Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Spørgsmål: Kan jeg få Excel til at optælle hyppigheden af data og inddele dem i ønskede intervaller? Eksempel: Jeg har målt en række bilers hastigheder.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Spørgsmål: Kan jeg få Excel til at optælle hyppigheden af data og inddele dem i ønskede intervaller? Eksempel: Jeg har målt en række bilers hastigheder."— Præsentationens transcript:

1 Spørgsmål: Kan jeg få Excel til at optælle hyppigheden af data og inddele dem i ønskede intervaller? Eksempel: Jeg har målt en række bilers hastigheder og har derefter indtastet dem i et regneark – én hastighed i hver celle. Kan Excel optælle antallet af biler i forskellige intervaller af hastigheder, f.eks. ]30;40], ]40;50] osv.?

2 JA! – Du behøver ikke slavearbejdet med at sidde og tælle op selv!
Data er indtastet her

3 JA! – Du behøver ikke slavearbejdet med at sidde og tælle op selv!
Gør klar til optællingen ved at lave to kolonner med de to interval-endepunkter efter modellen ]fra;til]

4 JA! – Du behøver ikke slavearbejdet med at sidde og tælle op selv!
Gør klar til optællingen ved at lave to kolonner med de to interval-endepunkter efter modellen ]fra;til] Dvs. en kolonne med startværdierne i inter-vallet

5 JA! – Du behøver ikke slavearbejdet med at sidde og tælle op selv!
Gør klar til optællingen ved at lave to kolonner med de to interval-endepunkter efter modellen ]fra;til] Dvs. en kolonne med startværdierne i inter-vallet og tilsvarende en kolonne med slut-værdierne i intervallet

6 JA! – Du behøver ikke slavearbejdet med at sidde og tælle op selv!
Data er indtastet her Og hyppighederne af de forskellige hastigheder skal skrives her

7 Du skal bruge funktionen SUMPRODUKT

8 Du skal bruge funktionen SUMPRODUKT
1. Stil dig i den celle, hvor antallet af hastigheder skal stå

9 Du skal bruge funktionen SUMPRODUKT
Stil dig i den celle, hvor antallet af hastigheder skal stå 2. Tryk den lille trekant efter Σ (Autosum)

10 Du skal bruge funktionen SUMPRODUKT
Stil dig i den celle, hvor antallet af hastigheder skal stå 2. Tryk den lille trekant efter Σ (Autosum) 3. Vælg Flere funktioner

11 Du skal bruge funktionen SUMPRODUKT
Stil dig i den celle, hvor antallet af hastigheder skal stå 2. Tryk den lille trekant efter Σ (Autosum) 3. Vælg Flere funktioner 4. Find SUMPRODUKT i listen over funktioner

12 Du skal bruge funktionen SUMPRODUKT
Stil dig i den celle, hvor antallet af hastigheder skal stå 2. Tryk den lille trekant efter Σ (Autosum) 3. Vælg Flere funktioner 4. Find SUMPRODUKT i listen over funktioner … og tryk OK

13 Du skal bruge funktionen SUMPRODUKT
5. Udvælg nu de celler, hvor dine data står. Enten ved at markere cellerne med musen (med venstre musetast nedtrykket) – eller ved at angive området fra øverste venstre celle til nederste højre celle i området (A1:D20)

14 Du skal bruge funktionen SUMPRODUKT
6. Da Excel skal tælle i de samme celler, uanset hvilket interval, der skal tælles i, sættes der $-tegn på celleangivel-serne: ($A$1:$D$20). Dette gøres nemmest ved at bruge F4-tasten

15 Du skal bruge funktionen SUMPRODUKT
6. Da Excel kun skal medtælle de celler, hvis indhold er større end det det mindste interval-endepunkt, skriver vi > (større end) efterfulgt af et valg af cellen, der indeholder værdien af interval-endepunktet. Altså > cellen F3

16 Du skal bruge funktionen SUMPRODUKT
Det valg, vi nu har foretaget, er at vi har fået udpeget, hvilke celler, der indeholder et tal større end det mindste interval-endepunkt

17 Du skal bruge funktionen SUMPRODUKT
Dette valg skal nu kombineres med endnu et valg, nemlig hvor vi får udpeget, hvilke celler, der indeholder tal mindre end eller lig med det største interval-endepunkt

18 Du skal bruge funktionen SUMPRODUKT
7. Sæt derfor parentes rundt om hele indholdet i Matrix1

19 Du skal bruge funktionen SUMPRODUKT
7. Sæt derfor parentes rundt om hele indholdet i Matrix1 - og skriv * samt endnu en (tom) parentes

20 Du skal bruge funktionen SUMPRODUKT
7. Sæt derfor parentes rundt om hele indholdet i Matrix1 - og skriv * samt endnu en (tom) parentes Stil markøren i denne parentes og udvælg igen de celler, hvor dine data står, nøjagtig som tidligere…

21 Du skal bruge funktionen SUMPRODUKT
7. Da vi denne gang kun skal have talt celler, der indeholder tal mindre end eller lig med det største interval-ende-punkt, skriver vi (stadig-væk inde i parentesen) <= (mindre end eller lig med) efterfulgt af et valg af cellen, der indeholder værdien af interval-endepunktet. Altså <= cellen G3

22 Du skal bruge funktionen SUMPRODUKT
7. Tryk OK

23 Du skal bruge funktionen SUMPRODUKT
7. Tryk OK, og Excel tæller antallet af værdier, der ligger i det ønskede interval i det udpegede område med data. Her: Der er 15 værdier i intervallet ]30;40]

24 Du skal bruge funktionen SUMPRODUKT
8. Kopier funktionen til de øvrige celler med hastigheder, der skal optælles. (Gøres ved at trække i den lille firkant i nederste højre hjørne af cellen)

25 Du skal bruge funktionen SUMPRODUKT
8. Kopier funktionen til de øvrige celler med hastigheder, der skal optælles. (Gøres ved at trække i den lille firkant i nederste højre hjørne af cellen)

26 … og antallet af de forskellige data (her: hastigheder) er nu optalt.
Intervalhyppighederne af de forskellige data er fundet!


Download ppt "Spørgsmål: Kan jeg få Excel til at optælle hyppigheden af data og inddele dem i ønskede intervaller? Eksempel: Jeg har målt en række bilers hastigheder."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google