Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

30. september 2008Helbred & Arbejdsliv1 Konference i Århus 30. september 2008 Helbred & Arbejdsliv Præsentation af erfaringer fra projekt: Tværfaglig rådgivning.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "30. september 2008Helbred & Arbejdsliv1 Konference i Århus 30. september 2008 Helbred & Arbejdsliv Præsentation af erfaringer fra projekt: Tværfaglig rådgivning."— Præsentationens transcript:

1 30. september 2008Helbred & Arbejdsliv1 Konference i Århus 30. september 2008 Helbred & Arbejdsliv Præsentation af erfaringer fra projekt: Tværfaglig rådgivning til læge, virksomhed og ansat Bodil Jansen, konsulent CAF - Center for ArbejdsFastholdelse Arbejdsmedicinsk klinik Hillerød

2 30. september 2008Helbred & Arbejdsliv22 Tværfaglig rådgivning til læge, virksomhed og ansat Perioden april 2005 til december 2007 Gennemført af CAF. Finansieret af arbejdsmarkedsstyrelsen Fokus på: At give lægen mulighed for at henvise patient til hurtig koordineret tværfaglig rådgivning. At yde støtte til både den ansatte og dennes arbejdsplads

3 30. september 2008Helbred & Arbejdsliv3 Formål Afprøve nye arbejdsgange - guide læger, virksomheder og ansatte i en omstillingsproces Give lægen flere handlemuligheder når en patient har besvær med at klare arbejdet Anvende arbejdspladsens handlemuligheder Skabe en sammenhængende håndtering af sygdom og arbejde – samarbejde på tværs Styrke kommunikation mellem ansatte, virksomhed, myndighed og sundhedsvæsen

4 30. september 2008Helbred & Arbejdsliv44 Hvad er problemet?

5 30. september 2008Helbred & Arbejdsliv5 Udgangspunkt for lægens henvisning: Besvær med at klare arbejdet og er ansat 145 med besvær, ud af 164 henviste, deltog i projektet (fordelt på 20 kommuner og 110 virksomheder) I alt 77 praktiserende læger henviste (ud af 250) I alt 8 hospitalslæger henviste 126 forløb : evaluering af CAF ved tlf. interview 83 forløb : evaluering mellem læge/patient ved genbesøg

6 30. september 2008Helbred & Arbejdsliv6 Situation ved henvisningen 30 % var ikke sygemeldt 41 % havde været sygemeldt i 0-2 måneder heraf 6 % delvist og 35 % helt 28 % havde være sygemeldt i mere end 2 måneder Heraf 12 % delvis og 16% helt

7 30. september 2008Helbred & Arbejdsliv77 De henviste: ansat / patient / borger 115 kvinder og 30 mænd, gs. alder 45 år (ml. 20-61 år) Besvær i bevægeapparatet52 % Stress/depression 37 % Øvrige lidelser 11 % Uddannelse: Grundskole 22 %, erhvervsfaglig 33%, kort videregående 19%, mellem eller lang: 26% Fag: 90 forskellige jobtitler 37 fagforeninger Næsten ligelig fordeling ml. offentlig og privat virksomhed

8 30. september 2008Helbred & Arbejdsliv88 Handlinger Hurtig igangsætning (uden at vide alt) Parallel tværfaglig indsats - udnyttelse af tiden Rådgivning til/på arbejdspladsen – stillingtagen til handlemuligheder hvad skal / kan iværksættes En plan og en tovholder – aktivitet og koordinering Opfølgning Information om situation og plan til læge, (til kommune v/sagsbehandler)

9 30. september 2008Helbred & Arbejdsliv99 Redskaber Samtale om helbredets arbejdsmæssige betydning: 100 % Tværfaglighed: brug af mindst 2 fagligheder: 91% Kontakt til arbejdsplads: 65 %, rundbordssamtale 54 % Muligheder for ændring af arbejdsindhold: 29 % Ergonomisk vejledning på arbejdspladsen: 20 % Delvis raskmelding/delvis sygemelding: 36 % Afprøvning på samme/anden arbejdsplads: 17 % Fleksjob afklaring/dokumentation: 12 % Personlig assistance/hjælpemidler: 9 % Uddannelse: 5 %

10 30. september 2008Helbred & Arbejdsliv10 Brug af tværfaglighed Socialfaglig konsulent:94 % Arbejdsmediciner:72 % Fysioterapeut:41 % Psykolog:39 %

11 30. september 2008Helbred & Arbejdsliv11

12 30. september 2008Helbred & Arbejdsliv12

13 30. september 2008Helbred & Arbejdsliv13 Resultat af fastholdelsesforløb (a) 95 (75 %) er fortsat i arbejde Samme arbejdsfunktion og arbejdsplads 50 % Samme arbejdsfunktion i anden afdeling 8 % Anden arbejdsfunktion i samme afdeling 12 % Anden arbejdsfunktion i anden afdeling 4 % Ny arbejdsfunktion i anden virksomhed24 % Andet 2 %

14 30. september 2008Helbred & Arbejdsliv14 Resultat af fastholdelsesforløb (b) 31 (25 %) er ikke i arbejde: Arbejdssøgende23 % Sygemeldt26 % Ledighedsydelse10 % Revalidering 10 % Pensioneret 7 % Andet 25 %

15 30. september 2008Helbred & Arbejdsliv15 Lægerne ønsker Undgå at sygemelding er eneste mulighed for at beskytte patienten Mulighed for at kunne henvise til kvalificeret hjælp i stedet for udfyldelse af attester At arbejdsmarkedsrådgivning kan gives ved behov – og før endelig behandling/genoptræning er afsluttet

16 30. september 2008Helbred & Arbejdsliv16 Konklusioner (a) Lægerne – praktiserende og hospitalslæger vil gerne henvise og have dialog Virksomhederne efterspørger rådgivning til enkeltpersoner og generelt Den enkelte har brug for støtte, tiltro til fremtid og egne handlemuligheder Omstilling til andre opgaver kan tage tid, men den kan bruges aktivt

17 30. september 2008Helbred & Arbejdsliv17 Konklusioner (b) Samarbejdet med arbejdspladserne giver indsigt i hvilke tiltag der er/har været på arbejdspladsen – beskriver processen Brug af delvis sygemelding kan give ro om situationen - tilfældigt fravær bliver til planlagt nærvær Når arbejdsindhold, mængde, tid og ansvar tilpasses kan det blive gavnligt for helbredet at arbejde

18 30. september 2008Helbred & Arbejdsliv18 Center for ArbejdsFastholdelse (CAF) Arbejdsmedicinsk Klinik, Hillerød info@c-a-f.dk Tlf. 48 29 35 31 www.c-a-f.dk info@c-a-f.dkwww.c-a-f.dk Bodil Jansen Mail: boja@noh.regionh.dk Mobil: 23 71 54 73boja@noh.regionh.dk


Download ppt "30. september 2008Helbred & Arbejdsliv1 Konference i Århus 30. september 2008 Helbred & Arbejdsliv Præsentation af erfaringer fra projekt: Tværfaglig rådgivning."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google