Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det primærkommunale arbejdsområde

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det primærkommunale arbejdsområde"— Præsentationens transcript:

1 Det primærkommunale arbejdsområde
Social – og sundhedsassistent uddannelsen 3. skoleperiode

2 Læringselement 3.1 SSA’ens rolle indenfor det primærkommunale område
Varighed 2 dage

3 2.1 Indhold Dag 1 Dag 2 Praktikopsamling Intro til 3. skoleperiode
Opbygning af ældresektoren Kommunale kvalitetsstandarder og kliniske retningslinjer Dag 2 Opsamling på dag 1 Gruppelederfunktions Arbejdsmiljø

4 Læringselement 3.2 Det hele menneske og den normale aldring
Varighed 4 dage SKILLS tankegangen i fokus

5 3.2 Indhold Dag 1 Dag 2 Oplæg om følgende emner:
Olympiadesyndrom Kroppens funktioner Fysiske, psykiske og sociale aldersforandringer Farmakologi Gruppearbejde ud fra sygeplejeprocessen – med fokus på rehabiliteringstanken En given borger – enten fra film eller helhedsbeskrivelse Dag 2 Repetition af grundlæggende sygepleje Fokus på hvordan sygeplejeteorierne anvendes hos borgeren i eget hjem) Gruppearbejde fortsat fra dag 1

6 3.2 Indhold Dag 3 Dag 4 Oplæg om følgende emner:
Hjælpemidler/velfærdsteknologi Hverdagsrehabilitering Ergonomi/forflytning Træningsplaner Sundhedspædagogik (repetition) Gruppearbejde fortsat (fokus på rehabilitering – planlægningsfasen) Dag 4 SKILLS Praktiske øvelser ud fra sygeplejeprocessen med fokus på rehabilitering (udførelsesfasen) Evaluering af læringselementet

7 Læringselement 3.3 Ændringer i sundhedstilstanden Varighed 4 dage

8 3.3 Indhold Dag 1 Dag 2 Intro til læringselement
Oplæg om ændringer i sundhedstilstanden Fokus på den ældre borger med pludselig opstået sygdom eller komplikationer hos den ældre borger med kronisk sygdom Fokus på mødet med borgeren der ikke længere er i sin habituelle tilstand – SSA’ens rolle her Omsorgsteorier på avanceret niveau Gruppearbejde ud fra oplæg og helhedsbeskrivelse (opblussende KOL) Dag 2 Oplæg om palliation Fokus på ændringer fra at være selvhjulpen til at være sengeliggende og plejekrævende Terminalpleje/omsorg Helhedsplejen Den basale palliative indsats – SSA’ens rolle/kompetenceområde Tertiær forebyggelse Tværfagligt samarbejde Værdig død i eget hjem Smerter Gruppearbejde ud fra oplæg og helhedsbeskrivelse (terminal cancer)

9 3.3 Indhold Dag 3 Oplæg om den psykiatriske borger med ændringer i sundhedstilstanden Kommunikation Dokumentation Genoptræning/rehabilitering Collum femoris Gruppearbejde ud fra oplæg og helhedsbeskrivelse (borger kendt fra psykiatrien – collum femoris fractur) Dag 4 SKILLS Repetition, forberedelse og planlægning af praktisk opgave Hver gruppe får en praktisk opgave (kateterpleje, sårpleje, drop, medicin adm., insulin, injektionsteknik m.v.) Hver gruppe planlægger og fremfører en praksissituation af deres løsningsforslag til den givne opgave

10 Læringselement 3.4 Det sammenhængende patientforløb indenfor det primærkommunale område Varighed 7 dage Alle skoleperiodens mål er i spil Eleverne udarbejder selv helhedsbeskrivelse Projekt Indhold: Dag 1: Intro Dag 2: Projekt Dag 3: Projekt Dag 4: Projekt Dag 5: Projekt Dag 6: Projekt afleveres efter 2. lektion, herefter introduceres eleverne for præsentationen af projektet (”områdefagsprøveeksamen”) og den enkelte elev forbereder sig Dag 7: Præsentation (1 lektion til hvert områdefag)

11 Læringselement 3.5 Evaluering og praktikforberedelse Varighed 1 dag
Indhold: Praktikforberedelse Besøg fra praktik (klinisk undervisningsansvarlig og SSA) Praktikmål – avanceret Forberedelse af forventningssamtale Evaluering af egen læring og skoleperioden Tilbagemelding på opgaver fra 3.4


Download ppt "Det primærkommunale arbejdsområde"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google