Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

ACTA, SOPA og alt det andet farlige! – Betyder det noget for bibliotekerne? Andrew Cranfield EBLIDA direktør 2006-2009 11/15/2012 Herning Centralbibliotek.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "ACTA, SOPA og alt det andet farlige! – Betyder det noget for bibliotekerne? Andrew Cranfield EBLIDA direktør 2006-2009 11/15/2012 Herning Centralbibliotek."— Præsentationens transcript:

1 ACTA, SOPA og alt det andet farlige! – Betyder det noget for bibliotekerne? Andrew Cranfield EBLIDA direktør 2006-2009 11/15/2012 Herning Centralbibliotek Andrew Cranfield

2 Lynkursus i Immaterielle rettigheder (IPR) CopyrightPatenterVaremærker Designret 11/15/2012 Herning Centralbibliotek Andrew Cranfield

3 Immaterialrettigheder Immaterialrettigheder skal omfatte rettighederne til: litterære, kunstneriske og videnskabelige arbejder; præstationer af udøvende kunstnere, fonogrammer og udsendelser; opfindelser inden for alle områder af den menneskelige kunnen, videnskabelige frembringelser; industrielle designs; varemærker, servicemærker og forretningskendetegn; beskyttelse mod unfair konkurrence; og alle andre rettigheder, der er resultatet af en intellektuel præstation inden for industriens, videnskabens, litteraturens eller kunstens verden. (WIPO konventionen artikel 2) 11/15/2012 Herning Centralbibliotek Andrew Cranfield

4 Copyright (Ophavsret) Ophavsretten er en eneret for ophavsmanden til at fremstille eksemplarer af værket og gøre værket tilgængeligt for almenheden. (IPR-Håndbogen, s. 14) 11/15/2012 Herning Centralbibliotek Andrew Cranfield

5 Patenter Et patent er i bred forstand en rettighed udstedt af samfundet til opfinderen af en opfindelse, hvorved opfinderen opnår en eneret til i en given periode at producere, anvende, markedsføre og sælge opfindelsen. (IPR-Håndbogen, s. 20) 11/15/2012 Herning Centralbibliotek Andrew Cranfield

6 Varemærker Varemærkeretten beskytter de kendetegn, der kan adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra en anden virksomheds varer og tjenesteydelser under forudsætning af, at disse kendetegn lader sig gengive grafisk. Kan kendetegnet ikke gengives grafisk, vil det ikke være muligt med bestemthed at beskrive den kendetegnsrettighed, som det registrerede varemærkeret skal vedrøre. (IPR-Håndbogen s. 34) 11/15/2012 Herning Centralbibliotek Andrew Cranfield

7 Designret Designretten giver rettens indehaver en eneret og en ret til at forbyde andre erhvervsmæssigt at udnytte designet, herunder ved fremstilling, salg, markedsføring, import, eksport eller oplagring af et produkt, som er omfattet af designretten, med de nævnte formål for øje. (IPR-Håndbogen, s. 29) 11/15/2012 Herning Centralbibliotek Andrew Cranfield

8 ACTA – Hvad er det for noget Anti-counterfeiting Trade Agreement. Intentionen har været at etablere en international aftale, som skulle dæmme op for bl.a. kopivarer, generisk medicin og ophavsretslige overtrædelser på internettet. – Dog med klar vægt på det første – altså counterfeiting. Aftalen blev underskrevet af en række lande, heriblandt USA, Japan og EU i oktober 2011. I juli 2012 blev aftalen nedstemt i Europa Parlamentet med et meget stort flertal (478-39-165). 11/15/2012 Herning Centralbibliotek Andrew Cranfield

9 ACTA – Hvad er problemet? IndholdIdeologi/Symbolik 11/15/2012 Herning Centralbibliotek Andrew Cranfield

10 ACTA – Den indholdsmæssige dimension med biblioteksrelevans Section 4: Criminal Enforcement – (IPRED 1 og IPRED 2) Section 5: Enforcement of Intellectual Property Rights in the Digital Environment - ”Three strikes and you’re out” - DRM circumvention (på linje med US DMCA) 11/15/2012 Herning Centralbibliotek Andrew Cranfield

11 ACTA TRIPSACTA EU acquis/DMCA 11/15/2012 Herning Centralbibliotek Andrew Cranfield

12 ACTA – Den Ideologiske/symbolske dimension Selve processen – Det som kaldes the ”country club” fremgangsmåde … eller ”Policy laundering” Fortsætter tendensen for bilaterale/plurilaterale aftaler fremfor multilaterale aftaler (TRIPS+) og undergraver WTO og WIPO som institutioner – jvf. handelsaftale mellem USA og Syd Korea Ingen eller meget ringe involvering af civilsamfundet, interesseorganisationer eller NGO’ere – ej heller EU Parlamentet! Opretholder kløften mellem nord/syd – rig/fattig En række større lande holdes udenfor ACTA forhandlinger – f.eks. Kina, Rusland og Brasilien Hvad er de langsigtede konsekvenser for civilrettigheder og digitale rettigheder, herunder retten til ytringsfrihed og kommunikationsfrihed (privatlivets fred). 11/15/2012 Herning Centralbibliotek Andrew Cranfield

13 SOPA – STOP ONLINE PIRACY ACT Det oprindelige forslag gøre det muligt for de amerikanske myndigheder og copyrightejerne at få en retskendelse mod websites udenfor USA, som er involveret i krænkelser af ophavsretligt beskyttede materialer. Men som udgangspunkt handler SOPA ligesom ACTA (når vi taler om distribution at beskyttet indhold via nettet) om at skabe juridiske/politiske redskaber til at “ramme” ISP’s (Internet Service Providers), når de (tilsigtet eller utilsigtet) er med til at distribuere og formidle materiale, som er beskyttet af ophavsretsloven. 11/15/2012 Herning Centralbibliotek Andrew Cranfield

14 ACTA og SOPA Status ACTA Acta blev underskrevet i 2011 af en række lande, men blev forkastet af EU Parlamentet i juni 2012. Men mon ikke den kommer tilbage på et senere tidspunkt. SOPA er amerikansk lovgivning, har længe været i udvalgsarbejde i Senatet, er nu droppet. SOPA 11/15/2012 Herning Centralbibliotek Andrew Cranfield

15 Betyder ACTA og SOPA noget for bibliotekerne Indholdsmæssigt – Ja, hvis bibliotekerne gøres ansvarlige for de evt. lovovertrædelser, som brugerne foretager på biblioteker eller via bibliotekets netværk. Ideologisk – Ja, hvis ACTA og SOPA er med til at begrænse den enkeltes ytringsfrihed eller retten til at ”begå” sig på nettet. Og hvis der introduceres kriminelle sanktioner for copyrightovertrædelser, som ikke har haft et kommercielt sigte. 11/15/2012 Herning Centralbibliotek Andrew Cranfield

16 Henvisninger IPR-Håndbogen – Beskyttelse af Kunst, Teknik, Design og Kendetegn af Lars Karnøe, 2. udgave 2010, Thomson Reuters. 11/15/2012 Herning Centralbibliotek Andrew Cranfield

17 Tak for i dag! 11/15/2012 Herning Centralbibliotek Andrew Cranfield Spørgsmål også gerne på e-mail til jahcranfield@hotmail.com


Download ppt "ACTA, SOPA og alt det andet farlige! – Betyder det noget for bibliotekerne? Andrew Cranfield EBLIDA direktør 2006-2009 11/15/2012 Herning Centralbibliotek."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google