Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lektion februar 2004 Peter Olaf Looms

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lektion februar 2004 Peter Olaf Looms"— Præsentationens transcript:

1 Lektion 4 23. februar 2004 Peter Olaf Looms
Projektledelse IT-projektledelse (ITP) Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold (DPI)  Lektion 4 23. februar 2004 Peter Olaf Looms

2 Dagens program ”Scoping og estimering”
9:00-10:15 10:15-10:30 10:30 -12:00 12:00-13:00 13:00 -15:00 Intro om Peter samt forelæsning - del 1 Pause Gruppearbejde - forelæsning - del 2 FROKOST IT- projektledelse fortsætter med Claus PDI - Vi kører videre i (detaljer efter frokost).

3 Forelæsningens indhold
Vi ser nærmere på: Begreber Scoping Estimering politisk estimering metodisk-funderet Metoder og teknikker Et par metoder til estimering Udvalgte hjælpeteknikker Organisering af estimering - hvem laver den? Fra tavs til formel viden - hvordan bliver man bedre til at estimere? Opgaver Vi kigger nærmere på politisk og metodisk funderet estimering ved hjælp af en gruppe-opgave

4 Læsning Scoping: Biering-Sørensen kap. 7; Politiske estimater Side Teknisk-funderet estimering Side Metoder og teknikker Trepunktsestimering Side 212 Ekspertgæt Side 215 Parametriske modeller Side du læser denne selv COCOMO (Constructive Cost Model) Side du læser denne selv Function points Side du læser denne selv Use case points Side 227 Organisering af estimering hvordan bliver man bedre til at estimere? Side 228 Nedbrydning: se Nedbrydning (pmi_uddrag.pdf) på kursets hjemmeside

5 At finde frem til, hvilke opgaver projektet består af
Scoping At finde frem til, hvilke opgaver projektet består af

6 Scoping Estimering og scoping Hvad skal vi lave? Hvordan skal vi
Preliminary work Additional work ( pitch) Mock-up or simulator (test phase) Implementation: (production phase) Enters into service Ressourcer Hvad skal vi lave? Scoping Hvordan skal vi lave det? GROV- ESTIMERING: Skal vi lave projektet? Tid Rammekoncept Udkast Idé Dummy Prototype Koncept Brief Draft format Idea Mock-up Prototype Format

7 Valg af projekter: Stage gate til interne projekter
Scoping Gate X Gate Y 600 145 16 Robert G. Cooper Winning at New Products - Accelerating the Process from Idea to Launch 3rd edition Perseus Publishing, USA.

8 Estimering

9 Estimering estimate: an approximate calculation of quantity or degree or worth; "an estimate of what it would cost"; "a rough idea how long it would take" Estimation is the cheapest and least accurate form of modelling. This is where an educated guess is taken as to the performance of a specific scenario. Estimation allows the project manager to plan for the resources required for project execution through establishing the number and size of tasks that need to be completed in the project. wps.prenhall.com/wps/media/objects/505/517554/glossary.html

10 Estimering forudsætter noget...
En kravspecifikation En rammekoncept En angivelse af hvad der skal laves

11 Estimering - ressourcer og tid
Meget dyrt Et par måneder Et par år Billigt

12 Estimering Hvad skal vi lave? Kravspecifikation
Hvordan skal vi lave det? Aktivitetsoversigt, milepæle, arbejdsopgaver Hvad vil det koste? Ressourceforbrug - primært Arbejdskraft men også andre ressourcer Hvor lang tid vil det tage? Arbejdsplan Penge Tid ”Kvalitet”

13 Politisk estimering Vindende pris: Tid ”Kvalitet”
Hvor meget må det højst koste hvis man vil have kontrakten? Penge Tid ”Kvalitet”

14 Politisk estimering Vindende pris: Kapløb med tiden:
Hvor meget må det højst koste hvis man vil have kontrakten? Kapløb med tiden: Kan vi nå at lave det uden at produktet bliver utidssvarende? kontrakt: gynger og karruseller” Penge Tid ”Kvalitet”

15 Politisk estimering Vindende pris: Kapløb med tiden: Fast deadline:
Hvor meget må det højst koste hvis man vil have kontrakten? Kapløb med tiden: Kan vi nå at lave det uden at produktet bliver utidssvarende? Fast deadline: Kan vi lave det? Betonmur-deadline! Penge Tid ”Kvalitet”

16 Politisk estimering Vindende pris: Kapløb med tiden: Fast deadline:
Hvor meget må det højst koste hvis man vil have kontrakten? Kapløb med tiden: Kan vi nå at lave det uden at produktet bliver utidssvarende? Fast deadline: Kan vi lave det? Betonmur-deadline! Faste ressourcer: ”Hvad kan jeg få for en femmer”? Penge Tid ”Kvalitet”

17 Politisk estimering Vindende pris: Kapløb med tiden: Fast deadline:
Hvor meget må det højst koste hvis man vil have kontrakten? Kapløb med tiden: Kan vi nå at lave det uden at produktet bliver utidssvarende? Fast deadline: Kan vi lave det? Betonmur-deadline! Faste ressourcer: ”Hvad kan jeg få for en femmer”? Projektet er en investering: Vi tjener underskuddet ind på den næste kontrakt:”gynger og karruseller” Penge Tid ”Kvalitet”

18 Gruppearbejde med udgangspunkt i opgave 3
Læs opgaven i din gruppe - den findes på kursets hjemmeside (Opgave_F2005_03.pdf) Drøft projektets grundlag - den oprindelige scoping og estimering Hvordan karakteriserer I dette arbejde? Peg på 5 forhold, I ville have undgået i dette projekt

19 Trepunkts-estimering
Metoder og teknikker Trepunkts-estimering

20 Estimering - trepunkts-estimering
x ...hvis lokumet brænder c Det længste Nul tid b Det sandsynligste Et par år a Det korteste y

21 Estimering - ekspert-skøn
x c Ekspert 3 Nul tid b Ekspert 2 Mand-dage a Ekspert 1 y

22 Estimering - Ekspertskøn - runde 2
x c Ekspert 3 Nul tid b Ekspert 2 Mand-dage a Ekspert 1 y

23 Estimering - Ekspertskøn: En variant
x c medarbejder 3 Nul tid b medarbejder 2 Mand-dage a medarbejder 1 Jo større afvigelse desto større chancer for at man mangler at identificere væsentlige risici... y

24 Hjælpeteknikker 1. Nedbrydning

25 Et bud på projektledelsesprocesser - uddrag på kursets hjemmeside pmi_uddrag.pdf

26 Fem procestyper i hver fase

27 Procestyper over projektets livetid

28 Sammenhæng - design og implementering

29 Kærneprocesser

30 Projektstyring - processer

31 Vidensdomæne fordelt på procesgrupper

32 EU R&D projekt - hvad skal der laves?
Estimeringsregneark:

33 EU R&D projekt - hvornår skal det laves?

34 EU R&D projekt - hvor mange ressourcer?

35 EU R&D projekt - hvem gør hvad?

36 EU R&D projekt - hvem gør hvad?

37 EU R&D projekt - hvem gør hvad?

38 EU R&D projekt - hvem gør hvad?

39 EU R&D projekt - hvem gør hvad i hvor lang tid?

40 Hjælpeteknikker 2. Iteration

41 3. Kombination af forskellige teknikker
Hjælpeteknikker 3. Kombination af forskellige teknikker


Download ppt "Lektion februar 2004 Peter Olaf Looms"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google