Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Brandteknisk Selskab 7. September 2009 Jørgen Harbst

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Brandteknisk Selskab 7. September 2009 Jørgen Harbst"— Præsentationens transcript:

1 Brandteknisk Selskab 7. September 2009 Jørgen Harbst joergen@harbst.dk
Slukningsmidlerne ! Brandteknisk Selskab 7. September 2009 Jørgen Harbst

2 Slukningsmidlernes virkning
Det er så let at forklare Man gør det hver dag på brandskolerne Temperatur Oxygen Brændbart materiale

3 Slukningsmidlernes virkning
Forskellige kyndige folk har ment at jo længere tid man beskæftiger sig med et emne, des mere usikker bliver man. så bliver udredningen svær og forklaringerne mere svævende.

4 Slukningsmidlernes virkning
Lad os i stedet opfatte branden som en kompleks fysisk og kemisk proces med en energiomsætning. Den er med mange delprocesser, som alle påvirker energibalancen og reaktionshastigheden. Slukningsmidlerne virker på flere af processerne på en mere kompleks måde, end brandtrekanten kan forklare.

5 Brandens fysik Processen i flammerne udvikler varme
Processen skaber små faste partikler Opdrifte fører varme gasser op under loftet og udbreder dem Partikler under loftet stråler ned på møblerne og opvarmer overfladen Overfladen pyrolyserer Pyrolysegasser stiger op og blandes med luft Gasser antændes og brænder ved diffusion med luftens ilt. Stardust forsøg

6 Brandens fysik Hastigheden kunne nedsættes ved Større loftshøjde
Materiale som udviklede mindre sod Mindre tyngdekraft Brandventilation Materiale med større varmekapacitet

7 Brandens fysik Brandens udvikling Effekt Tid
Når forbrændingseffekten er større end varmetabet til omgivelsrne vokser branden Når der er balance er den konstant

8 Brandens fysik Brandens energitab
Tab ved varme gasser Proportional med effekten Tab ved stråling øger med T 4 Tab ved fordampning af væske Tab ved pyrolyse Tab ved ledning er normalt underordnet

9 Slukningsmidlernes virkning
Generelt slukkes ved at forskubbe energibalancen Køling af brændende materiale hindrer pyrolyse. Køling i flammefase nedsætter stråling Fortynding af luften nedsætter forbrændingshastigheden Kemisk reaktion i flammer kan hæmmes (antikatalyse) Afskærmning kan hindre tilbagestråling

10 Slukningsmidlernes virkning
CO2 N2 Ar H2 O Slukning med gasser Virker primært ved fortynding af luften og nedsættelse af iltkoncentrationen. Iltkoncentrationen har en overordnet indflydelse på forbrændingens reaktionshastighed. Små ændringer har væsentlig effekt både på antændelse og reaktionshastighed. Sekundært ved køling og antikatalyse Gælder især halogenerede kulbrinter, som eksempelvis HCFC . Flere frihedsgrader i molekylet giver mere varmekapacitet.

11 Slukningsmidlernes virkning
Minimum oxygenkoncentration for brand Ved fortynding med CO N2 Hydrogen ,9 % 5,0 % Methan ,6 % 12,1 % Højere kulbrinter ,5 % 12,1% Benzen ,9 % 11,2% Acetylen Krudt , metalhydrider %

12 Inertisering

13 Slukningsmidlernes virkning
Slukning med væsker Vand Halon 2402 Kun punktslukning Virker primært ved køling, der hindrer pyrolyse Danske forsøg i 1930 erne viste at vandet ved fordampning blot skal modsvare omkring 20% af effekten for at slukke. Vandets tryk ligegyldigt. Vandtåge virker også kølende i flammer og afskærmende for stråling. Turbulens fra vandtåge kan i ekstreme tilfælde fremme forbrændingen.

14 Slukningsmidlernes virkning
Slukning med faste stoffer Pulvere Natriumbikarbonat traditionelt til væske og gasbrande. Virker kun i flammer Kaliumbikarbonat dobbelt så effektivt Purple K % kaliumbikarbonat 15 % natriumbikarbonat Slilica , antiklumpning og farvestof Bruges ofte sammen med skum eller vandtåge til flybrande mv. Ammoniumfosfat til glødebrande

15 Slukningsmidlernes virkning
Pulveret Virkning Kølende i flammer ved dekomponering. Udvikler CO2 H2O gas Afskærer stråling Antikatalytisk Glødebrandpulver forsegler og afskærmer

16 Slukningsmidlernes virkning
Ikke Nævnt Skum AFFF FM200 Metalbrandpulver Halonerne Alle mirakelmidlerne


Download ppt "Brandteknisk Selskab 7. September 2009 Jørgen Harbst"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google