Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.regionmidtjylland.dk 29 ”postkort” Bemærkninger fra medarbejder-caféseminar om høringssvar til Akutplanen, Viborg, 29. august 2007.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.regionmidtjylland.dk 29 ”postkort” Bemærkninger fra medarbejder-caféseminar om høringssvar til Akutplanen, Viborg, 29. august 2007."— Præsentationens transcript:

1 www.regionmidtjylland.dk 29 ”postkort” Bemærkninger fra medarbejder-caféseminar om høringssvar til Akutplanen, Viborg, 29. august 2007

2 2 ▪ www.regionmidtjylland.dk Bemærkninger fra medarbejder-caféseminar om høringssvar til Akutplanen, Viborg 29.august 2007 Lægebiler Prøv at abstrahere fra lægemanglen – lav et forslag med kvalitet for alle i Regionen – så vil der findes løsninger, der måske vil være variable over døgnet – men sikkert i hele regionen. Se på Nord/Syd Regionerne og indled et samarbejde – så der også sikres et forsvarligt beredskab ved de enkelte Regionsgrænser. Undgå et A – B tilbud – se bort fra afstande – et menneskeliv er lige meget værd i hele regionen. Lyt til fagpersonerne. Tænk over at infrastrukturen er meget forskellig fra område til område. Husk jo længere afstande til skadeklinik – indlæggelse – medfører tomme garager hos Falck.

3 3 ▪ www.regionmidtjylland.dk Bemærkninger fra medarbejder-caféseminar om høringssvar til Akutplanen, Viborg 29.august 2007 Nye Akutplan Hvis man tænker i store samlede akutte afdelinger, mener jeg man taler meget ekspertise og specialisering. Der må blive en fælles etage – med specialerne – så man kan trække på hinandens ekspertise. Bliver det at skyde gråspurve med kanoner, med speciallæger i front – kan det vel være en del af teamet – se patient hurtigt efter f.eks. modtagelse af sygeplejerske/yngre læge – prøvetagning – samling af tingene – så ses af speciallæge inden for ½ til 1 døgn. Tingene fungerer mange steder – kan selvfølgelig altid udvikles og forbedres.

4 4 ▪ www.regionmidtjylland.dk Bemærkninger fra medarbejder-caféseminar om høringssvar til Akutplanen, Viborg 29.august 2007 Vi savner en politiker eller to til at gå rundt. Lytte, så informationerne ikke filtres før de når politikerne. Det har været en god dag, hvem læser produktet? Bliver det filtreret? Vi vil godt til et lignende arrangement, når detailplanlægningen er på plads.

5 5 ▪ www.regionmidtjylland.dk Bemærkninger fra medarbejder-caféseminar om høringssvar til Akutplanen, Viborg 29.august 2007 Til planlæggerne af dagen: God veltilrettelagt dag. Håber, at vi som fagpersoner, har bidraget til at synliggøre kompleksiteten for de politikere, der skal tage den endelige beslutning. Mvh. Afdelingssygeplejerske Tove Haurik Ortopæd.kir.afd. Horsens

6 6 ▪ www.regionmidtjylland.dk Bemærkninger fra medarbejder-caféseminar om høringssvar til Akutplanen, Viborg 29.august 2007 Ser nu tingene i et større perspektiv, – har hørt problematikker fra andre dele af regionen. Det kunne være rart, hvis der var deltagere af politikere eller embedsmænd for at få belyst nogle af begrundelserne for akutplanen.

7 7 ▪ www.regionmidtjylland.dk Bemærkninger fra medarbejder-caféseminar om høringssvar til Akutplanen, Viborg 29.august 2007 Vi savnede nogle politikeres tilstedeværelse ved dagens arrangement, da de kunne have fået de faglige input, som de ofte mangler. Samtaler beviser, at vi stadig ved for lidt om hvad vi hver står for på diverse sygehuse. For mange uafklarede spørgsmål/svar. Alt for fokuseret på akutfase. Hvad med de små skader og almen medicinske patienter, som der dog er flest af. Hvor er fokus på dem.

8 8 ▪ www.regionmidtjylland.dk Bemærkninger fra medarbejder-caféseminar om høringssvar til Akutplanen, Viborg 29.august 2007 Vigtigst: At visitationen er helt på plads, så man fra start kan (sende/sørge for) den bedst kvalificerede hjælp. Tvivl: Hvor godt ordningen med akutbiler vil fungere med sygeplejersker i stedet for læger?

9 9 ▪ www.regionmidtjylland.dk Bemærkninger fra medarbejder-caféseminar om høringssvar til Akutplanen, Viborg 29.august 2007 Landets størrelse taget i betragtning, burde antal af sygehuse og akutplan ikke være en regionsopgave, men en opgave for sundhedsstyrelsen. Som det ser ud for mig kan der nu blive akutmodtagelse i Århus, Horsens og Vejle.

10 10 ▪ www.regionmidtjylland.dk Bemærkninger fra medarbejder-caféseminar om høringssvar til Akutplanen, Viborg 29.august 2007 Mange uafklarede spørgsmål - i forhold til logistik og bemanding af: Vagtcentral – visitering Akutsygehuse – læger og udd. Akutbiler m.m. Endvidere et stort spørgsmål vedr. akuthospital Horsens (hvis det vælges) og Vejle

11 11 ▪ www.regionmidtjylland.dk Bemærkninger fra medarbejder-caféseminar om høringssvar til Akutplanen, Viborg 29.august 2007 Jeg er overrasket over hvor lidt praksis-forståelse og viden personalet har, der har udarbejdet akutplanen. Specielt Lars Dahl. Der er ikke meget viden om den vilkårlige verden (hospitalsfunktion PHE mv.) Bo aldrig uden for Århus. Det er foruroligende for vores fremtidige sundhedsvæsen. Der bør være mere sparring med sundhedspersonalet og befolkningen end tilfældet er i dag. HUSK! Bliv aldrig syg i Vestjylland.

12 12 ▪ www.regionmidtjylland.dk Bemærkninger fra medarbejder-caféseminar om høringssvar til Akutplanen, Viborg 29.august 2007 Godt arrangement! Vil vagtgående speciallæger medføre flugt til privathospitalerne? Vil yngre læger kunne få deres uddannelsesbehov opfyldt?

13 13 ▪ www.regionmidtjylland.dk Bemærkninger fra medarbejder-caféseminar om høringssvar til Akutplanen, Viborg 29.august 2007 Ubesvarede spørgsmål: Er der taget stilling til økonomi i forhold til planen, så den holder (med DR i mente) Sørg for at få uddannet personale. Fra arrangementet: Det ændre ikke på politikernes beslutninger, men meget givende at møde andre fra regionen, andre fag og andre specialer. PS. Det var nogle go’e muffins.

14 14 ▪ www.regionmidtjylland.dk Bemærkninger fra medarbejder-caféseminar om høringssvar til Akutplanen, Viborg 29.august 2007 En spændende dag med mange forskellige holdninger, men bliver det efterfølgende hørt og indarbejdet i akutplanen? Og hvordan skal det egentlig helt konkret realiseres? Er planen realistisk? Og taler vi samme sprog? - Der er nødt til at være klare definitioner!

15 15 ▪ www.regionmidtjylland.dk Bemærkninger fra medarbejder-caféseminar om høringssvar til Akutplanen, Viborg 29.august 2007 En rigtig god dag, hvor mange nye spørgsmål blev rejst. Især om hvor skal patienterne skal færdigbehandles – lidt tyndt i Vestjylland.

16 16 ▪ www.regionmidtjylland.dk Bemærkninger fra medarbejder-caféseminar om høringssvar til Akutplanen, Viborg 29.august 2007 Det har været en god dag, men den har ikke flyttet nogen grænser. Jeg tror akutplanen er en god ide, når den bliver sat ind i et sammenhæng. Ellers ser jeg hele hospitalssammenlægningen som en gentagelse af Hovedstadens Sygehus Fællesskab H:S

17 17 ▪ www.regionmidtjylland.dk Bemærkninger fra medarbejder-caféseminar om høringssvar til Akutplanen, Viborg 29.august 2007 Dagen har ikke ændret mine grundantagelser, og jeg stadig sidder tilbage med mange uafklarede spørgsmål. Manglede meget, at der var repræsentanter fra baggrundsgruppen tilstede, som kunne svare på spørgsmål. Manglede endnu mere, at der var politikere tilstede, som vi kunne komme i dialog med. Det er lidt diffust hvem vi egentlig ”talte til”. Til arrangørerne: Måske ville debatten have været mere livlig, hvis vi havde kunnet vælge grupper efter ønsker. Nu sad vi folk fra ortopædkirurgisk afdeling og skulle diskuterer akutte visiteret medicinske sygehus.

18 18 ▪ www.regionmidtjylland.dk Bemærkninger fra medarbejder-caféseminar om høringssvar til Akutplanen, Viborg 29.august 2007 Godt at få diskuteret planen med ligestillede. Dagen har ikke rykket meget ved de synspunkter, jeg kom med. Mener at nordvest-regionen ”tabes” i planen – for dårlig bemanding af akutbil, når Holstebro lukker som akuthospital. Bekymring for uddannelse af yngre læger, hvis det primært er speciallæger, som altid er i front.

19 19 ▪ www.regionmidtjylland.dk Bemærkninger fra medarbejder-caféseminar om høringssvar til Akutplanen, Viborg 29.august 2007 Kompetent visitation bliver uhyre vigtig. Hvordan koordineres akutplanen ledelsesmæssigt på regionsplan? Det virker meget uklart!

20 20 ▪ www.regionmidtjylland.dk Bemærkninger fra medarbejder-caféseminar om høringssvar til Akutplanen, Viborg 29.august 2007 Forstår vi det samme ved ordene? Ex. Akut fælles modtagelse: - hvor længe er patienten indlagt der - nogle mener timer – andre dage? ”Sander” afdelingen ikke hurtigt til? Hvor er skadestuen i forhold til modtagelsen? Er den en del af den akutte modtager afd. – hjertestop beh. hvorhenne?

21 21 ▪ www.regionmidtjylland.dk Bemærkninger fra medarbejder-caféseminar om høringssvar til Akutplanen, Viborg 29.august 2007 Akutplanen – er OK. Man kan argumentere for på sigt at bygge ét stort sygehus i vest-delen. Sørg for at der tages hensyn til logistikken i forbindelse med placeringen.

22 22 ▪ www.regionmidtjylland.dk Bemærkninger fra medarbejder-caféseminar om høringssvar til Akutplanen, Viborg 29.august 2007 Der er blevet drøftet flere aspekter ved akutplanen. Der er nogle problemstillinger, hvor embedsmænd må tage nogle beslutninger. Dagen i dag har ikke ændret meget på sagen. Derfor kunne dagen med fordel være afkortet noget – men frokosten var god!! Men det var godt at møde tværfagligt personale fra hele regionen.

23 23 ▪ www.regionmidtjylland.dk Bemærkninger fra medarbejder-caféseminar om høringssvar til Akutplanen, Viborg 29.august 2007 Det kræver en stor indsats og omstillingsparathed at lave om. Mange af planerne til sidst giver udtryk for, at folk har svært ved at tænke nyt. Man tænker, som det altid har været.

24 24 ▪ www.regionmidtjylland.dk Bemærkninger fra medarbejder-caféseminar om høringssvar til Akutplanen, Viborg 29.august 2007 Kære Tante Agathe! Tillykke med akutplanen. Den er fin, men pas på ikke at uddele for mange ”hold kæft bolcher”. Du kan ende med at have en hel flåde af spøgelsesskibe sejlende uden besætning. Kærlig hilsen G…. bord 3 P.S. Husk min fødselsdag.

25 25 ▪ www.regionmidtjylland.dk Bemærkninger fra medarbejder-caféseminar om høringssvar til Akutplanen, Viborg 29.august 2007 God dag med cafeidé. Det ville være rart, hvis der havde været politikere med ved bordene, så de kunne høre vores diskussioner.

26 26 ▪ www.regionmidtjylland.dk Bemærkninger fra medarbejder-caféseminar om høringssvar til Akutplanen, Viborg 29.august 2007 Vigtigt med højt kvalificerede medarbejdere i akutbilerne og i visitationen. Med længere afstande til akutmodtagelsen er den præhospitale indsats og ”sikker visitering” af afgørende betydning. Der er for stor afstand til nærmeste akutmodtagelse i Vestjylland – ex. ved behov for ”traumeteam”, trombolysebeh. o.l. Generelt er forudsætningerne for akutplanen gode, men det kræver gode rammer. Rekruttering og uddannelse af personale er vigtig.

27 27 ▪ www.regionmidtjylland.dk Bemærkninger fra medarbejder-caféseminar om høringssvar til Akutplanen, Viborg 29.august 2007 Med dette forslag, ligger der også et bevist valg: - - At mennesker i Vestjylland ikke er det samme værd som mennesker i Østjylland. Det er ikke en region i balance. P.S. lav en case med et trafikuheld i Thyborøn.

28 28 ▪ www.regionmidtjylland.dk Bemærkninger fra medarbejder-caféseminar om høringssvar til Akutplanen, Viborg 29.august 2007 Det har været en spændende og inspirerende dag. Er blevet opmærksom på flere problemstillinger i akutplanen, bl.a. mangler på det præhospitale område, især i yderområderne. Håber, at politikerne vil tage dette punkt op til fornyet overvejelse. Hvad med at bygge et helt nyt sygehus vestpå, der kan erstatte både Herning, Holstebro og Viborg. Så kan man nøjes med 4 akutsygehuse.

29 29 ▪ www.regionmidtjylland.dk Bemærkninger fra medarbejder-caféseminar om høringssvar til Akutplanen, Viborg 29.august 2007 Region Midt: Tag beslutning om, at Horsens skal bevares som akuthospital 24-10-07. Region Syd må så tage det til efterretning i deres beslutning.

30 30 ▪ www.regionmidtjylland.dk Bemærkninger fra medarbejder-caféseminar om høringssvar til Akutplanen, Viborg 29.august 2007 Hvorfor er der ingen beslutningstagere tilstede? Det eneste I får ud af dagen, er nogle plancher med ”hovedord” ikke den til grundlæggende diskussion.


Download ppt "Www.regionmidtjylland.dk 29 ”postkort” Bemærkninger fra medarbejder-caféseminar om høringssvar til Akutplanen, Viborg, 29. august 2007."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google