Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Nordisk Avlsværdivurdering Dansk Kvæg ”Teknikken” i testdagsmodellen(1) Jørn Pedersen Dansk Kvæg, Afdeling for.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Nordisk Avlsværdivurdering Dansk Kvæg ”Teknikken” i testdagsmodellen(1) Jørn Pedersen Dansk Kvæg, Afdeling for."— Præsentationens transcript:

1 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Nordisk Avlsværdivurdering Dansk Kvæg ”Teknikken” i testdagsmodellen(1) Jørn Pedersen Dansk Kvæg, Afdeling for Specialviden

2 2 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg Disposition Testdagsmodellen  Systematiske effekter  Tilfældige dyreffekter (avlsværdier) ”Teknikken” i testdagsmodellen(2) – Gert Pedersen Aamand  Effekt af Multi-trait model

3 3 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg Systematiske effekter Den ”ikke-genetiske” del af TD-modellen  Kælvingsalder * tidsperiode  Drægtighedsdage  Goldperiode  Heterosis og genetiske grupper (phantom-parent)  Kontroldato * besætning  Laktationskurve * (måned * tidsperiode * klv.-alder)  Kurve * besætning * tidsperiode  Heterogen varians

4 4 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg Kælvningsalder  Inddelt i måneder  For 1., 2. og 3. laktation  Øvre og nedre grænser  F.eks. SDM 1. laktation: under 18 – over 40  RDM: Vekselvirkning med raceandele (ABK, HOL)  Ved manglende fødselsdato udgår ALLE data !!  Fordi: Alderskorrektionen giver problemer

5 5 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg

6 6 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg Effekt af drægtighedsdage (DCC, days carried calf)  Erstatter: Samtidigt kælvingsinterval/tomdage  0-120 dage:Ikke drægtig eller under 120 dage  120-239:0-dages klasser  240 og derover (de fleste køer er goldet)  1.. 2. og 3. laktation

7 7 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg

8 8 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg Effekt af golddage (foregående laktation)  Erstatter: Foregående kælvningsinterval  Registreret golddag eller  Beregnet ud fra sidste kontroldag med ydelse og næste kontrol/kælvning/afgang  7 dages intervaller 0-49 dage

9 9 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg

10 10 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg Heterosis og genetiske grupper  SDM: Uændret – effekterne mindre  DRH: Uændret – effekterne uændret  Jersey: Uændret – effekterne uændret  RDM: heterosis og rekombination  Generel krydsningseffekt (heterosis og rekombination)  RDMxABK, RDMxHOL, RDMxNordisk, ABKxHOL, ABKxNordisk: tilfældig (”regresset”)

11 11 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg Kontroldag indgår i modellen Besætnings-kontroldato (HTD = Herd-Test-Dag) Erstatter besætningseffekterne (”managementgrupper”, HYS) Korrigere for:  Besætning, årstid(måned), år  Derudover: Påvirkning, der kun vedrører en enkelt kontroldag, f.eks. foderskift, personaleskift, vejrskift Hvilke effekter indgår:  1. laktationseffekter for sig  2. + 3. laktationseffekterne samlet

12 12 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg Laktationskurven  En kurve pr. måned i 4 års-perioder (4 perioder)  1. laktation: 3 aldersgrupper:3 * 4 * 12=144 kurver  2. og 3. laktation hver især:4 * 12=48 kurver  I alt 144 + 48 + 48 = 240 laktationskurver med forskellig form  Indenfor periode: Forskellig niveau fra år til år (960 kurver)  5 parameter kurver (a, b c, d, f) 3 i andengradsligning (parabel): a + b * dag + c * dag 2 Modellere det lange ”næste lige” stykke af kurven 2 eksponentielle led: + d * e k 1 * dag + f * e k 2 * dag Modellerer den første del af kurven

13 13 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg

14 14 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg Laktationskurve pr. besætning  Laktationskurverne bliver modificeret pr. besætning pr. 5-årsperiode  Lineær regression  Virkning: Kan gøre laktationskurverne mere eller mindre flade

15 15 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg

16 16 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg Heterogen varians Fremgangsmåde (iteration)  Beregning af avlsværdital  Korrektion for heterogen varians (pr. bes. x år)  Beregning af avlsværdital  Ny korrektion for heterogen varians  Osv. Heterogen varians pga. avlsværdier bliver ikke fjernet

17 17 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg Heterogen varians  Ændret varians over tid – langt det vigtigste  Forskelle i varians mellem besætninger

18 18 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg

19 19 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg

20 20 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg Avlsværdital Udvikler sig hen over laktationen ”Avlsværditalskurve” 4 parameter kurver (a, b c, d) Formel: a + b * dag + c * dag 2 + d * e k 1 * dag  3 første Led = andengradsligning (parabel):  Modellere det lange sidste stykke af kurven  4. eksponentielle led:  Modellere den første del af kurven  Ligner formel for fænotypisk laktationskurve  Det giver det bedste resultat  MEN det er IKKE en laktationskurve

21 21 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg Beregningsteknik Lignede metode for permanent miljø pr. laktation  Der er mange  Det er teknisk vanskeligt – pga. høje korrelationer Kan reduceres uden nævneværdigt tab af information  6 avlsværdier for 1. laktation  8 avlsværdier for 2. og 3. laktation 4 avlsværdier pr. dyr, pr. egenskab(3), pr. laktation(3) – I alt 4*3*3 = 36 avlsværdier pr. dyr

22 22 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg Trin i en avlsværdiberegning (1)  Dansk dataudtræk og editering  Data samles fra 3 lande – lidt kontrol  Opsætning af input-data til beregning incl. afstamning  Beregning af 14 avlsværdital pr. dyr Uden udenlandsk information – med HV-korrektion  Beregning af 14 avlsværdital pr. dyr Med udenlandsk information – data prækorrigeret for HV

23 23 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg Trin i en avlsværdivurdering (2)  Konvertering fra 14 avlsværdital til 36 avlsværdital pr dyr  36 avlsværdital er ”regressionskoefficienter” Skal indsættes i formlen for ”avlsværditalskurve” Giver avlsværditallenes udvikling (positivt eller negativt) Ét avlsværdital pr. dag  Beregning af sum af ydelser i 305 dage  Standardisering – af gennemsnit og variation  Sammenvejning: Laktationer – egenskaber (Y-indeks)

24 24 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg

25 25 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg

26 26 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg

27 27 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg

28 28 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg Hvad er anderledes i en testdagsmodel? Systematiske effekter  Kælvingsalder * tidsperiode  Drægtighedsdage  Goldperiode  Heterosis og genetiske grupper (phantom-parent)  Kontroldato * besætning  Laktationskurve * (måned * tidsperiode * klv.-alder)  Kurve * besætning * tidsperiode  Heterogen varians

29 29 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg Hvad er anderledes i en testdagsmodel?  ” Avlsværditalskurve”  Avlsværdital for 1., 2. og 3. laktation separat Incl. afstamning/forventning Nye muligheder  Avlsværdital for persistens  Avlsværdital for ”maturity” – forhold mellem avlsværdi fra forskellige laktationer  Andre muligheder !!


Download ppt "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Nordisk Avlsværdivurdering Dansk Kvæg ”Teknikken” i testdagsmodellen(1) Jørn Pedersen Dansk Kvæg, Afdeling for."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google