Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen KICK-OFF ARRANGEMENT 4. august 2014

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen KICK-OFF ARRANGEMENT 4. august 2014"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen KICK-OFF ARRANGEMENT 4. august 2014

2 Velkommen Tilbage fra ferie og til et nyt skoleår Jeg har glædet mig

3 Sang

4 Jeg plukker fløjlsgræs
En vår er kommet så mildt og stille med drømmedufte om mark og vang. På sølvstreng klimprer den friske kilde, og fuld af sødme er fuglens sang. Jeg plukker fløjlsgræs og ridderspore, jeg plukker mandstro og jomfrusko. Men blodet brænder i mine årer, mit lille hjerte har ingen ro.

5 Jeg synger ikke, jeg danser ikke, der er så meget, jeg ikke når
Jeg synger ikke, jeg danser ikke, der er så meget, jeg ikke når. Er jeg bedrøvet? Jeg ved det ikke. Jeg drømmer bare, og tiden går. Jeg plukker fløjlsgræs, og ridderspore, jeg plukker mandstro og jomfrusko. Snart kommer prinsen fra eventyret, mon da mit hjerte kan finde ro.

6 Hans silkekappe har gyldne knapper, kækt gynger fjeren på hans baret
Hans silkekappe har gyldne knapper, kækt gynger fjeren på hans baret. Og han er mandig og flot og tapper, og på hans skjold er der ingen plet. Jeg plukker fløjlsgræs og ridderspore, jeg plukker mandstro og jomfrusko. Men hvis han ser mig i pigevrimlen, mon da mit hjerte kan finde ro.

7 Lad hjertet hamre, lad blodet strømme, mens barmen runder sit hvide lin. Snart kommer helten fra mine drømme, ... skønt ingen ved det, er han dog min. Jeg plukker fløjlsgræs og ridderspore, jeg plukker mandstro og jomfrusko. Dig gi'r jeg alle mit hjertes blomster, for du har taget mit hjertes ro.

8 Dagens program Velkomst v. direktør Ole Pedersen
Skolereformen og ny organisation i Lemvig Kommune. Hvad betyder de nye roller og forventninger for ansatte i dagtilbud, skoler, Børne- og Familiecentret, ansatte og læringsteam? Oplæg v. direktør Ole Pedersen At arbejde i teams. Det effektive og givende teamsamarbejde. Oplæg ved chefkonsulent Henrik Schelde Andersen fra Center for Offentlig Kompetenceudvikling Forventninger til det fremtidige (sam-)arbejde Oplæg ved fagchef Susanne Ebdrup Afslutning ved skoleleder Jens Jørn Porup

9 Skolereformens mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund for de faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

10 Reformarbejdet i Lemvig
Efteråret 13 – Arbejdsgrupper nedsat af fagrådet for skoler Det politiske grundlag: SLUT-dokumentet vedtaget 18. december 2013. S(amskabelse) L(æring) U(dvikling) T(rivsel) Endelig økonomiafklaring april 2013 Konkret planlægning ude på skolerne

11 En ny folkeskole Fra undervisning til læring
Forskning om læring viser: Tydelige læringsmål Individuelt og fælles arbejde Praktisk og eksperimenterende aktiviteter Passende udfordringer Hyppige samtaler om elevernes resultater og trivsel Anledning er Aftale om Faglig løft af folkeskolen og nye arbejdstidsregler for lærerne Ikke kun udmøntning af de nye regler for indhold og arbejdstid, men udvikling og omstilling af skolen, så alle elever får et større fagligt og personligt udbytte. Inklusion – vi skal sikre at de svageste elever får langt større udbytte af skolegangen, og at de kvikkeste når endnu længere end i dag. Omstilling og udvikling går ud på at have langt større fokus på elevernes læring. Alt for længe har vi været optaget af om eleverne fik undervisning/timerne. Omstillingen kan tage udgangspunkt i det, som forskning viser har betydning for elevernes læring. Fra OECD’s Nature og Learning ved vi…...... De nye muligheder i folkeskolereformen og de nye regler for lærernes arbejdstid giver nye muligheder: Børnene får mere tid, så de kan fordybe sig, arbejde praktisk. Lærere og pædagoger kan bruge mere tid til at sætte mål for elevernes læring og have hyppige samtaler med eleverne om målene. I skal beslutte en ny skole, som passer hos jer. I skal sammen med fagfolk skabe billeder af en nye skole. Tag udgangspunkt i viden om, hvordan eleverne lærer mere.

12 Reformen er en læringsreform
Målet er at lave en struktur, der understøtter skolernes/lærernes samarbejde og forberedelse Fagteam Tværteam Pædagogisk tema

13 Ny organisation i Lemvig
Omorganiseringen sker for at understøtte arbejdet med reformens målsætning For at understøtte arbejdet i de nye teams For at opretholde den høje faglige standard !

14 Ny organisation i Lemvig
Der skal desuden sættes fokus på Forebyggelse Tidlig indsats Tværfagligt samarbejde OBS – Særlige sundhedsudfordringer

15 Teamorganiseringen Dagtilbud Skoler Tværteam Pædagogisk team
4 fagteams (matematik, sprog, digitalisering, bevægelse) Skoler 5 fagteams (dansk, matematik, engelsk, historie, biologi) Tværteam Pædagogisk team

16 To ”nye” fagchefstillinger
Fagchef for Læring Susanne Ebdrup Fagchef for Børn og Familie Peter Jørgensen

17 Center for Læring Kvalitetsudvikling Kvalitetssikring
Understøtte udvikling Koordinere arbejdet i fagteeams, tværteams og de pædagogiske teams

18 Børne- og Familiecentret
To ”nye” afsnit: Børne- og Familierådgivningen Leder Steven Basnov Forebyggelse og Behandling Leder Heller Øster Enstrøm

19 Nye roller for alle Implementering – og læringsproces i 14/15
Koordinatorer Ledere Lærere Pædagoger Ansatte i BFC Andre samarbejdsparter

20 Nye roller kræver ny viden
Konkret viden om elevernes sociale baggrund Viden om det at arbejde i teams Viden om effekter af undervisning/indsatser Evne til at omsætte viden til handling Behov for efteruddannelse og kompetenceudvikling

21 Uddannelsesforløb Mærsk-ansøgning Læringskonsulenterne?
Undervisningskompetence Vi må bygge vejen, mens vi går på den

22 Ph.d. forløb Præsentation af Trine Holck Grundahl

23 Folkeskolen som arbejdsplads
Brug arbejdsmiljøgrupperne Særligt fokus på forandringsprocesser og deres indflydelse på arbejdsmiljøet Samarbejde – Samarbejde – Samarbejde

24 Held og lykke - og god arbejdslyst


Download ppt "Velkommen KICK-OFF ARRANGEMENT 4. august 2014"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google