Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

ALT eller intet Om græsning og småpattedyr. Undersøgelser viser at flest arter og individer af småpattedyr i det åbne land findes i områder med permanent.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "ALT eller intet Om græsning og småpattedyr. Undersøgelser viser at flest arter og individer af småpattedyr i det åbne land findes i områder med permanent."— Præsentationens transcript:

1 ALT eller intet Om græsning og småpattedyr

2 Undersøgelser viser at flest arter og individer af småpattedyr i det åbne land findes i områder med permanent vegetationsdække, fx enge, græsarealer uden for omdrift, brakmarker, levende hegn og andre småbiotoper Færre sådanne arealer nu end tidligere pga. dræning, sløjfning af markskel mv.

3 - Jensen, T.S. & Hansen, T.S. 2001: Effekten af husdyrgræsning på småpattedyr, I: Pedersen, L.B., Buttenschøn, R.M., Jensen, T.S., 2001. Græsning på ekstensivt drevne naturarealer – Effekter på stofkredsløb og naturindhold. Park- og Landskabsserien nr. 34, Skov & Landskab, Hørsholm, pp. 107-121.

4 a) før græsning (N=41) b) under græsning (N=38). Aktivitetsområde-analyse af en markmus (han) GræssetUgræsset Jensen, T.S. & Hansen, T.S. 2001: Effekten af husdyrgræsning på småpattedyr, I: Pedersen, L.B., Buttenschøn, R.M., Jensen, T.S., 2001. Græsning på ekstensivt drevne naturarealer – Effekter på stofkredsløb og naturindhold. Park- og Landskabsserien nr. 34, Skov & Landskab, Hørsholm, pp. 107- 121. Før græsning Ugræsset

5

6 KOBBERØ, THY

7

8

9

10 10

11

12 Hårdt græsset overdrev Bygmark Ugræsset overdrev Levende hegn

13 Habitatvalg for birkemus Græsset overdrevBygmarkUgræsset overdrevLevende hegnRank Græsset overdrev 0.803 ± 0.552 NS-0.451 ± 0.213 *-0.845 ± 0.253 *1 Bygmark-0.803 ± 0.552 NS -1.254 ± 0.450 *-1.648 ± 0.428 *0 Ugræsset overdrev0.451 ± 0.213 *1.254 ± 0.450 * -0.393 ± 0.213 NS2 Levende hegn0.845 ± 0.253 *1.648 ± 0.428 *0.393 ± 0.213 NS 3 Table 1. Matrix of means and standard errors of the log ratios calculated for 13 birch mice in the primary study area. The log ratios are based on a comparison of the proportion of radio locations within each habitat to the proportions of habitats available within the 100 % MCPs. Positive values indicate that the vegetation category displayed in the row is used more than that in the column; negative values indicate that it is used less. Significance levels ( * = < 0.05) of the ratios derived from randomization testing are shown. Levende hegn > Ugræsset overdrev >> Græsset overdrev > Bygmark

14 OG HVA’ SÅ??? ….Mus er der nok af, og der er ikke birkemus i min kommune….

15 Negative effekter på faunaen af intensiv græsning – Reduktion af fødesøgnings- og yngleareal samt manglende dække kan medføre en reduktion af populationsstørrelsen – Begrænsede spredningsmuligheder øger risiko for lokal uddøen – Utilsigtede, negativer effekter på musenes prædatorer ( fx brud, lækat, ræv, natugle, slørugle, musvåge, slanger osv.) – Risiko for øget prædation på alternative byttedyr, fx jordrugende fugle Laidlaw et al. 2012 – Mange andre dyregrupper kan påvirkes negativt (edderkopper, sommerfugle, bestøvende insekter osv.)

16 Klar målsætning for naturarealer, så det rette græsningstryk og pleje opnås – Plejetiltag baseret på viden om arterne på arealet og hvordan de forvaltes – og en prioritering af hvad som er vigtigst at bevare – Skab diverst mosaiklandskab fx vha. LAVT græsningstryk eller ved mindre indhegninger med varierende græsningstryk efter behov – Søges der om 5-årigt tilskud til pleje af græs- og naturarealer, kan man ansøge om nedsat græsningstryk – Bevaring af krat og buske i indhegningen kan gavne småpattedyrene – Levende hegn, ugræssede vegetationsstriber, grøfter mv. rundt om indhegningen udgør vigtige spredningsveje og refugier for småpattedyrene

17 TAK


Download ppt "ALT eller intet Om græsning og småpattedyr. Undersøgelser viser at flest arter og individer af småpattedyr i det åbne land findes i områder med permanent."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google