Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Demokrati og menneskerettigheder

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Demokrati og menneskerettigheder"— Præsentationens transcript:

1 Demokrati og menneskerettigheder
Det Internationale Område

2 Demokrati og menneskerettigheder

3 Menneskerettighedernes nyere historie
Udspringer af filosofiske strømninger ( John Locke m.fl. ) politiske og samfundsmæssige forandringer og voldsomme begivenheder fra midten af 1700-tallet og frem til i dag. Den Amerikanske Uafhængighedserklæring, 1776 Den Franske Revolution, 1789 Opgør med konge, - og adelsmagt: Konge og aristokrati: privilegier og særlige rettigheder Borgere stiller krav til de enevældige regimer om visse umistelige rettigheder Lighed for loven Frihed til at tro, ytre sig, organisere sig Ret til at deltage i det politiske styre Enevælde erstattet med folkestyre Borgerlige rettigheder i amerikansk og europæiske statsforfatninger Gjaldt ikke: ubemidlede, kvinder, slaver, indianere demokrati

4 FN’s Menneskerettighedserklæring
Baggrund: 2. Verdenskrig: nazismen/holocaust Alle menneskerettigheder systematisk sat ud af kraft Ikke-arier uden retsbeskyttelse mod regimets overgreb Vedtagelse: FN’s Generalforsamling, 10. december 1948 FN bestod af 58 stater Afrika kun repræsenteret med 4 stater De koloniserede befolkninger kunne ikke deltage

5 Centrale principper i FN’s Menneskerettighedserklæring
Menneskerettighederne er: Universelle: Gælder for alle mennesker i og med, at de er mennesker. Gælder uanset køn, race, religion, politisk anskuelse osv. Individuelle: Gælder hvert enkelt individ - medfødte Skal sikre det enkelte individs rettigheder – og beskyttelse mod statsmagten. Den personlige frihed Bygger på lighedstanken Alle har samme rettigheder – ingen er sikret særlige privilegier via lovgivningen. Alle mennesker har en værdi i sig selv – værdighed og integritet

6 Forskellige typer af rettigheder FN’s Menneskerettighedserklæring
De klassiske rettigheder Civile og politiske rettigheder Ret til liv, beskyttelse af ejendom F.eks. Valgret, ytringsfrihed, retfærdig rettergang mv. Kvinde, - og børnerettigheder De sociale rettigheder Socioøkonomiske og kulturelle rettigheder Ret til undervisning, lønmodtagerrettigheder

7 Konventioner vs. erklæringer
FN’s Menneskerettighedserklæring: Hensigtserklæring Ikke juridisk bindende Moralsk rettesnor Konventioner Kun bindende for de medlemslande, der har underskrevet Flygtningekonvention (1951) Racismekonvention ( 1965) Kvindekonvention ( 1979) Torturkonvention ( 1984) Børnekonvention ( 1989)

8 Regionale menneskeretsorganisationer
Den Europæiske Menneskeretskonvention Vedtaget af Europarådet, 1950 Borgerlige og politiske rettigheder Større indflydelse på dansk ret og lovgivning end f.eks. FN Menneskerettighedserklæring. Den Amerikanske Menneskeretskonvention Syd, - Mellem, - og Nordamerika inkl. Canada Vedrører borgerlige, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Artikel 4: retten til liv: Dødsstraf er ikke forbudt – men bør begrænses! Det Afrikanske Charter Vedtaget i 1981 på baggrund af voldsomme menneskeretskrænkelser i bl.a Uganda. Asian Values ikke en egentlig organisation eller konvention. Begreb opstået blandt asiatiske politikere og professorer i 90’erne Bygger på konfuzianske moralbegreber og værdisæt. Udbredt i Kina, Singapore, Malaysia, Indonesien


Download ppt "Demokrati og menneskerettigheder"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google