Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SFO pr. 1. August 2014 På skoledage:

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SFO pr. 1. August 2014 På skoledage:"— Præsentationens transcript:

1 SFO pr. 1. August 2014 På skoledage:
Morgenpasning mandag til fredag: Eftermiddag mandag til torsdag: Fredag: På skolefridage: Mandag til torsdag: Fredag:

2 SFO takster 1. August 2014 Morgenmodul pr. mdr.: 476,-kr.
Eftermiddagsmodul: ,-kr. Fuldtidsmodul: ,-kr.

3 Pædagogisk indhold i SFO
Ud fra en anerkendende tilgang, arbejder vi med: Barnets personlige kompetencer Barnets sociale kompetencer Børnefælleskaber Trivsel og relationer Fri leg Læringsprocesser Robusthed En øget grad af Selvhjulpenhed

4 Aktiviteter i SFO Børnene har medindflydelse på aktiviteter.
Børnene kan træffe valg mellem voksenorganiserede og selvvalgte aktiviteter. Vi laver aktiviteter: på tværs af alder, årgangsvis, kun for piger og kun for drenge. Vi laver aktiviteter for grupper med særligt behov.

5 3. Klasse i SFO Er særskilt fra stjerneholdene i SFO.
Har base i 3. klassesbygningen i ”Klub 3”. Har stor medindflydelse på aktiviteter. Har særskilte aktiviteter fra de øvrige børn i SFO. Sammenhold og fællesskab vægtes højt. Samarbejder med ”udvidet SFO”, hvor de kan og det giver mening.

6 Samarbejde lærer-pædagog
Pædagogerne har timer i skoledelen. Pædagoger og lærere forbereder/samarbejder fælles i teams. Samarbejder om elevplaner. Har skole-hjemsamtaler sammen. Pædagog og lærersamarbejdet sikrer, at vi kommer hele vejen rundt om barnet.

7 Fritidstilbud for 4-6 årg.
Juniorklubben ophører med udgangen at dette skoleår. Fritidstilbud for 4-6 årg. lægges ind under skolen/SFO – og kaldes udvidet SFO Åbningstider: følger SFOéns åbningstid. Personale: Pædagoger fra SFO. Sted: Hvis der er tilmeldte nok, har vi lokalerne ved hallen – ”Friager”

8 Takster for udvidet SFO.
Takster pr. 1. august 2014: Morgenpasning sammen med SFO: 476,-kr. Eftermiddag: ,-kr. Fuld tid: ,-kr. Taksterne er pr. måned i 11 måneder. Der ydes søskenderabat. Tilmelding åben på Vejen kommunes hjemmeside. Børn der tilmeldes pr. 1. august, kan tilmeldes feriepasning i uge 32, skolen starter uge 33.


Download ppt "SFO pr. 1. August 2014 På skoledage:"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google