Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’"— Præsentationens transcript:

1 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ 19-08-2014 Matthias Haaber - Undervisningsministeriet Side 1 Oplæg BAI-skolekonference 19/11- 2013 V/Fuldmægtig Matthias Haaber, kontor for erhvervsrettet voksenuddannelse

2 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ 19-08-2014 Matthias Haaber - Undervisningsministeriet Side 2 Disposition Ny Vejledning - udbudsforpligtelsen Nyt fra UVM  Forberedelse til Vækstplan.dk -Ny lov og bekendtgørelse -Serviceeftersyn -Regelforenkling  EUD-reform  PIAAC

3 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Ny vejledning - udbudsforpligtelsen Tidligere var udbudsvilkårene beskrevet i udbudsbrevet, men i forbindelse med regelsaneringen er udbudsvilkårene skrevet ind i den nye AMU- bekendtgørelse. Her skelnes mellem udbudspligt og udbudsret Udbudspligten er beskrevet i § 12 og hensigten er at sikre, at uddannelserne udbydes i tilstrækkeligt omfang. Udbudspligten omfatter bl.a. pligt til at sikre passende udbud i forhold til behovet, pligt til annoncering og pligt til at samarbejde med andre udbydere Udbudsretten er beskrevet i § 13, og hensigten er at afdække, hvad udbudsgodkendelsen giver institutionerne ret til. Udbudsretten indebærer, at udbudsgodkendte institutioner inden for dækningsområdet kan markedsføre og afholde arbejdsmarkedsuddannelser 19-08-2014 Matthias Haaber - Undervisningsministeriet Side 3

4 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Ny vejledning – udbudsforpligtelsen § 12. Stk. 3. Den godkendte institution skal mindst én gang årligt på dokumenterbar måde undersøge behovet for udbud inden for de pågældende fælles kompetencebeskrivelser. Mindst én gang om året ajourføres på udbyderens hjemmeside en udbudspolitik, som indeholder en beskrivelse af udbyderens samarbejde med de øvrige aktører, herunder en udlægningspolitik og en udliciteringspolitik Ikke et formkrav til udbudspolitikken. Vurderingen er, at institutionernes frie rammer netop kan sikre, at politikken bliver meningsfuld i den lokale kontekst 19-08-2014 Matthias Haaber - Undervisningsministeriet Side 4

5 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Ny vejledning - annoncering Det, der har medført flest spørgsmål til udbudspligten, er pligten til annoncering Ikke et nyt krav, da dette blev udsendt pr. brev i hhv. sommer og efterår 2012. Senest med en meget udførlig beskrivelse og en særdeles rummelig fortolkning af kravet 19-08-2014 Matthias Haaber - Undervisningsministeriet Side 5

6 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Ny vejledning - annoncering Den meget rummelige fortolkning gælder stadig, og dette er skrevet ind i vejledningen Udbudspligten er i den nye bekendtgørelse formuleret således, at institutionerne mindst en gang årligt skal annoncere de uddannelser, de er godkendt til at udbyde, medmindre institutionen har grund til at antage, at andre udbydere annoncerer de pågældende uddannelser indenfor det geografiske dækningsområde for de pågældende uddannelser På områder, hvor undervisning forudsætter særlig højt specialiseret udstyr eller kompetence, kan annoncering dog undlades, hvis det kan sandsynliggøres, at udbyttet heraf ikke vil stå mål med ressourceforbruget, og hvis institutionen følger en plan for, hvordan kendskabet til eksistensen af disse uddannelser udbredes, og eventuel efterspørgsel imødekommes 19-08-2014 Matthias Haaber - Undervisningsministeriet Side 6

7 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Ny vejledning - annoncering ”Hvis institutionen har grund til at antage, at andre godkendte udbydere i dækningsområdet annoncerer nogle uddannelser, bortfalder kravet om annoncering for de pågældende uddannelser. Dette vil fx kunne være tilfældet, hvis institutionen har set, at nogle uddannelser har været annonceret af en anden institution i det pågældende år, hvis en institution fast plejer at udbyde visse uddannelser og forventes at fortsætte denne praksis, eller hvis institutionen har indgået en aftale med en anden institution om, at denne annoncerer uddannelsen. Aftaler om garantikurser vil således medføre, at annonceringskravet bortfalder for den pågældende uddannelse 19-08-2014 Matthias Haaber - Undervisningsministeriet Side 7

8 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Ny vejledning - annoncering Annonceringen kan desuden undlades for de uddannelser, hvor undervisningen forudsætter særligt højt specialiseret udstyr eller kompetencer. Denne undtagelse er særlig relevant, hvis skolen ikke er i besiddelse af det specialiserede udstyr eller kompetencer. Hvis annonceringen på den baggrund udelades skal institutionen dog følge en plan for, hvordan kendskabet til eksistensen af disse kurser udbredes, og eventuelle henvendelser vedrørende uddannelserne skal besvares med en henvisning til en institution, der reelt vil kunne udbyde uddannelsen” 19-08-2014 Matthias Haaber - Undervisningsministeriet Side 8

9 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Nyt fra UVM 19-08-2014 Matthias Haaber - Undervisningsministeriet Side 9

10 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Forberedelse til Vækstplan.dk - VEU Ny AMU-lov og bekendtgørelse – 1. halvår 2013 Serviceeftersyn af AMU Det tekniske serviceeftersyn ved efteruddannelsesudvalgene Regelsaneringsgruppen nedsat af VEU-rådet Afrapporteringen på det samlede serviceeftersyn af AMU-området 19-08-2014 Matthias Haaber - Undervisningsministeriet Side 10

11 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Den nye AMU-lov og bekendtgørelse 2013: L 169 + bekendtgørelse; hovedformål: Mere klar og overskuelig styring af AMU-udbuddet (hidtidige vilkår, stadig mere detaljerede hyrdebreve, vejledninger) Tydeligere hjemmel for sanktioner etc. (incl. præventive indgreb uden konstaterede overtrædelser) Foregribe misbrug, men beskytte smidigheden (fastholde pligt til at levere undervisning, der lever op til AMUs krav både kvalitativt og kvantitativt, men mindre detailforbud om metoden) 19-08-2014 Side 11 Matthias Haaber - Undervisningsministeriet

12 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Serviceeftersyn af AMU AMU kritiseret for stor kompleksitet, manglende overskuelighed, svigtende forsyningssikkerhed og omfattende administration. Ved at igangsætte et samlet serviceeftersyn, som består af flere delelementer i samarbejde med efteruddannelsesudvalgene, tilstræbes et samlet kvalitetstjek af AMU- programmet Fokuspunkter for det samlede serviceeftersyn er gennemgang af FKB´er og arbejdsmarkedsuddannelser, drøftelse af udbudsstyringen, drøftelse af opgaveporteføljen for VEU-centrene samt udmøntningen af den nye AMU-lov 19-08-2014 Matthias Haaber - Undervisningsministeriet Side 12

13 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Gennemgang af FKB og arbejdsmarkedsuddannelser I samarbejde med VEU-rådet og efteruddannelsesudvalgene skal gennemgangen sikre: at arbejdsmarkedsuddannelserne i tilstrækkeligt omfang bidrager til et horisontalt og vertikalt kompetenceløft at FKB’erne har den rigtige bredde, og at der er tilkoblet det rigtige antal uddannelser at vi samlet set har de rigtige arbejdsmarkedsuddannelser 19-08-2014 Side 13 Matthias Haaber - Undervisningsministeriet

14 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ 19-08-2014 Side 14 Har vi de rigtige uddannelser? Fokus på gennemgang af FKB og arbejdsmarkedsuddannelser. Fungerer distributionssystemet? - Udbydes tilbuddene med tilstrækkeligt fleksibilitet? Er der balance mellem samarbejde og konkurrence institutionerne imellem? Fokus på drøftelser om evt. ændringer i udbudsstyringen, herunder garantikurser, geografi m.v. Fokus på samarbejds- og koordinationsformer, herunder samarbejde om at sikre et udbud udbyderne imellem og i forhold til VEU-centrene. Er der klarhed i regelsættet? - Administrative byrder for brugerne? Fokus på tilpasning af uddannelsesadministrationen, fx efteruddannelse.dk, muligheder for regelsanering og udmøntningen af AMU-loven. SpørgsmålLøsning Strategiske pejlemærker for et serviceeftersyn Matthias Haaber - Undervisningsministeriet

15 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Regelforenkling Der er indkommet 116 forslag. Forslagene er grupperet i 10 grupper Takster Adgang og deltagerbetaling VEU-godtgørelse Fleksible afholdelsesformer, herunder misbrugsproblematik Efteruddannelse.dk Beskrivelsessystemet Merit, herunder RKV/IKV Lærerkvalifikationer Udbudsstyring Information, vejledning, rådgivning og markedsføring 19-08-2014 Matthias Haaber - Undervisningsministeriet Side 15

16 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Tidsplan UUL 2014: Særligt indsatsområde: Serviceeftersyn og gennemgang af FKB og arbejdsmarkedsuddannelser. Afrapportering af gennemgang af FKB og arbejdsmarkedsuddannelser i forbindelse med ansøgning om UUL 2014 (primo oktober) 18. december 2013 – møde i VEU-rådet, der behandler Regelsaneringsgruppens prioriteringer samt det tekniske serviceeftersyn fra efteruddannelsesudvalgene med henblik på drøftelse af eventuelle anbefalinger til M. Foråret 2014 input til kommende drøftelser om vækstplan.dk 19-08-2014 Matthias Haaber - Undervisningsministeriet Side 16

17 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Eud-reform Hvorfor bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser? Danmark har brug for dygtige faglærte, som kan tænke praktisk og kreativt Attraktivt førstevalg for flere unge Flere skal gennemføre en erhvervsuddannelse Flere skal blive så dygtige som de kan Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes 19-08-2014 Matthias Haaber - Undervisningsministeriet Side 17

18 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Voksenspor Et af reformens hovedelementer er et voksenspor for voksne på 25 år og derover Ny attraktiv vej fra ufaglært til faglært Samme niveau og kvalitet som erhvervsuddannelserne for unge, men voksentilpasset pædagogik og fagdidaktik Bygger videre på kompetencer opnået gennem tidligere uddannelsesforløb, erhvervserfaring mv. (standardmerit) 19-08-2014 Matthias Haaber - Undervisningsministeriet Side 18

19 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Voksenspor - fortsat Alle på 25 år og derover – RKV – Godskrivning og afklaring af EUV-forløb Tre typiske veje til en erhvervsuddannelse for voksne 2 års relevant erhvervserfaring (EUV-forløb uden praktik) Erhvervserfaring, EUD, andre ungdomsuddannelser mv. (EUV-forløb med skole- og praktikdel – evt. grundforløbselementer og individuel supplering) Meget lille eller ingen erfaring, uddannelse mv. (Udvidet EUV-forløb med skole og praktik svarende til varigheden af et eud-hovedforløb – evt. grundforløbselementer og individuel supplering 19-08-2014 Matthias Haaber - Undervisningsministeriet Side 19

20 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ OECD-undersøgelse af voksnes kompetencer (PIAAC) Hvad er PIAAC og hvem deltager? 25 lande i 1. runde 2009-2012 8700 personer i alderen 16-65 har medvirket i den danske undersøgelse Hvilke færdigheder og kompetencer måles i PIAAC? Læse- og regnefærdigheder – samt problemløsning med IT Brug af nøglekompetencer på job og i fritiden + bl.a. spørgsmål om VEU-deltagelse 19-08-2014 Matthias Haaber - Undervisningsministeriet Side 20

21 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ PIAAC - fortsat Hvad belyser PIAAC og hvad kan det bruges til? Basale færdigheders fordeling i befolkningen og udvikling i læsefærdigheder i forhold 1998 Brug af færdigheder og kompetencer på job og i fritiden International sammenligning af færdigheder og brug af kompetencer mellem OECD- lande Deltagelse i VEU og oplevede effekter International og national rapport 8. okt. 2013 og national PISA/PIAAC –rapport primo april 2014. 19-08-2014 Matthias Haaber - Undervisningsministeriet Side 21

22 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ PIAAC fortsat - resultater Undersøgelsen viser, at det er vigtigt at udvikle og vedligeholde kompetencer gennem hele arbejdslivet Der er et positivt udbytte af voksen- og efteruddannelse i form af bl.a. bedre færdigheder og højere sandsynlighed for beskæftigelse. DK under gns ift læsning, på gns ift it-færdigheder og over gns ift regnefærdigheder Med stigende alder ses for alle uddannelsesgrupper et fald i de grundlæggende færdigheder Over en femtedel af de beskæftigede mener at de har brug for mere uddannelse eller oplæring for at de kan klare deres nuværende arbejdsopgaver godt 19-08-2014 Matthias Haaber - Undervisningsministeriet Side 22

23 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ PIAAC fortsat - resultater Personer der har deltaget i efter- og videreuddannelse indenfor de seneste 12 måneder har et højere beskæftigelsesniveau 19-08-2014 Matthias Haaber - Undervisningsministeriet Side 23

24 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Tak for jeres opmærksomhed 19-08-2014 Matthias Haaber - Undervisningsministeriet Side 24


Download ppt "Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google