Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Singlerne på boligmarkedet: hvem er de og hvor bor de?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Singlerne på boligmarkedet: hvem er de og hvor bor de?"— Præsentationens transcript:

1 Singlerne på boligmarkedet: hvem er de og hvor bor de?
Boligdagen 2010, Statens Byggeforskningsinstitut Kirsten Gram-Hanssen,

2 Baggrund og formål for projektet:
Flere og flere bor alene – hvad er forklaringerne? ”Singlerne” er en blandet gruppe, men hvem er de? Har de andre bolig-behov, forudsætninger og ønsker?

3 Definitioner og sprogbrug
Alene boende = enpersons husstande = at bo for sig selv = Solo living Enlige eller Singler kan bo sammen med børn eller andre bofæller LAT (living apart together) = nogle af dem der bor for sig selv er ikke singler

4 Om projektet: Projektleder : Kirsten Gram-Hanssen
Kvantitative register analyser: Rune Holst Scherg Kvalitative interview: Toke Haunstrup Christensen Analyser af Værdiundersøgelsen: Rikke S. Christensen Output: Videnskabelige artikler og populær formidling, samt en datarapport

5 Teoretisk udgangspunkt
Senmoderne familie- og samlivsformer Kernefamilien er under pres. Unge stifter familie senere, flere ægteskaber bliver opløst, stadigt flere vælger single-livet. Livsstil og identitet udtrykt i boligvalg, indretning og brug Mange boligstudier fremhæver familien som det centrale for at etablere bolig og hjem. Er den enliges relation til sin bolig anderledes end for mennesker der lever i (kerne) familie?

6 Historisk udvikling i alene boende – Forskellige aldersgrupper (1000)

7 Alene boendes beskæftigelse (30-60 år)
Husstandskategori Aleneboende Andre Førtidspensionister 18 % 5 % Kontanthjælpsmodtagere 4 % 2 % Heltidsarbejdsløse 8 % 6 % Uden beskæftigelse, i alt 29 % 12 % Studerende 3 % I beskæftigelse, i alt 65 % 82 % Total 100 %

8 Alene boendes socio-økonomi (30-60 år)
Årsagssammenhænge: Bliver man alene fordi man er social dårligt stillet? Eller bliver man socialt dårligt stillet fordi man bor alene? Kønsforskelle: For kvinder kan det være en fordel at bo alene, men ikke for mænd

9 Hvor bor de der er 30-60 år? (procent)

10 Hvordan bor de der er 30-60 år? (procent)

11 Kvalitative interview - ”forklaringer”
Øget individualisering – Være uafhængig og selv bestemme, enslydende i alle interview Ændrede kønsroller – Nogle kvinder fortæller om dårlige erfaringer med mænd Det er muligt og faktisk helt okay at bo alene - Det blev bare sådan og det er fint, men måske hvis den rigtige dukkede op…. ”Næsten ikke” social stigmatiserende eller økonomisk svært

12 Kvalitative interview: Boligkvaliteter
Flere rum og plads nok Altan eller have Byens puls eller grønne områder Lyse hyggelige rum Naboskab og fællesskab

13 Kvalitative interview: Bolig liv
Madlavning og måltider Informations- og kommunikationsteknologi Indretning, istandsættelse og identitet Hygge, om sig selv, og for gæster

14 Hvor tilfreds er du med livet? Svar: Meget tilfreds
30-60 years!!!! 14

15 Konklusion Særligt blandt de 30 – 60 årige bliver det stadigt mere almindeligt at bo alene De dårligst stillede, socialt og personligt, er over-repræsenteret blandt de enlige Individualisering står som en væsentlig del af forklaringen på væksten Særligt byernes etageejendomme bebos af enlige Boligpolitisk udfordring at etablere nye former for fællesskaber?


Download ppt "Singlerne på boligmarkedet: hvem er de og hvor bor de?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google