultater vedr. høfeberstudiet efter 14,8 mdr.
Antal dage pr. år med allergisymptomer reduceres fra 189 til 145 dage Antal sygedage pr. år pga. RC/A reduceres fra 3.7 til 1.2 dage Sygdomsklassifikation af RC ± A viser signifikant bedre sygdomskontrol efter SIT. En årlig gevinst pr. RC patient på QALY

28 Evaluering af immunterapi
Konklusion Immunterapi af RC/A patienter reducerer antal dage med symptomer, antal sygefraværsdage og øger livskvaliteten signifikant - og effekten kunne måles med generiske præferencebaserede instrumenter. Efter Før

29 In the old days you had an itch… …today you have an allergy !

30 Hvordan kommer vi i gang - hvad er sundhedsøkonomers holdning/ønsker til ´livskvalitetsmål`
EQ-5D anvendes til mange forskellige formål: Økonomisk Evaluering det primære - mere flere opfølgningsdata udenfor sygehus vil i fremtiden være ønskværdigt, da det typisk er her vi mangler EQ-5D/livskvalitetsdata – vi vil gerne opfølgninger over længere tid Hvis det skal være muligt at anvende livskvalitetsmål som indikator for effekt og i prioriteringsøjemed så ønskes ikke blot et generisk instrument men et præferencebaseret generisk instrument og gerne samtidig hermed et sygdomsspecifikt EQ-5D er det enkleste og mest anvendte instrument – derfor et godt valg, selvom det ikke er perfekt og der stadig forskes i at videreudvikle de metodisk

31 Tak for i dag!


Download ppt "Helbredsrelateret livskvalitet i et sundhedsøkonomisk perspektiv"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google