Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

NGG-INFO 1.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "NGG-INFO 1."— Præsentationens transcript:

1 NGG-INFO 1

2 Retskrav på optagelse – hvis du har:
Afsluttet 10. klasse. Aflagt afgangsprøve i fagene: Både skriftlig og mundtlig: Dansk, matematik, engelsk. 10. klasse-prøve eller 9. klasse afgangsprøve i fysik/kemi. Min. 2 års undervisning i tysk eller fransk: 10. klasse-prøve (både skriftlig og mundtlig) eller 9. klasse afgangsprøve efter udtræk. Uddannelsesplan med hf og uden krav om optagelsesprøve. Samtale med studievejleder. 2

3 Ikke direkte fra 10. Klasse
Optagelsessamtale på HF-kurset eventuelt efterfulgt af en optagelsesprøve, der består af 4 mundtlige delprøver. Ansøgningsskema fås på et HF-kursus, Arbejdsformidlingen eller Ungdomsvej-ledningen Skemaet skal afleveres på det kursus hvor du ønsker at blive optaget. 3

4 HF-reformen Styrket studieforberedelse
Generel styrkelse af naturvidenskabelige fag, engelsk og dansk Øget samarbejde mellem fagene, nye arbejds- og eksamensformer Fokus på kompetencer (hvad man kan ikke hvad man har læst) Anvendelsesaspektet er i fokus 4

5 Ansøgningsskemaet Kunstnerisk fag (bk)
Evt. sprog 2 (tysk/fransk forts.) HF - kursus 5

6 Basis for en HF-eksamen
2-årig uddannelse alle har obligatoriske fag/faggrupper og valgfag 4-ugers undervisning samlet til et introduktionskursus Værkstedsundervisning Alle har en fast lærer som tutor/coach Minimum 2 valgfag på B-niveau eller 1 B og 2 C eller 1 A og 1C (dog EN,HI,Fy, sprog på B) Prøve i alle fag på nær idræt C-niveau 6

7 Valgfag NGG (HF) C-niveau B-niveau A-niveau Astronomi Kemi Fysik
Erhvervsøkonomi Programmering Psykologi Astronomi Latin Retorik Filosofi Kemi Fysik Biologi Naturgeografi Matematik Idræt Religion Billedkunst Musik Samfundsfag Fransk fortsætter Tysk fortsætter Engelsk Historie Evt. andre hvis der kan gives merit for tidlige uddannelse. I disse tilfælde kan, der evt. samlæses med 3.g klasser. C-niveau B-niveau A-niveau 7

8 8

9 2-ÅRIG HF PÅ NGG 1 HF 2 HF A DANSK A DANSK B HISTORIE B ENGELSK
C MATEMATIK C IDRÆT NF: ( BIOLOGI C, KE-MI C OG NATURGEOGRAFI C) KS: (HISTORIE B, SAMFUNDSFAG C OG RELIGION C) C KUNSTNERISK FAG HISTORIEOPGAVE 2 HF A DANSK B ENGELSK KS: (HISTORIE B, SAMFUNDSFAG C OG RELIGION C) 2-3 VALGFAG: A/B/C STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 9

10 HVORFOR NGG? UNDERVISNINGEN - lærerne har frihed/ansvar
- fast skema - lærerne har frihed/ansvar - eleverne sætter selv deres mål - fokus på både særlige behov og særlige evner KULTUREN - nærhed mellem elev-lærer-ledelse - aktive elever, der ikke blot kigger på - tryghed i hverdagen 10

11 HVORFOR NGG? et mindre HF, hvor den enkelte elev er i centrum
”De små faglige dryp”/faste skema mange valgfagstilbud på c- og b-niveau eleverne får ting til at ske fremfor at se på besluttet på at styrke elevernes nøglekvalifikationer. lægger vægt på udvise tolerence indstillet på at gøre naturvidenskab levende og kreativt udvikle IT-kommunikation lærerkorps der har stort kendskab til både hf og 10 klasse opmærksom på skabe og vedligeholde de fysiske rammer for et stærkt fagligt og et godt socialt miljø på skolen. 11

12 - Og for øvrigt: Fede fester. Kanon café-aftener.
ngg.d Fede fester. Kanon café-aftener. Lektiecafé med frisk frugt og kage Sjov sport. Action. 12

13 ELEVER OM HF: Oplevelse af skolestart
Det er en omvæltning at skulle lave lektier, men man får hurtigt et system Lærerne giver gode forklaringer Det var ikke svært at falde til Det er ikke så hårdt, som man tror Jeg har lyst til at komme hver dag Lektierne kan overkommes, og det giver selvtillid To år med godt kammeratskab To år med aktivt arbejde og indlæring Større viden og kunnen Kursisterne tager undervisningen alvorligt 13

14 HF contra STX: Færre fag Færre fag på A- og B-niveau
Ingen standpunktskarakterer – heller ikke ”årskarakterer” Alle fag afsluttes med en eksamen (- id) Ingen ”forældrekonsultationer” 2-årig ungdomsuddannelse Større aldersfordeling (gns i 1. Hf: 18,5) Flere forskellige baggrunde/erfaringer Faggruppeeksamener: ke/bi/ng og hi/sa/re 13

15 14

16 15

17 16

18 17

19 18

20 NGG-INFO 19


Download ppt "NGG-INFO 1."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google