Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ny datastruktur på topografiske data

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ny datastruktur på topografiske data"— Præsentationens transcript:

1 Ny datastruktur på topografiske data
Partnerseminar 2007

2 Ny datastruktur på topografiske data
Hvorfor ny datastruktur? Hvilke ændringer kommer der i data? Hvad med ajourføring? Hvad betyder det for de eksisterende tjenester? . Jeg har i hele præsentationen justeret de meget varierende overskrifter (centreret, venstrejusteret etc.) Jeg har rettet lidt i teksten

3 Hvorfor ny datastruktur ?
P R O D U K T I O N A J O U R F Ø T E D GENERALISERING- SNIVEAU 2 A J O U R F Ø T E D K M S A U T O M I S K GENERALISERING- SNIVEAU 1 KF MASTER DATABASE P R O D U K T I O N Dagligt ajourførte data F O T FOT Her og nu ajourføring

4 Hvilke ændringer kommer der i data?
Nye lag og sammenstillinger af data Alle attributter bliver ændret

5 Nye lag og sammenstillinger 1 (bruttoliste)
ALLE (l) AMT (f) ANDENTOPOGRAFIA (f) ANDENTOPOGRAFIP (p) ANDEN VEJ (l) ANLAEG_DIVERSE (l) AREAL_M_RESTRIKTIONER (f) BADE_BAADEBRO (l) BASSIN (f) BEBYGGELSE (f) BEVOKSNING_JORDBUND (f) BRUGSGRAENSE (l) BROENDAEKSEL (p) BYGNING (f) BYGNING-BBR (p) BYGVAERK (l) BYKERNE (f) CAMPINGPLADS (f) CHIKANE (l) DYBDEKURVE (l) DIGE (l) DAEMNING (l) FARVAND (f) FAERGERUTE (p) FORLYSTELSE (f) FREDET_FORTIDSOMRÅDE (f) FREDET_FORTIDSPUNKT (p) GARTNERI (f) HAVNEKONTUR (l) HEDE (f) HEGN (l) HELLE (l) HERRED (f) HOEFDE (l) HOEJ_BEBYGGELSE (f) HOEJDEKURVE (l) HOEJSPAENDINGSLEDNING(l) HOEJSPAENDINGSMAST (p) IDRAETSANLAEG (f) INDUSTRI (f) INSTALLATIONSSKAB (p) JERNBANESPOR (l) KIRKEGAARD (f) KOMMUNE1970 (f) KOMMUNE (f) KOTE (p) KRAT_BEVOKSNING (f) KYST (l) LAND (f) LANDSKABSFORM (f)

6 Nye lag og sammenstillinger 2 (bruttoliste)
LAV BEBYGGELSE (f) LODSKUD (p) LUFTHAVN (f) MARKOER (p) MASTEFUNDAMENT (f) MAST (p) MOTORVEJ (l) MOTORTRAFIKVEJ(l) NAVIGATIONSANLAEG (p) NAVNEFORTIDSMINDE (p) NEDLØBSRIST (p) OMRAADEPOLYGON (f) PARKERINGSAFGRAENSNING (l) POLITIKREDS (f) POSTDISTRIKT (f) REKREATIVT_OMRAADE (f) RAASTOFOMRAADE (f) RIGSGRAENSE (l) REGION (f) SAND_KLIT (f) SEJLRENDE (l) SKIBSFARTA (f) SKIBSFARTP (p) SKOV (f) SKRAENT (l) SPORTSANLAEG (f) STANDSNINGSSTED (p) START-LANDINGSBANE (f) STATUE_STEN (p) SYSTEMLINIE (l) SOGN (f) SOE (f) STI (l) SVOEMMEANLAEG (p) TEKNISK_AREAL (f) TELEANLAEG (p) TERRITORIALOMRAADE (f) TOPOGRAFISK_LINIE (l) TRAFIKHEGN (l) TRIGONOMETRISK_STATION (p) TRAEGRUPPE (p) URENT_FARVAND (f) VANDLOEBSBRED (l) VANDLOEBSFLADE (f) VANDLOEBSMIDTE (l) VEJKANT (l) VEJMIDTE (l) VEJ6M (l) VEJ36m (l) VETERANBANE (l) VINDMOELLE (p) VAADOMRAADE (f)

7 Nye atributter og navne, fælles for alle tabeller
Eksempel ALLE (linie) Kolonnenavn Type Domæneværdi ObjektStatus Heltal 1, 2, 3, 4, 5 ObjektStatus_tekst Tekst Projekt Godkendt, Under Anlæg, Taget i brug, Rapporteret oprettet, Rapporteret nedlagt GeometriStatus Heltal 1, 2 GeometriStatus_tekst Tekst Endelig, Foreløbig KMSID Heltal FOTID Heltal Objektkode Heltal 5153 Objektkode_tekst Tekst Alle Har ændret fonten til Arial, som på de andre slides Forklaring til Admtypekode1+2 og admtype1+2 og CPRadmkode1+2 er ikke korrekt jf. vores samtale i onsdags

8 Nye atributter og navne, fælles for alle tabeller
Metadata Kolonnenavn Type Domæneværdi Eksempel/forklaring dQSpecification Tekst F.eks. FOT 3.0 dQStatement Tekst F.eks. fri tekst dQDescription Tekst F.eks. LL,LS,FF,UU dQProcessor Tekst F.eks. KMS eller BlomInfod QResponsibleParty Tekst F.eks. FOT eller BaneDanmark dQPositionalAccuracyPlane Enum 001,002,003,004,005, 006,007,008, 009,010,011 dQPositionalAccuracyLevel Enum 001,002,003,004,005,006, 007,008,009,010,011 timeOfCreation Date/Time Produktions tidspunkt timeOfPublication Date/Time Publicerings tidspunkt timeOfRevision Date/Time Reviderings tidspunkt

9 Nye atributter og navne, et par eksempler
BYGNING Kolonnenavn Type Domæneværdi Bygningstype Tekst 1,2,3,4,99 Bygningstype_tekst Tekst Bygning, Tank/silo, Drivhus, Husbåd, ukendt Tank/Silo_type Tekst 1,2,3,4,5,98,99 Tank/Silo_type_tekst Tekst Gylle/åbne, Gylle/lukket, Gylle/ukendt, Gas/olie, Foder, Andet, Ukendt Målested Heltal 1,2,3,99 Målested_tekst Tekst Tag, Væg, Tag/væg, Ukendt Metode_3D Heltal 1,2,3,4,5,99 Metode_3D_tekst Teklst Tk/fottag, TOP10Dk, 3Dtag, Terræn, Under terræn, Ukendt BBR_reference Boolean 0,1 BBR_reference_tekst Tekst Bygning-kort, Bygning-flade Bygning_ID Helta l Objektkode Heltal 3210 Objektkode_tekst Tekst Bygning Arealkvalitet Heltal 10-99

10 Nye atributter og navne, et par eksempler
BYGNING fortsat Kolonnenavn Type Domæneværdi Navn Tekst Klasse_navn Heltal 1, 2, 3, 4, 55 Stamnavn Tekst Klasse_Stamnavn Heltal 1, 2, 3, 4, 5 Bygningsbrug Heltal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, , 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, , 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 61, 99 Bygningsbrug_tekst Tekst Vandkraftværk, Kraftvarmeværk, Hus, Amtsgård, Rådhus, Kommunekontor, Skole, Gymnasium, Fagskole, Højskole (folkehøjskole), Efterskole/Ungdomsskole,Seminarium, Universitet/Faghøjskole, Akademi, Teknikum, Kursuscenter, Forskningscenter, Observatorium, Slot, Herregård, Museum/Samling, Friluftsgård, Frilandsmuseum, Kirke, Andenkristen kirke, Mosk, Synagoge, Hospital/Sygehus, Hospital/Sygehus Psykiatrisk, Sanatorium, Rekreationshjem/Rekonvalescenthjem,Fængsel, Søredningsstation, Hotel, Pensionat, Vandrerhjem, Turistbureau, Anden større gård/Proprietærgård, Gård, Hal, Feriekoloni,Feriecenter, Vejrmølle (gammel), Vandmølle, Terrarium, Akvarium, Terminal, Regionsgård, Anden bygning ENS_nummer Heltal

11 Nye atributter og navne, et par eksempler
SOE Kolonnenavn Type Domæneværdi Salinitet Heltal 1,2,99 Salinitet_tekst Tekst Fersk, Salt, Ukendt Varighed Heltal 1, 2, 99 Varighed_tekst Tekst Permanent, Midlertidig, Ukendt Navn Tekst

12 Eksisterende og fremtidige tjenester (foreløbig navngivning)
Ajourføring Stopper sommer 2007 Mulighed for daglig Påvirkede tjenester kort10_01 kort10d kort10k tomat_01* kms_vector_basic_01* kms_vector_extended_01* topo_off topo_priv topomat * Undtaget er matrikulære temaer, der ajourføres dagligt.


Download ppt "Ny datastruktur på topografiske data"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google